Nov 01

PENGURUSAN STRATEGIK TLDM

Latar Belakang Pengurusan Strategik TLDM

Pelaksanaan pengurusan strategikyang merangkumi aspek perancangan, pelaksanaan, penilaian dan penambahbaikan terhadap pencapaian hala tuju yang ditetapkan merupakan suatu mekanisme bagi mencapai misi dan visi TLDM. Justeru, sistem ini perlu dibangun dan diurus dengan cekap serta berkesan agar keberhasilan yang dihasratkan oleh Kerajaan dan rakyat Malaysia dapat dicapai.

Demi memastikan pengurusan strategik yang bersistematik, cekap dan efisien, TLDM telah memperkenalkan Sistem Pengurusan Strategik (SPS) TLDM. Pelaksanaan SPS TLDM ini telah menjalani evolusi dan penambahbaikan yang berterusan dari tahun ke tahun. Bermula pada tahun 2003, dikenali sebagai BSC TLDM, ia terus berkembang dengan terhasilnya RMN Passage Plan pada tahun 2005. Pelan ini seterusnya diberi nafas baru dengan pelancaran The Navy Plan pada tahun 2007 sehingga tahun 2012. Pelan Strategik TLDM sekali lagi ditambah baik dan dijenamakan semula dengan nama Pelan Strategik TLDM 2013 – 2020 atau PS1320

Setiap the Navy People mempunyai peranan dan tugas masing-masing yang perlu dilaksanakan bagi memastikan strategi yang telah ditetapkan dapat dicapai serta memastikan prestasi TLDM sentiasa berada pada tahap yang tertinggi.

Sistem Pengurusan Strategik (SPS) TLDM

Pelaksanaan SPS TLDM adalah menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC) di mana strategi dirangka berdasarkan 4 perspektif iaitu Pihak Berkepentingan (Stakeholder), Pengurusan Sumber (Resource Management), Proses Pembolehan (Enabling Process) dan Keupayaan Organisasi (Organizational Capacity). Pelan Strategik TLDM mengandungi ciri-ciri mandatori seperti misi, visi, teras strategik, objektif strategik, pengukur prestasi, sasaran dan inisiatif. Di samping itu, Pelan Strategik TLDM juga turut mengintegrasikan pengurusan risiko dan pengurusan kewangan dalam memastikan sistem yang lebih berkesan.

Tim Pengurusan SPS TLDM

Tiga tim khusus telah ditubuhkan bagi memastikan SPS TLDM dapat diimplementasikan dengan lancar dan sempurna. Penubuhan tim ini juga adalah sejajar dengan konsep yang diamalkan dalam pelaksanaan SPS di peringkat ATM. Tim tersebut adalah seperti berikut:

  • Senior Management Team (SMT). Tim ini merupakan tim di peringkat tertinggi yang dianggotai oleh Pegawai Atasan TLDM yang juga merupakan ahli Lembaga Pengurusan Strategik TLDM. Tim ini bertanggungjawab dalam memantau prestasi dan pelaksanaan SPS TLDM berjalan lancar.
  • Core Team (CT). Tim ini bertanggungjawab dalam pembangunan SPS TLDM. Tim ini dianggotai oleh pegawai yang dipilih di kalangan Pegawai Kanan di Markas Tentera Laut dari pelbagai kepakaran. Tim ini juga dikenali sebagai nama Tim KPI TLDM. Lihat Ahli Tim
  • Subject Matter Expert Team (SMET). Tim ini bertanggungjawab sebagai fasilitator dalam pembangunan Pelan Strategik TLDM. Ahli Tim ini dipilih di kalangan pegawai dan anggota yang mempunyai kelayakan dalam bidang pengurusan strategik. Lihat Ahli Tim

Promosi dan Hebahan

       Penghebahan tentang Pelan Strategik TLDM telah dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme seperti penerbitan poster, pautan di dalam Laman Web dan Portal TLDMNet, kursus, sesi road show, buletin dan media cetak. Program hebahan ini adalah penting bagi memberi kesedaran dan meningkatkan penghayatan warga dalam merealisasikan perancangan strategik TLDM. Penghebahan yang telah dilaksanakan melalui media massa antaranya seperti berikut:

 

 

Maklumat Lanjut

     Bahagian Pengurusan Strategik, Markas Tentera Laut bertanggungjawab dalam aspek pengurusan strategik, audit, kreativiti dan inovasi, sistem pengurusan kualiti, keutuhan tadbir urus dan publikasi dalam TLDM. Sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut, boleh berhubung dengan pegawai dan staf Bahagian seperti di Direktori Warga BPS. Sebarang surat-menyurat sila alamatkan kepada:

Markas Tentera Laut
Bahagian Pengurusan Strategik
Wisma Pertahanan
Jalan Padang Tembak
50634 KUALA LUMPUR
Tel: 03-20715982
Faks: 03-26929407

 

 

Read 30134 times Last modified on Rabu, 13 April 2016 15:52

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

Hari ini 709

Semalam 801

Bulan ini 8580

Keseluruhan 802240

Tarikh Akhir Kemaskini:

PENYATAAN

Langgan Berita TLDM

qrcode   Sertai kami dengan berita
   yang menarik dan terkini.
   Jadilah sebahagian daripada
   WARGA TLDM