Print this page

Darjah Kebesaran Bintang Pingat Perlis

Darjah Setia Mahkota Perlis (SMP)

Darjah Ahli Mahkota Perlis (AMP)


Tahun dizahirkan: 1965
Gelaran:
Lelaki   - Tiada
Wanita - Tiada
Isteri   - Tiada
Suami  -
 Tiada


Tahun dizahirkan: 1971
Gelaran:
Lelaki   - Tiada
Wanita - Tiada
Isteri   - Tiada
Suami  -
 Tiada

 

Pingat Mahkota Perlis (PMP)

Pingat Jasa Kebaktian (PJK)

Tahun dizahirkan: 1995
Gelaran:
Lelaki   - Tiada
Wanita - Tiada
Isteri   - Tiada
Suami  -
 Tiada


Tahun dizahirkan: 1953
Gelaran:
Lelaki   - Tiada
Wanita - Tiada
Isteri   - Tiada
Suami  -
 Tiada

Pingat Jasa Baik (PJB)

Pingat Pekerti Terpuji (PPT)


Tahun dizahirkan: 1968
Gelaran:
Lelaki   - Tiada
Wanita - Tiada
Isteri   - Tiada
Suami  -
 Tiada


Tahun dizahirkan: 1960
Gelaran:
Lelaki   - Tiada
Wanita - Tiada
Isteri   - Tiada
Suami  -
 Tiada

Read 20272 times