HISTORY

HISTORY (12)

KONSEP PASUKAN SUKARELA

Kerajaan British yang bertapak di Semenanjung berjaya mencengkam kuasa politik dan ekonomi Tanah Melayu yang dijajah, dan mengeksploit sumber asli negara ini untuk pembangunan negaranya. Usaha untuk menubuhkan satu pasukan pertahanan yang dianggotai oleh penduduk tempatan tidak dirancang, kerana ia ditanggap sebagai satu pembaziran dan boleh menjadi 'senjata makan tuan'. Walau bagaimanapun untuk menentukan kedudukan mereka di Tanah Melayu dan tanah jajahan lain lebih mantap, satu konsep untuk mempertahankan tanah jajahan telah dirumuskan. Kerajaan British sebenarnya tidak mampu mewujudkan satu pasukan tetap yang dianggotai oleh rakyat British khusus untuk mempertahankan tanah jajahan takluknya. Oleh yang demikian, pada penghujung abad ke-19 orang awam di Tanah Melayu telah mula diambil masuk berkhidmat dalam pasukan sukarela untuk pertahanan setempat. Markas-markas pasukan sukarela telah ditubuhkan di setiap negeri Tanah Melayu dan Singapura untuk mentadbir sukarelawan tersebut. Di awal abad ke 20, perjawatan untuk rakyat biasa bangsa Melayu di dalam perkhidmatan kerajaan adalah terhad. Oleh yang demikian, pemuda-pemuda Melayu telah mengambil kesempatan berkhidmat dalam pasukan sukarela. Di samping itu orang Melayu mempunyai perasaan nasionalisme yang tebal dan sanggup berjuang menyabung nyawa mempertahankan negaranya. Tambahan pula kebudayaan Melayu memberi penghargaan dan penilaian yang tinggi kepada mereka yang sedia berkorban demi keselamatan watan dan kesejahteraan rakyat, sebagai mencerminkan warisan semangat kepahlawanan Melayu. Dari peringkat awal lagi struktur pasukan sukarela memperlihatkan keanggotaan pegawai yang terdiri dari rakyat British, sementara peringkat lain-lain pangkat dianggotai oleh anak tempatan.


PENINGKATAN KEKUATAN PERTAHANAN

Setelah Perang Dunia Pertama tamat, keadaan politik dunia masih tidak stabil. Pergolakan di Benua Asia bertambah hangat apabila negara Jepun mula membangun kekuatan dan mempertingkatkan keupayaan bala tenteranya. Jepun juga mengambil langkah mengubah falsafah negaranya dan sekaligus merancang untuk menjadi satu kuasa besar di rantau Asia supaya setanding dengan kuasa-kuasa Eropah. Kejayaan tentera Jepun bertapak di tanah besar Asia, khususnya setelah berjaya mengalahkan armada Russia, telah mengubah tanggapan bahawa kuasa kulit putih tidak boleh dikalahkan oleh kuasa Asia. Bahkan kemenangan itu telah memberi rangsangan untuk tentera Jepun terus mara ke beberapa wilayah di Asia. Sementara itu kerajaan tentera di Jepun telah digesa oleh rakyatnya supaya bersikap lebih tegas terhadap Kerajaan British dan Amerika, terutamanya mengenai hasrat kedua-dua kuasa itu hendak menghalang Jepun dari meluaskan kuasanya ke negara-negara lain di Asia. Berdasarkan tafsiran pergolakan dalaman di Jepun, kuasa-kuasa barat yakin di atas hasrat negara itu hendak menguasai timur jauh dan Asia Tenggara.


PENUBUHAN PASUKAN STRAITS SETTLEMENT NAVAL VOLUNTEER RESERVE

Oleh kerana keadaan politik semasa yang bergolak, bermula dari tahun 1920 hingga 1931 beberapa cadangan telah disarankan oleh pihak Royal Navy dan pegawai-pegawai tempatan supaya ditubuhkan satu pasukan simpanan sukarela tentera laut demi menampung pertahanan perairan Tanah Melayu. Pada tahun 1926 satu skim dikemuka untuk menubuhkan Pasukan Royal Naval Volunteer Reserve (RNVR) bagi seluruh Tanah Melayu, yang menelan belanja sebanyak $260,000.00. Cadangan tersebut tidak dilaksanakan kerana kekurangan wang. Sebagai alternatif, pada bulan Februari 1932 Pemerintah Tertinggi Tentera di Tanah Melayu (GOC Malaya) dengan persetujuan Ketua Tentera Laut (Captain-in-Charge) di Singapura telah mencadangkan Skim Pasukan Royal Naval Volunteer Reserve untuk Negeri-Negeri Selat sahaja. Di antara butir-butir cadangan itu adalah seperti berikut:

1. Buat permulaan pasukan sukarela simpanan ditubuhkan untuk Singapura sahaja dan akan dibiayai oleh Kerajaan Negeri-Negeri Selat. Pasukan tersebut dinamakan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve Singapura.

2. Bilangan anggotanya terhad kepada 18 pegawai British dan 54 anggota lain-lain pangkat berbangsa Melayu. Bilangan ini kemudian akan diperbesarkan kepada 50 pegawai dan 200 anggota lain-lain pangkat dalam tempoh 4 tahun.

3. Satu unit bagi Pulau Pinang akan ditubuhkan kemudian, iaitu selepas penubuhan unit di Singapura disempurnakan.

4. Kerajaan Negeri-Negeri Selat dikehendaki membeli dua buah kapal kecil untuk latihan, sementara Admiralty London dikehendaki memberikan pinjaman peralatan khas.

5. Admiralty London dikehendaki meminjamkan sebuah sekoci untuk latihan di pelabuhan dan senggaraannya akan ditanggung melalui Colonial Government Local Defence Vote.

6. Pentadbiran pasukan tersebut diletakkan di bawah GOC Malaya dan beliau dikehendaki mendapatkan peruntukan kewangan bagi mengurus, dari Colonial Government Local Defence Vote. Ketua Tentera Laut di Singapura dipertanggungjawabkan dalam pengurusan harian pasukan itu.

7. Jurulatih pasukan terdiri dari seorang Pegawai Royal Navy yang telah bersara dan dua orang Chief Petty Officer (CPO) dari Royal Navy. Dalam cadangan asal, pembangunan pasukan sukarela akan terlaksana dalam tempoh 4 tahun. Tetapi oleh kerana gesaan Ketua Tentera British di negeri China (China Fleet Commander), kesemua perjawatan pasukan Straus Settlement Naval Volunteer Reserve Singapura telah dipenuhkan menjelang tahun 1934. Di antara tahun 1937 dan 1938, Gabenor British telah mencadangkan supaya pasukan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve diperbesarkan umuk merangkumi pertahanan perairan Johor. Seterusnya beliau juga mencadangkan supaya satu pasukan ditempatkan di Pulau Pinang dan satu unit kecil pula ditempatkan di Port Swettenham bagi menjaga perairan Selangor dan Negeri Sembilan. Cadangan pembesaran itu telah mendapat persetujuan semua pihak termasuk kerajaan Negeri-Negeri Melayu yang membantu membiayai pasukan tersebut. Walau bagaimanapun, oleh kerana anomali di dalam Colonial Defence Act 1931, Pasukan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve hanya ditempatkan di Negeri-Negeri Selat sahaja, walaupun pada hakikatnya diberi kuasa bergerak di dalam perairan Negeri-negeri Melayu. Pasukan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve cawangan Pulau Pinang telah ditubuhkan pada bulan Oktober 1938. Ia dianggotai oleh 20 orang pegawai dan 100 orang anggota lain-lain pangkat, dan cawangan itu diletakkan di bawah pentadbiran Pegawai Memerintah Straits Sealement Naval Volunteer Reserve di Singapura.


PASUKAN STRAITS SETTLEMENT NAVAL VOLUNTEER RESERVE SINGAPURA

Pasukan Straits Setllemenr Naval Volunteer Reserve (SSNVR) Singapura telah ditubuhkan pada 27hb April 1934. 3 Pegawai Memerintahnya yang pertama ialah Commander L.A. W. Johnson MVO, RN. Beliau dibantu oleh dua orang jurulatih dari Royal Navy. Seorang jurulatih Melayu, Sergeant Major Adnan bin Raji dari Straits Settlement Volunzeer Corps (SSVC) telah dipinjamkan untuk menjadi jurulatih kawad, dengan menyandang pangkat Chief Petty Officer. Sebagaimana yang telah dinyatakan, penubuhan Pasukan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve telah dipercepatkan. Semasa anggota-anggota baru diambil, pasukan itu masih belum memiliki kapal sendiri. Justeru itu anggota-anggota baru seramai 25 orang pegawai dan 150 anggota lain-lain pangkat telah ditempatkan di Markas Straits Settlement Volunteer Corps di Beach Road, Singapura. Latihan amali telah dijalankan di atas kapal SS SEA BELLE Ir.


KAPAL-KAPAL STRAITS SETTLEMENT NAVAL VOLUNTEER RESERVE SINGAPURA

Pada 18hb Februari 1935 kerajaan British telah bersetuju memberi sebuah kapal yang sedang digunakan oleh Royal New Zealand Navy untuk kegunaan latihan anggota Straits Settlement Naval Volunteer Reserve. Kapal itu ialah dari kelas Flower Corvette seberat 2,000 ton dan ditauliahkan dengan nama HMS LABURNUM. la dilengkapi dengan berbagai peralatan yang perlu untuk latihan. Beberapa peralatan HMS LABURNUM telah ditanggal dan ditempatkan di Gudang Nombor 2 di Teluk Ayer Basin untuk kegunaan latihan amali. Di antara peralatan itu ialah penangkis ranjau, meriam three-pounder dan meriam 4.7 inci. HMS LABURNUM akhirnya telah dijadikan markas, pusat latihan, dan pejabat bagi pengurusan anggota-anggota Straits Settlement Naval Volunteer Reserve Yang dipindahkan dari Markas Straits Settlement Volunteer Corps.


TAMBAHAN KAPAL-KAPAL LATIHAN UNTUK PASUKAN STRAITS SETTLEMENT NAVAL VOLUNTEER RESERVE SINGAPURA

Selain dari HMS LABURNUM sebuah kapal kecil yang dinamakan PENYENGAT telah digunakan untuk melatib rekrut dalarn ilmu pelautan dan pelayaran. Pada tahun 1937, dua buah motor launch HMS PANGLIMA dan HMS PAHLA WAN yang berukuran 75 kaki panjang dan mampu bergerak lebih laju dari PENYENGAT telah dimasukkan ke dalam perkhidmatan untuk latihan anggota-anggota Straits Settlement Naval Volunteer Reserve, Singapura. Kapal-kapal tersebut telah dibina di Limbungan Thornycroft Singapura. Setelah ditauliahkan oleh Admiralty London, persenjataan kapal-kapal tersebut ditambah, termasuk pemasangan Lewis Gun, kerana ia kemudian digunakan sebagai kapal peronda pesisir pantai. Anak-anak kapalnya terdiri dari pegawai-pegawai dan anggota-anggota Straits Settlement Naval Volunteer Reserve, Singapura.


PERASMIAN HMS LABURNUM

Pada 27hb April 1934 acara perasmian HMS LABURNUM dan Pasukan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve Singapura telah dilancarkan. Dalam satu perbarisan besar-besaran pagi itu, pegawai, anggota dan jurulatih Straits Settlement Naval Volunteer Reserve, Singapura telah mengambil bahagian. Diantara para jemputan kenamaan dalam upacara itu ialah GOC Malaya General Lewin, Setiausaha Tanah Jajahan G.L. Ham, dan Captain M.R.J. Scott RN, berserta orang-orang kenamaan Singapura yang lain.


LATIHAN ASAS

Latihan seperti berikut dijalankan di HMS LABURNUM:

1. Cawangan Pelaut - Dijalankan sekali seminggu pada hari Jumaat. Perkara yang diajarkan ialah ilmu Pelautan, Navigasi, Persenjataan, Menangkis Ranjau, dan Berkawad.

2. Cawangan Komunikasi Bendera (Visual Signal). Dijalankan sekali seminggu pada setiap hari Jumaat. Perkara yang diajarkan ialab Manoeuvring Exercise, Flashing Semaphore dan kibaran bendera. Manakala Wireless Telegraphist dijalankan dua kali seminggu, iaitu pada hari Selasa dan Jumaat.

Di antara jurulatih yang memberi tunjuk ajar kepada anggota-anggota Straits Settlement Naval Volunteer Reserve, Singapura ialah Sub-Lieutenant Clarke RN, dalam mata pelajaran menembak dan menyenggara meriam; MCPO Hull dalam mara pelajaran Ilmu Pelautan dan Menangkis Ranjau; MCPO Marshall dalam mata pelajaran Isyarat Visual dan Hubungan Wireless; dan CPO Adnan Raji dalam mata pelajaran cara-cara menggunakan senjata kecil dan berkawad. Selain dari bertugas sebagai jurulatih, CPO Adnan Raji juga dilantik sebagai Master-at-Arms, dan penyimpan rekod perkhidmatan anggota Straits Settlement Naval Volunteer Reserve, Singapura. Sekali dalam sebulan beberapa anggota yang terpilih daripada tiap-tiap divisyen dikehendaki menjalani latihan menangkis ranjau di HMS FASTNET yang dipinjamkan oleh HMS TERROR. Latihan di laut selama seminggu dalam satu-satu masa bagi semua cawangan telah juga dijalankan di atas kapal-kapal Royal Navy. Di antara kapal-kapal yang terlibat ialah HMS ABBINGDON, HMS DUNCAN, HMS DRAGONFLY, HMS GRASSHOPPER dan HMS SCARAB. Anak-anak kapal IIMS PANGLIMA dan HMS PAHLAWAN pula telah mengambil kesempatan untuk menjalani latihan ilmu pelayaran dan pelautan semasa membuat rondaan di kawasan Mersing, Endau, Terengganu, Kuantan, Melaka dan Pulau Pinang. Apabila HMS PANGLIMA dan HMS PAHLAWAN berada di pangkalan pada tiap-tiap hari Selasa, alat perhubungan wireless kapal digunakan untuk latihan dengan pasukan Johor Military Force yang mempunyai stesen pemancar di Johor Bahru, Mersing dan Endau. 6 Tahap kemahiran dan kecekapan anggota-anggota semboyan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve, Singapura telah meningkat hasil dari latihan yang berterusan itu. Ramai diantara mereka telah meningkat hingga ke pangkat Chief Petty Officer, iaitu pangkat yang tertinggi dapat dicapai oleh anggota Straits Settlement Naval Volunteer Reserve Singapura pada ketika itu.


LATIHAN INTENSIF DI KAPAL

Menjelang tahun 1938 apabila berita akan tercetusnya perang semakin nyata, anggota-anggota Straits Selllement Naval Volunteer Reserve Singapura telah memulakan latihan tambahan dua kali seminggu pada sebelah malam di kapal-kapal milik Straits Settlement Naval Volunteer Reserve Singapura. Commander V.E. Ward, RNVR (pesara Royal Navy) telah dilantik menjadi Pegawai Memerintah pasukan yang baru dan Sub-Lieutenant K.R. Tohmie RN, dilantik menjadi Pegawai Bekalan.


PASUKAN STRAITS SETTLEMENT NAVAL VOLUNTEER RESERVE PULAU PINANG

Setelah Pasukan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve Singapura di HMS LABURNUM berjalan lancar, satu cawangan baru telah ditubuhkan di Pulau Pinang dalam bulan Oktober 1938.11 Cawangan itu berpangkalan di Sungai Gelugor, Pulau Pinang dan diletakkan di bawah pemerintahan Commander Alexander RN, dibantu oleh Sub-Lieutenant Hall RNVR, dan CPO Mohd Rais yang dipinjamkan dari cawangan Singapura. Pada mulanya cawangan tersebut dinamakan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve Pulau Pinang. Walau bagaimanapun tidak lama kemudian namanya ditukar kepada Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve Pulau Pinang. Kapal HMS PANJI dan Singapura telah dibawa ke Pulau Pinang untuk kegunaan latihan amali anggota-anggota Malayan Royal Naval Volunteer Reserve di cawangan itu. Beberapa orang anggota, termasuk jurulatih dari HMS LABURNUM telah ditukarkan ke cawangan Pulau Pinang. Pada tahun 1940 dua buah kapal ronda dan lima buah kapal penyapu ranjau, termasuk HMS TRANG dan HMS JERAM telah ditempatkan di Pulau Pinang. Seorang anggota lain-lain pangkat di cawangan Pulau Pinang yang kemudiannya menjadi terkenal di dalam Pasukan Force 136 ialah Mohd Zain bin Hussain. Beliau ialah seorang anak watan yang pertama menerima tauliah sebagai pegawai Malayan Royal Naval Volunteer Reserve dalam Perang Dunia Kedua, tetapi tauliahnya hanya diterima pada tahun 1946 di Pulau Belakang Mati, Singapura.


KERAHAN TENAGA

Oleh kerana peperangan di Eropah telah meletus, Kerajaan British telah mengambil keputusan menggunakan seberapa ramai tenteranya untuk mempertahankan tanah air mereka. Rakyat tempatan yang telah diberi latihan melalui pasukan simpanan sukarela telah diberi kesempatan memainkan peranan untuk mempertahankan tanah air sendiri. Kapal-kapal dagang yang didaftarkan di United Kingdom atau tanah jajahan British telah diambil alih, diubahsuai dan dilengkapi dengan machine gun, atau alat penyapu ranjau untuk tugas rondaan dan pertahanan perairan Tanah Melayu. Nakhoda dan pegawai-pegawai kapal dagang juga dikerah tenaga. Nakhoda kapal kecil ditauliahkan dalam pangkat Lieutenant dan nakhoda kapal besar diberi pangkat sama ada Lieutenant Commander atau Commander mengikut saiz kapal. Pada 4hb September 1939, anggota Straits Settlement Naval Volunteer Reserve telah dikerah tenaga untuk bertugas sepenuh masa. Pada ketika itu kedua-dua cawangan pasukan, iaitu HMS LABURNUM dan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve Pulau Pinang telah mempunyai keanggotaan seramai 650 orang pada bulan September 1940 dan 740 orang pada bulan Mac 1941.Kesemua anggota tersebut telah bertugas di beberapa buah kapal kecuali segelintir sahaja yang bertugas di pangkalan.

SUASANA POLITIK SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA

Penjajah British yang bertapak di Tanah Melayu memperkukuhkan pengaruh ke atas raja-raja dan kuasa terhadap masyarakat Melayu melalui penguasaan ekonomi, pentadbiran dan aspek keselamatan. Tujuan jangka panjang pihak British bukan sahaja bendak menguasai Tanah Melayu malah keseluruhan Tenggara Asia. Oleh yang demikian keperluan menubuhkan satu pangkalan tentera laut di perairan Timur Jauh untuk melindungi kepentingan dan meneruskan kegiatan penjajahan amatlah nyata. Ini mendorong kerajaan British terus berusaha bagi menubuhkan pangkalan tentera lautnya di Singapura. Perbincangan awal mengenainya telah diadakan di England sejak tahun 1921.

Persidangan Imperial pada tahun 1918 menetapkan supaya pangkalan yang akan dibina dilengkapi dengan berbagai kemudahan seperti limbungan, jalanraya, stor, berek dan hospital. Peralatan untuk pertahanan pantai juga diperlukan bagi memperkukuhkan pertahanan pangkalan. Resolusi Persidangan Imperial bertambah kuat kerana didorong oleh Persidangan Washington yang berlangsung dari bulan November 1921 hingga Februari 1922. Antara persidangan lain ialah Persidangan Washington yang ditandatangani pada 6 Februari 1922 bersetuju supaya negara-negara yang bergabung menghadkan  pernbinaan kapal perang masing-masing. Great Britain dan Amerika Syarikat masing-masing dibenarkan memiliki kapal-kapal hingga ke jumlah 525,000 ton, sementara Jepun hanya 315,000 ton sahaja, iaitu dalam nisbah 5:5:3

Perjanjian itu juga telah menentukan supaya saiz kapal perang dan persenjataannya dihadkan. Kapal jenis Aircraft Carrier tidak boleh dibina melebihi dari 35,000 ton, sementara kapal jenis Cruiser pula dihadkan hingga ke 10,000 ton sahaja. Kaliber meriam yang dipasang di kapal pula tidak boleh lebih dari 8 Inci.

Nisbah 5:5:3 yang ditetapkan nyata sekali amat pincang dan ia menyebelahi pihak Amerika Syarikat dan Great Britain. Rasional keputusan itu ialah kerana pihak Amerika Syarikat/British mendakwa mereka terpaksa mengawal kawasan yang jauh lebih luas berbanding dengan tanggungjawab yang diperuntukkan kepada Jepun. Tambahan pula di kawasan operasi Jepun tidak ada negara yang mempunyai kekuatan tentera, dan ini menjadikannya sebagai sebuah negara yang terkuat di rantau Timur Jauh pada ketika itu.

Sebaliknya pada pendapat Jepun tujuan resolusi itu adalah semata-mata untuk menjaga kepentingan Amerika Syarikat dan Great Britain. Ia menghadkan perlumbaan senjata,  terutamanya dari segi pembinaan kapal-kapal perang yang besar, dan pelupusan semua kapal-kapal besar yang sudah usang.


KEPERLUAN PANGKALAN DI TIMUR JAUH

Walaupun Britain dibenarkan memiliki lebih banyak bilangan kapal perang dari yang sedia dimiliki oleh Jepun, tetapi mereka masih berasa bimbang kerana kedudukan tanah jajahan Hong Kong dan Singapura yang hampir dan terdedah kepada ancaman Jepun. Bagi mengurangkan  kesangsian itu, Britain berhasrat menempatkan sebuah armada yang kuat dan moden di perairan Timur Jauh. Sebuah pangkalan tentera laut yang lengkap dengan semua kemudahan periu dibina untuk melaksanakan hasrat tersebut.

Pada mulanya Hong Kong telah dipilih kerana lokasinya dianggap paling sesuai tetapi setelah ditinjau, suasana di Timur Jauh ketika itu, Jawatankuasa Pertahanan Diraja British berpendapat bahawa pangkalan di Hong Kong adalah terlalu hampir dengan negara Jepun dan lebih terdedah kepada ancaman pihak musuh.

Kajian berasingan mengenai penempatan pangkalan yang sesuai selain dari Hong Kong telah dijalankan. Kerajaan British akhimya menetapkan dua penempatan yang baru, iaitu sarna ada di Sydney, Australia ataupun di Singapura. Setelah dikaji dan diperamati dengan lebih terperinci, keputusan dicapai untuk membina pangkalan itu di Singapura, kerana kedudukannya yang lebih strategik untuk mengawal laluan di antara Laut China Selatan dan Lautan Hindi. Pada masa itu Britain telah pun mempunyai sebuah pangkalan kecil di Pelabuhan Keppel Singapura dengan keanggotaan seramai kira-kira 2,000 orang.


PEMBINAAN PANGKALAN TENTERA LAUT DI SlNGAPURA

Cadangan pembinaan pangkalan tentera laut di Singapura oleh jawatankuasa Pertahanan   Diraja itu telah diluluskan oleh kabinet British pada 16 Jun 1921. Pada tahun berikutnya  sebuah Jawatankuasa Pembinaan Pangkalan telah ditubuhkan. Jawatankuasa ini telah mengemukakan cadangan lokasi pangkalan, iaitu sarna ada di sebelah selatan Pulau  Singapura, setempat dengan Pelabuhan Keppel, atau di sebelah utara bertentangan dengan Setal Johor. Akhirnya cadangan pembinaan diutara Pulau Singapura telah diterima dan dikemukakan kepada pihak Admiralty pada bulan Februari 1923 untuk mendapat kelulusan kabinet.

Cadangan pembinaan pangkalan Royal Navy di Singapura itu telah disokong kuat oleh sekutu British; antaranya ialah Australia, New Zealand dan India. Negara-negara itu juga telah mendesak kerajaan British supaya menyegerakan pembinaan pangkalan tersebut. Sebuah jawatankuasa Kecil yang dipengerusikan oleh Lord Curzon telah ditubuhkan oleh Jawatankuasa Pertahanan Diraja untuk menyelaraskan projek pembinaan pangkalan itu dan sebanyak 11 juta paun sterling telah diperuntukkan. Sebidang tanah telah dibeli dari kerajaan Singapura yang di waktu itu di bawah pentadbiran kerajaan Negeri-Negeri Selat.  Jawatankuasa Curzon bertanggungjawab menentukan lokasi, menyelia keseluruhan  pembinaan dan mengatur berbagai kemudahan yang diperlukan. Pemilihan lokasi yang hampir dengan Selat Jobor ialah kerana kedudukannya yang lebih strategik, di samping mempunyai beberapa persamaan dengan Pelabuhan Keppel. Jawatankuasa Keeil itu juga telah mencadangkan supaya sebuah lapangan terbang dibina di Seletar.

Kerajaan British menganggap pangkalan tentera lautnya di Singapura adalah yang terkuat  di Tirnur Jauh pada ketika itu. Pangkalan itu dijangka mampu menjadi pusat bagi mempertahankan keseluruhan tanah jajahan British dirantau ini, terutama untuk   kepentingan Komanwel. Kerajaan British telah membuat andaian bahawa tentera musuh akan menghadapi kesukaran untuk menawan Tanah Melayu melalui jalan darat; serangan  dijangka datang dari arah laut. Andaian ini adalah bertentangan dari pendapat General  W.G.S. Dobbie pada tahun 1939, dimana serangan besar-besaran boleh dilancarkan  musuh melalui utara Tanah Melayu.

Di peringkat awal pembinaan, beberapa kritikan telah dilernparkan oleh rakyat British mengenai perlunya pangkalan itu ditempatkan di Singapura. Perbezaan pendapat juga tercetus diantara parti Konservatif yang memerintah dengan parti pembangkang ketika itu, iaitu Parti Buruh. Apabila Parti Buruh berkuasa pada tahun 1924, kerja-kerja pembinaan  telah dihentikan atas alasan kekurangan wang dan bebanan projek itu kepada negara dan rakyat. Walau bagaimanapun usia kerajaan Parti Buruh tidak lama. Setelah parti Konservatif berkuasa semula, kerja-kerja pembinaan disambung sebagaimana dirancang.


PEMBINAAN LAPANGAN TERBANG

Pada tahun 1926, Jawatankuasa Pertahanan Diraja British telah mencadangkan supaya lapangan terbang Seletar yang dilengkapi dengan meriam-meriam berkaliber besar disiapkan dalam tempoh empat tahun, untuk menentukan pertahanan Singapura terjamin.  Pada tahun 1927 Lieutenant General Sir Webb Gillman tiba di Singapura untuk membuat peninjauan berhubung dengan keberkesanan meriam-meriam yang akan ditempatkan di pangkalan itu. General Gillman telah membentangkan hasil tinjauannya pada bulan Mei 1928, di mana beliau menyarankan supaya satu kajian semula projek itu dilakukan demi menjamin keberkesanan pertahanan pangkalan itu dari serangan udara.

Menurut General Gillman, pembinaan pangkalan Royal Navy di Singapura hendaklah disiapkan sepenuhnya dalam masa lima tahun. Jika sekiranya pembinaan tidak siap dalam masa tersebut, lebih baik ia ditangguhkan sahaja. General Gillman berpendapat bahawa  musuh tidak akan dapat menyerang Singapura kerana terpaksa mengarnbil masa yang lama meredah hutan belantara di Tanah Melayu yang begitu tebal. Walau bagaimanapun  cadangan menangguh pembinaan itu telah ditolak oleh Jawatankuasa Pertahanan Diraja.

Apabila Parti Buruh berkuasa semula pada tahun 1929, aktiviti pembinaan pangkalan di Singapura terpaksa diteruskan kerana kerja-kerja pembinaan yang telah hamper selesai. Panglima Tertinggi di Tanah Melayu, Major General W.G.S. Dobbie telah merarnalkan  bahawa pihak musuh akan melancarkan serangan ke atas Singapura melalui utara Tanah  Melayu. Pendapat beliau telah disokong oleh Jawatankuasa Pertahanan Diraja British.

Pada 6 Feb 1922, Kerajaan Jepun telah menarik diri dari menjadi ahli Persidangan Washington yang dirancang berlangsung pada tahun 1936. Tujuan persidangan ialah untuk mengkaji semula keputusan persidangan pertama pada tahun 1921-1922. Pengumuman itu telah memaksa Amerika Syarikat dan Great Britain bersetuju untuk menandatangani  satu perjanjian perlucutan senjata dengan Jepun di London pada tahun 1934.

Pada bulan Mei 1935 satu lagi perjanjian telah ditandatangani diantara Jepun, Arnerika Syarikat dan Great Britain. Matlamat Jepun memeterai perjanjian itu ialah untuk menjamin   keselamatan negaranya tidak diancam oleh negara-negara yang lebih pula tidak dibenar menempatkan pasukan tenteranya di Hong Kong atau mana-mana wilayah miliknya ke timur dari garis bujur 110 darjah Timur. Pihak Jepun menyetujui tidak akan menubuhkan pangkalan tentera laut di kepulauan Ryukyu, Bouin, Kurile, Formosa, Percadores dan di wilayah Jerman yang diamanahkan kepadanya.

Persetujuan tersebut telah menyebabkan pihak British mempercepatkan lagi pembinaan  pangkalan tentera lautnya  di Singapura, kerana ia terletak di sebelah barat dari garis bujur 110 darjah Timur. Ini mengukuhkan lagi alasan  Kerajaan  British bahawa pembinaan pangkalan di Singapura amat perlu untuk mempertahankan kawasan Timur Jauh. Walaupun keadaan amat mendesak, tetapi pangkalan itu hanya dapat  disiapkan  setelah  hampir sepuluh tahun projek dimulakan. Setelah siap pangkalan itu merupakan   salah sebuah   yang termoden di dunia selain dari yang terdapat  di Pearl  Harbour dan Malta.

Pangkalan itu dilengkapi dengan sebuah limbungan  kapal yang luas diberi nama King George V Dock. Sebuah  limbungan  terapung  yang besar berukuran  1,000 kaki panjang,  300 kaki lebar dan 70 kaki tinggi dibina eli dalam  kompleks  limbungan  itu. Sebuah tangki minyak yang boleh memuatkan  sebanyak  1.5 juta ton juga ditempatkan di sana.  Pada keseluruhannya    pangkalan  tersebut  telah menelan  belanja  sebanyak

463 juta   pound sterling dan ia siap sepenuhnya   pada  awal bulan  Februari  1938.

Pada   6hb Mei 1935 Sultan   Sir Ibrahim   bagi pihak Kerajaan  dan rakyat  negeri

Johor  telah menyurnbangkan     wang sebanyak   1/2 j uta pound sterling kepada   Kera- jaan British sempena   Jubli Perak   pemerintahan     King George V. Tujuan   sumbangan itu ialah untuk   menyempurnakan     pembinaan   limbungan   di pangkalan   Royal Navy di Singapura.

DaJam   masa   pembinaan   pangkaJan   itu,   Jepun   telahrnula     rnenguasai banyak negara-negara   di kawasan   Timur Jauh sambil mempertingkatkan     kemampuan   tentera untuk berkuasa   di seluruh Asia. Kerajaan   Jepun sebenarnya   telah mula membesarkan angkatan   tentera   lautnya   sejak selepas Perang   Dunia   Pertama   di samping   membuat kajian   pertahanan     dan perancangan     peperangan   berterusan   dari   masa   ke semasa.

BRITISH   °KEKURANGAN   KAPAL   PERANG   DI      SINGAPURA

           

Apabila peperangan di antara Great Britain dengan Jepun meletus, pangkalan Royal Navy di Singapura   telabpun   siap, tetapi malangnya   tidak ada anggota mahupun kapal   perang   yang   dapat   ditempatkan     di situ.   Penglibatan     Great   Britain   secara langsung   dalarn   peperangan     di Eropah   telah   menghalangnya     dari   menempatkan sebahagian   dari aset tentera   lautnya   di Singapura.

Great Britain   telah merancang   menempatkan     satu armada   tentera laut di Timur Jauh   dengan   kekuatan   yang terdiri   dari   sebuah   Aircraft   Carrier,   10 buah   kapal penyelidikan,7     buah Battle Ship, dan 20 buah Destroyer. Armada   itu dirancangkan untuk   dihantar   ke Singapura   sebelum   bulan   Februari   1942, tetapi malangnya   telah diketahui   oleh Jepun.   Pihak   Jepun   menyedari   bahawa   Britain tidak dapat   menem- patkan   armadanya   di Singapura   kerana   penglibatan   dalam   perang   di Eropah,   dan dalam rnasa yang sarna Britain   pula menyedari   bahawa   mereka   akan   menghadapi satu tentangan   yang hebat   untuk   mempertahankan     Singapura dan Tanah   Melayu. Pada ketika itu Singapura   hanya mernpunyai sebuah pasukan   Straits Settlement Naval Volunteer Reserve - (SSNVR)   yang berpangkalan     di HMS LABURNUM     di Teluk Ayer Basin,   Singapura.

Bahang  Perang  Dunia   Kedua semakin   dirasai   di Tanah   Melayu   dan Singapura apabila   tentera   Jepun mara menduduki   Indochina.   Pihak   British telah meramalkan bahawa  mereka  tidak berupaya   mempertahankan       Singapura   dan   Tanah   Melayu sekiranya     diserang.     Kemungkinan     Royal   Navy   datang     ke   Singapura     untuk menyelamatkan keadaan   tidak boleh diharapkan   kerana   peperangan   di Eropah   lebih besar   dan   kapal   perangnya   lebih   diperlu   untuk   mempertahankan negara mereka sendiri.


PENGGUNAAN KAPAL DAGANG

Oleh kerana kekurangan  kapal perang bagi menghadapi  tentera laut Jepun,  pada tahun  1935 Kerajaan British telah merancang  untuk mengambilalih  dan mengubahsuai kapal-kapal   dagang milik syarikat-syar   ikat perkapalan   di Tanah   Melayu,   Singapura dan   Hong   Kong,   untuk   digunakan     oleh Royal Navy  sebagai   sebahagian     dari   ar- madanya.   Rancangan   tersebut   telah diwartakan     pada 4hb September   1939 sebagai Authority   for   Shipping,   iaitu   hasil   dari   kerjasama     Admiralty   dan Kementerian Pengangkutan     Perang   di London.Kapal-kapal   yang beratnya   melebihi 3000 ton hanya dapat diambilalih   pada akhir tabun   1940 dan kemudian   ditauliahkan     ke dalam   armada   Royal Navy sebagai   His Majesty Ship (HMS).   Kesemua   kapal yang diambilalih   telah mengibarkan     bendera Royal Navy dan dilengkapi dengan beberapa   buah me riam , Lewis Gun, Depth Charges dan ranjau.   Sehingga akhir tahun   1941 kira-kira   sebanyak   51 buah kapaJ telah diam- bilalih sepenuhnya  oleh pihak  British.

Di antara   kapal  yang mula-mula  sekali diambilalih   oleh Royal Navy pad a 28 Ogos 1939 ialah HMS  KAMPAR.   Sebulan   kemudian   lebih banyak  lagi kapal  dari Syarikat Straits Steamship seperti HMS CIRCE,   HMS MEDUSA,   HMS PANGKOR, HMS TAPAH  dan HMS JERAM   telah diambilalih.   Sementara  HMS KUALA,   HMS GEMAS,   HMS KEDAH,   HMS MELAKA,   HMS JERANTUT,   HMS TUNG SONG, HMS RAHMAN,   HMS TRANG   dan HMS TVA TONG telah diambilalih  pada akhir tabun   1939. Pegawai-pegawai dan anak-anak   kapal   yang diambilalih   terus diserap sebagai   anggota Royal  Naval Reserve (RNR)   setelah   menandatangani perjanjian T124X.

Berikut  ialah  armada  kapal-kapal  dari  Syarikat  Straits Steamship  (1940):

KEDAH                      2499   ton                  KAMPAR                    971     ton

KAJANG                     2082   Ion                  KUALA                       954     ton

KAMUNING               2076   ton                  LIPIS                          914     ton

DAR VEL                   1929   ton                  LARUT                       894     ton

MARUDU                   /9/9     ton                  KRIAN                        857     Ion

KEPONG                   /874    ton                  MEDUSA                   793     ton

KUDAT                       /725    ton                  CIRCE                       778     Ion

MATANG                    1463   ton                  TUNG SONG           549     ton

KATONG                    146/    ton                  RHU                           264     ton

KLANG                       ]451    ton                  RALAU                       223     ton

IPOH                          1279   ton                  JERANTUT               217     ton

PANGKOR                1250   ton                  RASA                          217     ton

KINTA                        1220   ton                  RlMAU                        214     ton

PERAl(                       1188   ton                  A MPA NG                  213     ton

RAUB                        1159   ton                  MELAKA                     210     ton

PAHANG                    /136    ton                  JERAM                       210     ton

KELANTAN               1/06    ton                  TAPAH                       208     ton

RAHMAN                   206     ton                  JARAK                        208     ton

TRANG                      205     ton                  GEMAS                      207     ton

RAWANG                   198     ton                  KLIAS                        207     ton

PANDAl                      166     ton                  RANTAU                    197     ton

SUBOK                      148     ton                  ROMPIN                    189     ton

RIMBA                        139     ton                  RENGAM                   185     ton

JITRA                        122     ton                  PETANG                    168     ton

INTAN                        117     ton                  BRUNEI                     101     ton

Kapal-kapal tersebut telah dilengkapi dengan meriam 4 inci di bahagian hadapan (Forecastle) dan belakang  (Aft), sementara  di kiri dan kanan  anjungan  (Bridge) dipasang dengan Lewis Gun untuk menangkis  serangan  pesawat terbang.

KEKURANGAN ANGGOTA TENTERA LAUT

Orang-orang Melayu biasa dengan kehidupan dan aktiviti yang berteraskan maritim kerana masyarakat asal memang tinggal di hulu atau hilir sungai, pesisiran pantai dan mencari rezeki di laut. Apabila Kerajaan British memberi peluang kepada anak-anak watan untuk mempertahankan perairan Tanah Melayu, sambutan yang diberikan oleh orang Melayu amat menggalakkan. Walaupun bayangan akan tercetusnya peperangan di rantau ini amat nyata, tetapi Kerajaan British lebih memberi keutamaan kepada pertahanan negaranya sendiri. Justeru itu tidak ada persiapan yang konkrit dibuat bagi menghadapi serangan tentera Jepun. Walau bagaimanapun usaha mengambilalih kapal-kapal dagang Syarikat Straits Steamship telah dilakukan, tetapi masalah kekurangan anggota untuk mengendali kapal-kapal tersebut tidak dapat diselesaikan.

Anggota pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve telah pun dikerah bertugas sepenuh masa, tetapi langkah itu masih tidak dapat menyelesaikan masalah kekurangan anggota. Oleh yang demikian Kerajaan British terpaksa membuat pengambilan anggota-anggota baru yang kesemuanya terdiri daripada belia Melayu. Pasukan itu ditubuhkan pada bulan September 1939 dan dikenali sebagai Royal Navy Malay Section atau nama ringkasnya Royal Malay Navy, atau lebih singkat lagi dikenali sebagai Malay Navy sahaja.


KEMAMPUAN BELlA MELAYU DI DALAM PERKHIDMATAN TENTERA LAUT

Kesediaan Kerajaan British menubuhkan Pasukan Royal Navy Malay Section yang keseluruhannya dianggotai oleh belia-belia Melayu ialah kerana telah terbukti kesanggupan dan kemampuan serta semangat kesukarelawan orang Melayu di dalam Pasukan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve. Pentadbiran dan dasar Pasukan Royal Malay Navy adalah berbeza dengan Pasukan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve. Pasukan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve ditadbir dan dibiayai oleh Kerajaan Negeri-Negeri Selat, sementara Pasukan Royal Malay Navy dibiayai oleh kerajaan British. Walau bagaimanapun anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy tidak bertugas di atas kapal-kapal perang British, kecuali untuk latihan dan situasi tertentu sahaja.


PEGAWAI-PEGAWAI PASUKAN MALAY NAVY

Lieutenant Commander H. Vickers RN, seorang pegawai Royal Navy Lelah dilantik sebagai Pegawai Memerintah Royal Navy Malay Section yang pertama, merangkap Pegawai Memerintah HMS PELANDOK, iaitu berek dan pusat latihan pasukan tersebut. Mengikut keterangan bekas anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy, Vickers telah berusaha dengan gigih untuk membangunkan pasukan tersebut walaupun dengan peruntukan kewangan yang terhad. Pegawai Laksana HMS PELANDOK yang pertama ialah Lieutenant Spilman, RN. Bagi mentadbir HMS PELANDOK, pegawai-pegawai ini telah dibantu oleh beberapa orang jurulatih yang dipinjamkan dari Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve Dan Royal Navy.


LIEUTENANT COMMANDER H. VICKERS, RN

Lieutenant Commander H. Vickers RN. ialah seorang pegawai Royal Navy yang dilantik menjadi Pegawai Memerintah Royal Malay Navy yang pertama. Beliau telah dipertanggungjawab menubuhkan pasukan Royal Malay Navy di Singapura yang terdiri dari pemuda-pemuda Melayu. Sepanjang perkhidmatannya, beliau telah menunjukkan sikap tanggungjawab yang cekal, tegas, rajin dan mudah bergaul mesra dengan semua peringkat. Kebolehan beliau bertutur bahasa Melayu dengan baik memudahkannya memberi galakan dan perangsang dengan lebih tepat kepada anggota-anggota Melayu di bawah jagaannya.

Ketika HMS PELANDOK diserang oleh Tentera Udara Jepun pada 11 Februari 1942, Lieutenant Commander Vickers telah memimpin anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy untuk bertahan walaupun dengan kemampuan senjata terhad. HMS PELANDOK telah musnah sama sekali dalam serangan tersebut dan beberapa orang anggota Pasukan Royal Malay Navy telah cedera dan terkorban. Lieutenant Commander Vickers telah belayar meninggalkan Singapura menaiki HMS SIANG WOH pada malam 14 Februari 1942 bersama beberapa orang anggota Pasukan Royal Malay Navy. Kapal itu telah dibom ketika berada berhampiran Pulau Bangka, Sumatra dan beliau dikatakan telah terbunuh semasa berada di pulau tersebut.


PENGAMBILAN REKRUT

Hampir kesemua pemuda Melayu yang masuk berkhidmat dalam Pasukan Royal Malay Navy berumur dalam lingkungan 16 ke 20 tahun. Mereka kebanyakannya mendapat pendidikan Sekolah Melayu hingga darjah lima, yang ketika itu boleh digunakan sebagai kelayakan menyertai kelas latihan guru. Ada juga di antaranya yang memiliki Sijil Junior Cambridge dan ada pula yang telah menduduki peperiksaan Senior Cambridge.

Rekrut kumpulan pertama kira-kira seramai 30 orang bekerja sebagai kelasi, serang dan penjaga jentera di bawah kelolaan Boom Defence Office (BDO) di Loyang, Singapura. Mereka mempunyai kemahiran di bidang masing-masing yang amat diperlukan ketika itu. Di antara anggota-anggota perintis itu termasuklah Nasron, Hashim dan Omar. Merekalah anak Melayu yang julung kali berjaya meningkat hingga ke pangkat Leading Seaman dan kemudian meniadi jurulatih Pasukan Royal Malay Navy. Menjelang hujung tahun 1939, kira-kira seramai 400 orang anak watan dari Semenanjung Tanah Melayu, Singapura dan Sarawak berkhidmat di dalam Pasukan Royal Malay Navy.

Proses pengambilan rekrut sangatlah mudah. Bakal rekrut ditemuduga di Pejabat-Pejabat Daerah atau pejabat-pejabat kerajaan di tempat mereka rnasing- masing. Pemuda-pemuda yang lulus temuduga diberi waran keretapi ke Johor Bharu. Mereka kemudian dibawa ke HMS PELANDOK di Singapura dengan pengangkutan tentera. Dalam tahun pertama penubuhannya, kemudahan asas bagi Pasukan Royal Malay Navy amat terhad kerana Kerajaan British tidak mahu membebankan kedudukan kewangan yang telah sedia genting. Namun begitu, sebuah pangkalan berasingan telah dibina khas untuk menempatkan anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy. Pangkalan tersebut terletak di kawasan Naval Base berhampiran dengan King George V Dry Dock dan ditauliahkan dengan nama HMS PELANDOK. Ia terdiri dari beberapa bangunan yang berdinding dan bertiang tinggi. Kesemuanya ada lima buah bangunan asrama (diberi nama Selangor, Johor, Negeri Sembilan, Pahang dan Perak), sebuah pejabat pentadbiran, sebuah asrama jurulatih dan sebuah padang kawad. Selain dari itu ia dilengkapi juga dengan bilik-bilik darjah, kantin dan stor. Setiap asrama boleh memuatkan kira-kira antara 60 hingga 80 orang pelatih.

Di dalam bangunan asrama terdapat katil-katil bertiang besi dan berlantaikan 3 keping kayu. Sementara di bawah bangunan asrama (kecuali asrama Kelantan dan Johor) dijadikan bilik kuliah untuk kegunaan pelatih. Di bawah asrama Kelantan dijadikan ruang kantin, dan di bawah asrama Johor dijadikan stor pakaian dan alat kelengkapan. Kelengkapan penginapan dan sajian tidaklah begitu sempurna. Pelatih-pelatih tidak dibekalkan dengan peralatan asas seperti tilam, bantal, kelambu atau kain selimut. Di awal penubuhan Royal Malay Navy, ramai bekas anggota-anggota Straits Settlenent Naval Volunteer Reserve yang turut masuk berkhidmat. Perkhidmatan mereka ialah secara kontrak tahun demi tahun (Non-Continuous Service NCS).


LATIHAN REKRUT

Biasanya tempoh latihan rekrut ialah selama 3 bulan. Tetapi oleh kerana beberapa faktor tertentu, tempoh latihan itu telah dikurangkan, terutama bagi kumpulan rekrut yang diambil sebelum perang meletus. Rekrut-rekrut dilatih oleh beberapa orang jurulatih Royal Navy dan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve termasuk beberapa orang jurulatih Melayu. Latihannya ialah bidang kawad, ilmu pelautan, persenjataan, navigasi dan komunikasi.

Selepas menjalani latihan asas, rekrut Royal Malay Navy diberi latihan lanjut di kapal-kapal Armed Merchant Ship atau kapal-kapal perang Royal Navy. Ada juga yang ditugaskan di bawah kelolaan 8001 Defence Office, Extended Defence Office, Stesen Wireless Krunji dan di Chang Point.


GAJI BULANAN

Gaji bulanan anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy yang telah tamat latihan ialah mengikut pangkat. Anggota-anggota berpangkat Able Seaman menerima $32.00, Leading Seaman $36.00, Petty Officer Seaman $40.00, Chief Petty Officer Seaman $44.00, Able Telegraphist $36.00, Leading Telegraphist $40.00, dan Petty Officer Telegraphist $44.00.

Gaji yang diterima oleh anggota Royal Malay Navy adalah jauh lebih rendah dan gaji anggota-anggota Royal Navy dalam pangkat yang sama. Namun begitu jika dibandingkan dengan pekerja awam di Tanah Melayu dan Singapura ketika itu, gaji anggota Pasukan Royal Malay Navy adalah lebih tinggi. Malah gaji anggota Royal diterima oleh anggota Royal Malay Navy berpangkat setaraf.


TUGAS MEMASAK

Semasa berkhidmat di kapal (terutama di kapal kecil), anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy terpaksa berkongsi memasak sendiri. Memang terdapat banyak perbezaan di antara makanan anak Melayu dengan anggota-anggota bangsa British kerana makanan mereka disediakan oleh tukang masak bangsa Cina.

Sungguhpun terdapat beberapa masalah berhubung dengan sajian makanan kerana budaya yang berbeza, tetapi kebajikan anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy sentiasa diambil berat oleh pihak Admiralty London dan mereka digalak menjalankan amalan yang dituntut oleh agama Islam tanpa halangan dari pegawai-pegawai British. Pihak British pernah menugaskan seorang jurulatih Royal Navy berpangkat Pety Officer untuk mengiringi anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy ke masjid pada setiap hari Jumaat.


AKTIVITI SUKAN

Satu lagi perkara penting yang diawasi oleh Pegawai Memerintah dan jurulatih HMS PELANDOK ialah di bidang sukan dan rekreasi. Walaupun latihan di HMS PELANDOK adalah untuk menghadapi peperangan, namun aktiviti sukan juga dijalankan. Di antara kemudahan sukan yang disediakan ialah permainan hoki, bola sepak, sepak takraw dan renang. Pemain pasukan hoki dan bola sepak HMS PELANDOK terdiri dari jurulatih British dan anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy.


KEBOLEHAN BELlA MELAYU

Walaupun kerjaya di dalam tentera laut masih baru namun belia Melayu telah dapat menyesuaikan diri dalam bidang yang mereka terokai. Dari sikap gigih, tekad dan keazaman yang kuat, mereka dapat membuktikan kepada pihak British bahawa apa jua tugas yang dipertanggungjawabkan kepada mereka dapat disempurnakan. Kesetiaan dan disiplin belia-belia Melayu telah meyakinkan pihak British untuk terus melatih pasukan itu, seolah-olah ia sebahagian dari pasukan tentera lautnya sendiri.


KENAIKAN PANGKAT

Walaupun semua kuliah dan arahan disampaikan dalam bahasa Inggeris, tetapi belia-belia Melayu telah dapat mengikuti latihan dengan jayanya, kerana mereka dapat menguasai bahasa tersebut. Mereka juga berjaya menjalani latihan lanjutan selama tiga bulan di kapal-kapal perang Royal Navy. Satu lagi faktor penting yang telah diperagakan oleh anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy ialah keupayaan mereka menyesuaikan diri dengan penuh mesra dan harmoni dengan kelasi-kelasi bangsa British sambil menggarapi cara hidup di laut. Kecekapan pernuda Melayu sebagai kelasi, lebih-lebih lagi sebagai telegrafis di kapal amat menggalakkan sekali. Ramai askar Melayu yang berjaya dinaikkan ke pangkat Leading Rare hanya setelah berkhidmat tiga bulan di kapal. Ada juga anggota-anggota yang terus dilantik menjadi jurulatih kepada anggota baru selepas tahun 1940. Di antara mereka ialah Leading Seaman Isa bin Zakaria, Leading Seaman Manaf bin Basir, Leading Seaman Lam sah, Leading Seaman Hashim bin Othman dan Leading Seaman Janian bin Wahid.

Mulai tahun 1941 pangkat Petty Officer diperkenalkan kepada Pasukan Royal Malay Navy dan ia dianugerahkan kepada mereka yang berjaya menamatkan kursus tarnbahan selama beberapa minggu di atas kapal Royal Navy. Di antara tahun 1941 hingga 1942 beberapa orang anggota dinaikkan ke pangkat Acting Petty Officer. Mereka termasuk Johari bin Md Amin, Nasron bin Asral, Jantan bin Wahid, Abdul Rahman bin Hj Yusof, Lamsah, Melan bin Suradi, Kamis bin Mohamed, Bakar, Syed Halim bin Syed Hasan, dan Hamzah.


PEMBESARAN PASUKAN MALAY NAVY

Pada pertengahan tahun 1940, pihak Admiralty London telah menambah bilangan anggota Pasukan Royal Malay Navy. Sehingga akhir tahun 1940 anggota Royal Malay Navy berjumlah seramai 800 orang. Penambahan anggota pasukan ialah sebagai persediaan untuk menghadapi Perang Dunia Kedua yang sedang melanda negara-negara Asia. Di samping itu Royal Navy juga sedang menghadapi kekurangan anggota di pangkalan tentera lautnya di Singapura.

Pengambilan rekrut baru pada akhir tahun 1941 telah meningkatkan kekuatan pasukan Royal Malay Navy kepada 1415 orang. Kebanyakan rekrut yang diambil hanya diberi latihan secara singkat sahaja. Malah ada di antara mereka terus ditugaskan berkhidmat di kapal Royal Navy dan Armed Merchant Ship tanpa menjalani latihan sama sekali kerana menghadapi suasana perang.

Semasa tentera Jepun mula menyerang negara-negara Asia Timur, pihak British telah mengalami kekurangan anggota pasukan tentera laut dan juga kapal perang untuk mempertahankan perairan Tanah Melayu dan Asia Tenggara. Hanya ada kira-kira sebanyak 80 buah kapal sahaja yang sempat ditempatkan di Singapura. Kapal-kapal itu terdiri dari kapal dagang yang diubahsuai mengikut kehendak Royal Navy, diperlengkapi dengan meriam berkaliber 3 atau 4 inci, dan Lewis Gun. Kapal-kapal itu dikenali sebagai Armed Merchant Ship yang diambilalih oleh Royal Navy dari syarikat-syarikat perkapalan di Singapura, Sarawak dan Hong Kong. Di antara 18 hingga 20 orang anggota Pasukan Royal Malay Navy bersama anggota Royal Navy ditempatkan di setiap kapal. Walaupun bagaimanapun, hampir 400 orang anggota Royal Malay Navy pada ketika itu masih menetap di pangkalan HMS PELANDOK kerana ketiadaan kapal perang untuk mereka ditugaskan.

HMS PELANDOK telah dilengkapi dengan meriam 4 inci, Pom-Pom Gun dan juga Lewis Gun bagi tujuan menangkis serangan pesawat terbang musuh. Sungguhpun serangan yang akan dihadapi besar tetapi anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy tetap cekal untuk menghadapinya. Mereka menyedari bahawa senjata yang dibekalkan tidak dapat menghalang kemaraan musuh. Sebelum Perang Dunia Kedua melanda Tanah Melayu, jumlah anggota Royal Malay Navy yang berkhidmat sepenuh masa dianggarkan seramai 800 orang, kerana ada yang telah tamat kontrak perkhidmatan sebelum perang tiba.

AMBANG PEPERANGAN

Menjelang tercetusnya Perang Dunia Kedua, nyatalah bahawa Tanah Melayu dan Singapura masih belum bersedia menghadapi sebarang peperangan. Pangkalan Royal Navy di Singapura walaupun sudah tersergam siap, tidak digunakan sepenuhnya seperti yang dirancang kerana kapal-kapal perang Royal Navy terlibat dalam peperangan di J Eropah.

Sebenarnya Kerajaan British menyedari bahawa tentera laut yang berpangkalan di Singapura tidak berupaya mernpertahankan perairan Tanab Melayu dan Singapura dari serangan tentera Jepun. Oleh itu pihak British telah mengambil keputusan untuk memperkukuhkan pertahanan darat di Tanah Melayu. British meramalkan bahawa kemaraan tentera Jepun melalui Indochina boleh dipatahkan dengan serangan udara dari Kota Baru. Adalah dianggarkan bahawa ketumbukan Royal Air Force di Kota Baru yang menempatkan sebanyak 566 pesawat, cukup untuk menyekat kemaraan teruera Jepun. Di samping itu British mengharapkan bantuan Amerika Syarikat bagi menentang kemaraan Jepun di Semenanjung Tanah Melayu dan Singapura. Semasa beroperasi bersama, kapal-kapal perang United States Navy dibenar menggunakan pangkalan milik Royal Navy apabila timbul keperluan.

Pendudukan Jepun di Indochina telah menimbulkan kemarahan Amerika Syarikat. La bertindak memberbentikan bekalan minyaknya dan mendesak Jepun supaya berundur. Tetapi tentera Jepun terus mara dan menguasai wilayah-wilayah Indochina yang ditawannya. Tindakan Amerika Syarikat memberhentikan pembekalan minyak pada mulanya tidak memberi kesan kepada Jepun kerana ia boleh mendapat sumber bekalan daripada negara-negara lain yang bersahabat dengannya. Tetapi akhirnya Jepun mendapati bahawa bekalan minyak yang lebih banyak amat diperlukan jika sekiranya penempatan bala tenteranya di Indochina hendak dikekalkan.

Sumber minyak yang paling hampir kepada Jepun ialah di Hindia Timur yang dikuasai oleh Belanda dan di Burma yang dikuasai oleh British. Oleh kerana kedua-dua negara itu di bawah jajahan pihak lawan, bekalan minyak tidak dapat diperolehi dengan begitu mudah. Jepun terpaksa mengambil keputusan menghantar seorang negarawan ke Amerika Syarikat untuk berunding bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kedua buah negara,

Negarawan Saburo Kuruso telah dipilih sebagai wakil khaske Arnerika Syarikat pada tahun 1941 bagi tujuan perundingan itu. Tetapi Jepun telah merancang untuk menyerang Pearl sebelum Harbour, Kuruso berlepas, Ke Tanah Melayu, Hong Kong dan Filipina secara serentak sekiranya perundingan itu menemui kebuntuan.

Sebagai langkah persediaan untuk menghadapi peperangan, Jabatan Perang British telah melibatkan paras kekuatan tentera dalam lingkungan seramai 80,000 orang yang terdiri dari Tentera Darat British, India, Australia dan Melayu. Selain dari itu lapan jenis pesawat, termasuk pesawat bukan kombat, kesemuanya berjumlah 141 buah dirancang dihantar ke Tanah Melayu. Pada masa itu tentera British masih belum menempatkan kereta kebal di Tanah Melayu,

Anggota-anggota tentera yang menganggotai berbagai pasukan di Tanah Melayu masih belum terlatih dan tidak berpengalaman. Jumlah kekuatan ketumbukan tentera semuanya ialah tiga setengah divisyen di bawah perintah Lieutenant General Sir Lewis Heath. Divisyen ke-8 Tentera Australia di bawah perintah Major General Gordon Bennet ditempatkan di bahagian selatan. Fortress Command yang mengandungi dua unit meriam dan pasukan penangkis serangan udara diletakkan di bawah perintah Major General K. Simmons.

Sebagai persediaan awal untuk berperang, Jepun telah membuat beribu-ribu pesawat terbang, kapal perang dan kapal selam serta berbagai kelengkapan yang moden. Kajian aspek pertahanan dan perancangan peperangan juga telah diperamati dari masa ke semasa. Belanjawan untuk meperlengkapi pasukan tentera juga telah ditambah dari tahun-tahun sebelumnya.

Selepas tahun 1930 Armada Jepun sudah sedia memiliki 11 buah Battle Ship, 6 buah Fleet Ship, 4 buah Light A ircraft Carrier, 18 buah Cruiser. 21 buah Light Cruiser, 100 buah Destroyer, dan 63 buah kapal selam. Pada akhir tahun 1937 sebuah kapal perang yang terbesar dan termoden di dunia telah berjaya diblna oleh Jepun dan diberi nama YAMATO. Kapal itu berukuran 866 kaki panjang dan seberat 71,699 ton.

Pada pertengahan tahun 194fJ Jepun telah membuat keputusan untuk berpakat dengan negara Jerman dan Itali; pada hakikatnya sam perjanjian telah pun ditandatangani pada 27hb September 1940 dengan negara-negara tersebut untuk rnenentang kuasa-kuasa bersekutu. Keazaman Jepun untuk menguasai negara-negara Tenggara Asia semakin jelas, kerana tujuan mutakhirnya ialah untuk mengaut hasil mahsul negara-negara tersebut tanpa mengharapkan bekalan dari Amerika Syarikat.

Pada 21hb Disember 1941 dua buah kapal perang Royal Navy yang besar, iaitu HMS PRINCE OF WALES (baru siap dibina) dan HMS REPULSE (dibina pada tahun 1916) dengan beberapa buah kapal pengiring tiba di pangkalan Royal Navy di Singapura, di bawah perintah Admiral Sir Thomas Philips RN. Beberapa kapal pengiring yang terdiri dari HMS ELECTRA (1375 ton), HMS EXPRESS (1175 ton), HMS TENEDOS (1000 ton) dan HMS VAMPIRE (1090 ton) tidak dapat meneruskan pelayaran kerana kerosakan enjin dan ditinggalkan di Kingston, Jamaica.


SERANGAN MENGEJUT KE ATAS PEARL HARBOUR

Serangan mengejut ke atas Pearl Harbour yang dilakukan oleh tentera Jepun pada jam 7.40 pagi Abad 7hb Disember 1941 adalah merupakan detik milia penglibatannya secara langsung dalam Perang Dunia Kedua. Mengikut kajian Admiral Yamamoto, Jepun perlu memusnahkan Armada Amerika di peringkat awal peperangan jika ia hendak menjamin kemenangan. Jika sekiranya kalah, Jepun tidak akan dapat bertahan lama kerana kuasa-kuasa perindustrian seperti Amerika Syarikat dan Britain akan dapat menghasilkan semula peralatan perang dengan pantas.

Semasa serangan udara dilakukan ke atas Pearl Harbour. secara serentak beberapa buah bandar di Tanah Melayu (terutama di Kota Baru) dan Singapura telah diserang. Serangan mengejut ke atas Pearl Harbour itu telah melemahkan kemampuan tentera bersekutu untuk menahan kemaraan Jepun ke Tenggara Asia.


JEPUN MERISIK 01 TANAH MELAYU

Lebih dari tiga tahun sebelum Jepun menyerang Tanah Melayu, mereka sudah melancarkan satu rangkaian aktiviti pengintipan di bandar-bandar penting seperti Kota Baru, Pulau Pinang, Kuala Lumpur dan Singapura. Pengintip-pengintip Jepun bergerak bebas di Kota Baru tanpa diketahui oleh rakyat ternpatan dan kerajaan. Mereka menyamar menjadi tukang gunting rambut, dan menjaja aiskrim dan kueh Jepun (kueh bahulu berinti kacang) dengan tujuan utarna mendapatkan maklumat mengenai kedudukan pertahanan dan struktur pantai Kelantan, termasuk Pantai Narathiwat di Selatan negeri Thailand. Tipu muslihat yang serupa berlaku di Selat Johor di mana bot-bot Jepun menyamar sebagai bot nelayan dengan tujuan mengutip maklumat mengenai pangkalan Royal Navy di Sem bawang   dan keadaan   pertahanan di kawasan selatan Tanah Melayu.


KOTA BARU DISERANG

Armada Jepun tiba di utara Kota Baru pada malam 7hb Disember 1941 dan mula mendarat di Kota Baru pada jam 12.45 tengah malam (waktu tempatan) 8hb Disember 1941. iaitu tujuh puluh minit sebelum Pearl Harbour diserang. Setelah dua jam berternpur Pasukan Rejimen 3/7 India yang bertahan di pantai telah mengalami kekalahan dan pasukan tentera marin Jepun berjaya menawan beberapa kawasan penting.

Pendaratan di Kota Baru sebenarnya adalah satu helah untuk mengelirukan pertahanan di kawasan Singora dan Patani di Segenting Kra. Pada 8hb Disember 1941 sebanyak 20 buah kapal pengangkut Jepun mendarat di Segenting Kra pada jam 4.00 pagi tanpa sebarang rintangan kerana pantai tersebut tidak dikawal.


PENGLlBATAN PASUKAN MALAY NAVY DAN MALAYAN ROYAL NAVAL VOLUNTEER RESERVE DALAM PERANG

Anggota-anggota Pasukan Malay Navy dan Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve telah ditugaskan di kapal-kapal perang Royal Navy dan kapal-kapal Armed Merchant Ship untuk meronda dan memasang ranjau di perairan Tanah Melayu dan Singapura. Di samping itu kapal-kapal Armed Merchant Ship terus menjalankan tugas perdagangan dalam aktiviti mengangkut barangan ke pelabuhan-pelabuhan di Tanah Melayu.

Pada akhir tahun 1941 rondaan serta latihan seringkali diadakan di sekitar perairan Tanah Melayu dan Singapura hingga melewati Utara Borneo dan Sarawak. Oleh kerana kekurangan kapal perang, tidak semua anggota-anggota Malay Navy dapat ditempatkan di kapal. Anggota-anggota yang tidak bertugas di kapal diarahkan bertugas di pangkaIan HMS PELANDOK.


KEBERANIAN ANAK MELAYU

Selain dari anggota-anggota Pasukan Malay Navy, pemuda-pemuda Melayu dari Pasukan Straits Settlement Naval Volunteer Reserve juga sama berkhidmat di Armed Merchant Ship. Adalah berkemungkinan besar bahawa Armed Merchant Ship yang pertama diserang oleh tentera udara Jepun pada 13hb Disember 1941 ialah HMS LIPIS, iaitu semasa dalam pelayaran dari Kuching ke Singapura. Nakhodanya ialah Captain O.G. Jones, RNR. Seramai tiga orang anak-anak kapal telah terkorban dan 14 orang lagi luka parah.

Pada 30hb Disember 1941, HMS KUDAT pula telah diserang ketika berada di Selat Kelang berhampiran Pelabuhan Swettenham. Ia merupakan kapal Armed Merchant Ship yang pertama ditenggelamkan oleh Jepun.' Ada empat orang anggota Malay Navy berkhidmat di kapal itu. Seorang daripadanya ialah Able Seaman Abdul Kadir bin Said yang telah menangkis serangan pesawat Jepun dengan menggunakan Lewis Gun. Beliau mengalami kecederaan semasa kapal terbakar, tetapi sempat terjun ke laut sebelum ia tenggelam dan berenang menyelamatkan diri ke darat.

Ramai anak-anak kapal HMS KUDAT telah terkorban, sementara yang terselamat mengalami kecederaan. Able Seaman Abdul Kadir bin Said telah dimasukkan ke Hospital Daerah Kelang dan beberapa hari kemudian dipindahkan ke Hospital Besar Kuala Lumpur.

Keberanian dan semangat Able Seaman Abelul Kadir bin Said diperakui oleh Kerajaan British dan beliau telah dianugerahi Pingat Distinguished Service Medal (DSM) pada tabun 1947. Beliau ialah anak Melayu yang pertama di dalarn tentera laut yang menerima penganugerahan dari Kerajaan British.

Sebuah lagi Armed Merchant Ship, iaitu HMS LARUT telah diserang pesawat Jepun berhampiran Pulau Sabang pada 20hb Januari 1942. Nakhodanya pada ketika itu ialah Captain C. E. Cleaver RNR. Dalam serangan itu HMS LARUT telah dimusnahkan dengan mudah dalam beberapa minit sahaja dan akhirnya karam ke dasar laut bersama beberapa orang anak kapalnya. Hanya 10 orang sahaja yang berjaya menyelamatkan diri berenang kira-kira tiga batu ke darat, termasuk dua orang anggota Pasukan Malay Navy, iaitu Able Seaman Syed Abdullah bin Syed Alwee dan Able Telegraphist Ahmad bin Vaity. Semasa kapal diserang mereka cuba menangkis pesawat musuh dengan menggunakan Lewis Gun tetapi gagal mengenai sasarannya." diceritakan oleh Tuan Syed Abdullah bin Syed Alwi, beralamat di No. 12 Lorong Dua, Jalan Sentosa, Taman Dato Onn, Johor Bahru.

Setelah berada di Pulau Sabang selama hampir tiga minggu, akhirnya anggota-anggota Pasukan Malay Navy dan Royal Navy yang terselamat telah dipindahkan ke sebuah markas Tentera Belanda di Kota Raja Pada masa itu HMS PANGKOR yang diperintah oleh Captain T. Sutherland RNR, telah sedia berada di sana. Ada seramai tujuh orang anggota Pasukan Malay Navy, terrnasuk seorang anggota Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve bernama Able Seaman Johari bin Mohd Amin sedang berkhidmat di kapal itu. Misi HMS PANGKOR ialah membawa beratus-ratus orang anggota tentera dan penumpang awam berundur dari Singapura ke Colombo. Kapal itu selamat tiba di destinasinya pada akhir bulan Januari 1942.

Salah sebuah kapal yang paling digemari oleh anggota-anggota Pasukan Malay Navy ialah HMS VYNER BROOKE, kerana kebanyakan pelatih telah menjalani latihan di kapal itu. Dalam pelayaran latihan kapal ini sering belayar berulang-alik dari Kuching ke Singapura. Nakhoda HMS VYNER BROOKE ialah Captain R. E. Borton RNR. Kali terakhir kapal meninggalkan Singapura ialah pada malam 12hb Februari 1942 membawa 64 orang jururawat Australia dan 128 orang anggota tentera yang berundur.

Seramai 20 orang anggota Pasukan Malay Navy adalah di antara anak-anak kapalnya,

Pada pagi Sabtu 14hb Februari 1942, ketika sedang belayar memasuki Selat Bangka, kapal itu dibom bertubi-tubi oleh sembilan buah pesawat tentera Jepun sehingga anak-anak kapal tidak berpeluang sama sekali hendak menyerang balas. Kapal telah mengalami kerosakan teruk dan terbakar menyebabkan ramai penumpangnya terkorban. Captain Borton dapat menyelamatkan diri ke rumah api Muntok di Pulau Bangka setelah terapung-apung di air selama 18 jam."

Dalam peristiwa sedih HMS VYNER BROOKE itu, semua anggota Pasukan Malay Navy terkorban kecuali Leading Seaman Abdul Samad bin Ali. Walaupun Leading Seaman Samad mengalami kecederaan akibat terbakar tetapi beliau berjaya menyelamatkan ramai jururawat Australia sehingga tiba ke pantai Muntok di Pulau Bangka. Kira-kira 22 orang jururawat telah terselamat dalam peristiwa tersebut. Dua hari kemudian satu pasukan tentera darat Jepun telah mendarat di pantai Muntok. Semua rakyat Australia dan British yang terselamat telah diperintahkan oleh tentera Jepun berbaris di gigi air di Pantai Muntok dan ditembak hingga mati."

Walau bagaimanapun seorang jururawat bernama Sister Vivien Bullwinkle hanya mengalami kecederaan ringan dan terselamat dari pembunuhan itu. Kekejaman Jepun itu tidak boleh dilupakan oleh Leading Seaman Abdul Samad. Beliau telah dibawa ke Pulau Bangka dan kemudian ke Belawan untuk dijadikan buruh paksa bersama tawanan perang yang lain. Pada bulan April 1943, beliau telah dibebaskan dan pulang ke Tanah Melayu dengan menumpang sebuah bot.

Peristiwa Leading Seaman Abdul Samad menyelamatkan jururawat Australia itu tidak mendapat sebarang penghargaan dari pihak British mahupun Australia. Malah di dalam buku berjudul Home Port Singapore," tidak ada disebut nama Leading Seaman Abdul Samad yang menyelamatkan Sister Bullwinkle. Buku itu juga tidak mencatatkan penglibatan Malay Navy atau kehadiran anggotanya di HMS VYNER BROOKE semasa diserang Jepun, sungguhpun pada hakikatnya anggota-anggota Pasukan Malay Navy telah terkorban semasa bertugas di kapal tersebut. Ada kemungkinan anggota-anggota yang terkorban itu diperakui sebagai sebahagian dari anggora-anggota Royal Navy.

Dalam peristiwa lain, sebuah lagi kapal perang British, HMSSYLVIA telah di serang oleh beberapa buah pesawat terbang Jepun semasa meronda perairan Mersing, Johor. Dalam serangan bertubi-tubi itu seorang anak kapal, Able Seaman Hamidon bin Talib telah terkena tembakan dan mendapat luka parah di bahu dan lengan kanan. Dua orang rakannya telah terkorban tetapi kapal tidak dapat ditenggelamkan oleh Jepun. Sebuah dari pesawat terbang yang menyerang telah ditembak jatuh oleh anggota kapal. Dalam keadaan cedera parah Able Seaman Hamidon telah diheret ke dalam bilik jentera untuk diberi rawatan segera oleh seorang rakannya. Setelah suasana reda beliau dihantar ke Hospital Mersing dan kemudian ke Hospital Besar Johor Bahru untuk rawatan selanjutnya."

Peristiwa HMS SURVEYOR diserang pula telah diceritakan oleh Able Seaman Manaf bin Basir. Seramai lima orang anggota Pasukan Malay Navy termasuk Able Seaman Manaf berkhidmat di kapal tersebut. HMS SURVEYOR diserang tetapi anggota kapal tidak dapat menangkis serangan kerana kekurangan senjata. HMS SURVEYOR mengalami kerosakan pada alat radar dan enjin, di samping kebakaran di beberapa bahagian kapal. Ramai anak-anak kapal, termasuk anggota Pasukan Malay Navy cedera dan terkorban dalam peristiwa tersebut. Di antara mereka yang terkorban ialah Petty Officer Adam, Able Seaman Osman dan Able Seaman Hashim. Sernentara yang tercedera ialah Able Seaman Hamudin dan Able Seaman Manaf bin Basir.

Dalam peperangan di laut banyak Armed Merchant Ship telah karam atau mengalami kerosakan kerana serangan bom pesawat terbang Jepun. Di antara kapal-kapal yang berjaya ditawan oleh tentera Jepun ialah HMS JITRA. HMS lNTAN. HMS PANDAI. HMS PETALINO, HMS RENGAM, HMS RIMBA dan HMS RIMAU. Dua buah kapal dari Syarikat Straits Steamship, HMS RAUB dan HMS LARUT yang telah diubahsuai semula untuk dijadikan kapal penangkis ranjau juga diserang oleh pesawat Jepun. HMS RAUB diserang pada 20hb Januari 1942 di Belawan. sementara HMS LARUT dibom hingga karam sewaktu berada di Pulau Sabang.

Satu peristiwa telah diceritakan oleh Sheikh Hussin bin Sheikh Ali, seorang anggota Pasukan Malay Navy yang bertugas di HMS KELANA yang diperintah Oleh Lieutenant C. J. Windsor RNR. Semasa meronda di kawasan Endau, Pahang pada 8hb Disember 1941 (hari pertama Singapura dan Selatan Johor dibom oleh tentera Jepun), kapal beliau turut dibom dan tenggelam di Sungai Endau, di mana tiga orang rakannya terkorban. Sheikh Hussin telah berenang ke darat walaupun terkena tembakan di betis dan punggung. Beliau dirawat di Hospital Besar Johor Bahru dan kemudian di Hospital Besar Singapura. Secara kebetulan beliau bertemu isteri Lieutenant Windsor di sana. tentera Jepun di Singapura amat pantas. Lieutenant Windsor bersarna isterinya tidak sempat berundur dari Singapura dengan kumpulan yang lain. Mereka terpaksa membeli sebuah bot layar yang dilengkapi dengan jentera kecil.

Sebelurn Singapura jatuh ke tangan Jepun pada 15hb Februari 1942, Lieutenant Windsor. isteri, dan seorang sahabat mereka (berpangkat Lieutenant RNR), bersama tukang masak berbangsa ju ke arah barat Ceylon dan juga mencari tempat Sheikh Hussin, telah yang selamat untuk berlepas dan Singapura berlindung. Menu Baru di Sumatra. Dari situ mereka menaiki kenderaan tentera Belanda menuju ke Padang , di Sumatra Barat untuk bertemu pasukan tentera British lain yang sedang berundur. Sheikh Hussin berpisah dengan Lieutenant Windsor di sana, setelah beliau bertemu dengan pasukan tentera yang berundur tadi .

Sheikh Hussin kemudian bertemu dengan Kapten Tengku Mahmud Mahyuddin dan Encik Jamaluddin, kedua-duanya anggota Pasukan Federated Malay States Volunteer Force (FMSVF), dan Encik Rahmat Haji Salleh, seorang anggota Pasukan Malay Navy. Mereka sama-sama rnenaiki kapal HMS TENEDOS dan belayar ke Lautan Hindi, kemudian bertukar ke kapal HMS HOBART menuju Colombo dan tiba di pertengahan bulan Mac 1942.


BERUNDUR DARi KEHANCURAN

Kerajaan British telah membuat rancangan kontinjensi untuk berundur sekiranya keadaan pertahanan Royal Navy di Singapura tenyata dapat dipatahkan oleh Jepun. Kesemua kapal dirancang berundur ke Sumatra dan kemudian ke Betawi di Pulau Jawa. Pergerakan pertama bermula sebaik sahaja Tanah Melayu jatuh ke tangan Jepun.

Kebanyakan kapal telah meninggalkan Singapura dalam bulan Disember 1941, apabila pesawat terbang Jepun mula menyerang. Kumpulan kapal yang pertama diserang ialah HMS TRANG, HMS UPIS, HMS KUALA, HMS JARAK, HMS REDANG dan HMS VYNER BROOKE. Kapal-kapal itu terus diserang semasa melalui Selat Singapura. Serangan yang paling hebat berlaku pada 14hb Februari 1942, di mana sebanyak 11 buah kapal Royal Navy telah musnah dan tengggelam.

Kebanyakan dan kapal yang terselamat telah diarahkan pergi ke Colombo. HMS KELANTAN di bawah perintah Captain H. W. Richardson RNR, merupakan kapal yang pertama Berjaya meninggalkan perairan Tanah Melayu pada 13hb Disember 1941. Turut serta diatas kapal itu ialah seorang anggota Malay Navy iaitu Leading Seaman Ismail bin Hassan. Semasa berada di perairan Indonesia dekat Pulau Aruah, HMS KELANTAN telah diserang oleh dua buah pesawat terbang Jepun. Seorang anak kapal telah terkorban dalam serangan itu, tetapi kapal hanya mengalami kerosakan kecil dan dapat diperbaiki semula oleh anak-anak kapal. Keesokan harinya tentera Jepun rnenyerang HMS KELANTAN sekali lagi, tetapi kapal Berjaya menyelamatkan diri dan terus belayar ke Colombo.


KAPAL KAPAL YANG TERSELAMAT

Walaupun banyak kapal yang musnah oleh serangan Jepun tetapi sebanyak 21 buah kapal telah terselamat. Di antaranya termasuk HMS 9IRCE, HMS MEDUSA. KAJANG. HMS KELANG, HMS PERAK, HMS MATANG, HMS PAHANG, HMS HONG KENG, HMS HONG PENG, dan HMS HONG SIANG. Beberapa buah kapal, iaitu HMS KEDAH, HMS KINTA, HMS CIRCE dan HMS MEDUSA telah dikekalkan tauliahnya di dalam Royal Navy hingga selepas perang.


KAPAL-KAPAL YANG MUSNAH.

Kapal Armed Merchant Ship dari Syarikat Straits Steamship yang musnah dari tahun 1941 hingga 1945 ialah HMS AMPANG, ITM8 BRUNEI, HMS GEMAS, HMS INTAN, HMS IPOH, HMS JARAK, HMS JERAM, HMS JERANTUT, HMS JITRA, HMS KAMPAR, HMS KEMUNING, HMS KATONG, HMS KLIAS, HMS KUALA, HMS KUDAT, HMS LARUT. HMS LIPIS, HMS MELAKA, HMS PAHANG, HMS KINTA, HMS PANDAI, HMS PETALING, HMS RAHMAN, HMS RAUB, HMS RAWANG, HMS RIMBA, HMS RENGAM, HMS ROMPlN, HMS SUBOK dan HMS TRANG.

Syarikat Sarawak Steamship pula telah kehilangan sebanyak enam buah kapal,iaitu HMS ANGBY. HMS GLADYS, HMS KIM CHIN SENG, HMS MARGARET, HMS RAJANG dan HMS VYNER BROOKE.

Kapal-kapal seperti HMS RANTAU, HMS RASA, HMS RELAU, HMS RItv'lAU dan HMS TAPAH telah Berjaya ditawan oleh tentera Jepun tetapi diambilalih semula selepas perang tamat pada tahun 1945.

Selain dari kemusnahan Armed Merchant Ship itu, pihak British juga mengalami kerugian besar kerana kehilangan kapal-kapal perang yang musnah akibat serangan pesawat terbang Jepun. Peristiwa penenggelaman HMS PRINCE OF WALES dan HMS REPULSE Lelah benar-benar menjejaskan imej Royal Navy yang mengaku unggul dan tidak boleh dikalahkan.

Armada Royal Navy yang mengandungi HMS PRINCE OF WALES dan HMS REPULSE, dan diketuai oleh Admiral Sir Thomas Phillips RN (Comander-in-Chief Eastern Fleet), diharapkan dapat membantu menentang kemaraan tentera Jepun di Tanah Melayu dan Singapura. HMS PRINCE OF WALES boleh mencapai kelajuan maksimum 28 knot, panjangnya 745 kaki dan seberat 43,350 ton baru siap dibina pada bulan April 1941. la dilengkapi dengan 10 buah meriam berkaliber 14 inci,6 buah meriam berkaliber 5.25 inci, 16 buah meriam berkaliber 0.5 inci, dan 4 buah meriam penangkis pesawat terbang jenis Porn-Porn laras lapan. Sekitarnya semua senjata tersebut digunakan serentak, setiap satu minit ia mampu memuntahkan sebanyak

60,000 butir peluru.

HMS REPULSE yang seberat 35,000 ton telah dibina di England pada tahun 1916 merupakan sebuah Battle Cruiser. Kelajuan maksimumnya ialah 29 knot, panjangnya 795 kaki dan dilengkapi dengan 6 buah meriam berkaliber 15 inci, 12 buah meriam berkaliber 4 inci, 8 buah Meriam penangkis pesawat terbang berkaliber 4 inci, dan juga Japan buah torpedo. Kapal ini telah diubahsuai dan tahun 1936 hingga 1939 untuk persediaan menghadapi Perang Dunia Kedua.

TENGGELAMNYA HMS PRINCE OF WALES DAN HMS REPULSE

HMS PRINCE OF WALES dan HMS REPULSE tiba di Singapura pada 2hb Disember 1941. Seminggu kernudian kedua-dua kapal tersebut diarahkan bertugas meronda sekitar perairan pantai timur Tanah Melayu. Pada tengahari 10hb Disember 1941, semasa berada dekat perairan Kuantan ia telah diserang oleh pesawat terbang Jepun dengan lima torpedo yang tepat mengenainya menyebabkan kerosakan yang teruk. Tepat jam 1.19 petang HMS PRINCE OF WALES tenggelam ke dasar laut bersama 845 orang anak-anak kapalnya termasuk Admiral Thomas PhiDips.

HMS REPULSE mempunya anggot seramai 1309 orang tetapi hanya 796 orang sahaja (termasuk pegawai memerintahnya Captain W. J. Tennat RN) berjaya diselamatkan oleh HMS EXPRESS Seramai 27 orang pegawai dan 486 anak-anak kapal dari HMS REPULSE telah terkorban. Pada keesokan harinya sebuah pesawat Jepun telah membuat terbang lintas di kawasan HMS PRINCE OF WALES dan HMS REPULSE tenggelam sambil menaburkan bunga sebagai tanda simpati kepada anak- anak kapal Royal Navy dan pemandu-pemandu pesawat Jepun yang telah terkorban.


TENTERA JEPUN MENYERANG TANAH MELAYU


Dalam operasi di darat, hanya dalam masa 10 jam sahaja tentera Jepun yang berjumlah kira-kira 150,000 orang telah berjaya menawan bandar Kota Baru. Tentera Jepun yang dipimpin oleh General Tomoyuki Yamashit mula bergerak dari Kota Baru pada 8hb Disember 1941. Mereka telah dipecahkan kepada tiga kumpulan, Kumpulan pertama bergerak mengikut laluan reI keretapi dari Bangkok ke Singapura, kumpulan kedua melalui Kelantan dan merentas kawasan hutan untuk menuju ke Pahang dan terus mara ke pantai barat, sementara kumpulan ketiga berlepas dari Kota Baru menyusur pantai di sebelah timur meredah hutan-hutan paya dan belukar. Pada 26hb Disember mereka telah berjaya menawan Taiping dan pada 31hb Disember berjaya menawan Kuantan.

Bandar Kuala Lumpur telah jatuh ke tangan tentera Jepun pada 1hb Januari 1942. Mereka berjaya mara sehingga 70 km sehari dengan mudah tanpa tentangan yang kuat dari tentera darat British. Pada 31 hb Januari mereka tiba di Johor Bahru di mana ketiga-tiga kumpulan tadi bersatu semula untuk menyerang Singapura. Dalam masa 55 hari pasukan tentera darat Jepun berjaya mara sejumlah 1100 km. Sepanjang jalan berundur tentera British telah memusnahkan hampir 150 buah jambatan di seluruh Tanah Melayu.

Berbagai tanggapan dan pandangan tela diutarakan terhadap usaha tentera British mempertahankan Tanah Melayu dari serangan Jepun. Sebelumnya pihak British telah menggembar-gemburkan persediaan yang mereka buat untuk mengadakan benteng yang kukuh bagi menentang kemaraan musuh. Walaubagaimanapun itu semua hanyalah propaganda sahaja kerana terbukti Jepun telah dapat menembusi kubu pertahanan British dengan mudah.

Pada 27hb Januari 1942 semua anggota tentera British dan Australia yang masih berada di Johor Bahru telah diarahkan berundur ke Singapura untuk bertahan habis- habisan, kerana beberapa daerah di Negeri Johor sudah pun ditawan oleh tentera Jepun. Pada 8hb Februari 1942 Singapura mula diserang dari udara oleh tentera Jepun, yang mana Pangkalan Royal Navy di Sembawang telah menjadi sasaran utama. Turut menjadi sasaran ialah HMS PELANDOK yang terletak berhampiran dengan Naval Base. Anggota-anggota Malay Navy telah mempertahankan HMS PELANDOK dengan menggunakan Meriam penangkis pesawat terbang, tetapi tiada sebuah pun yang dapat dimusnahkan.

Pada 11hb Februari 1942 sekali lagi Naval Base dan HMS PELANDOK menjadi sasaran serangan udara tentera Jepun. Serangan kali kedua itu telah memusnahkan HMS PELANDOK dan ramai anggota Malay Navy cedera parah dan terkorban.

Oleh kerana HMS PELANDOK musnah, anggota-anggota Pasukan Malay Navy diarahkan berpindah untuk berlindung buat sementara waktu di dalam gerabak- gerabak keretapi yang kosong. Dua hari kemudian mereka berpindah ke HMS LABURNUM, iaitu sebuah pangkalan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve di Telok Ayer Basin, di mana seramai 300 orang anggota Pasukan Malay Navy dikumpulkan semula. Semasa berada di san mereka telah diserang sekali lagi yang mengakibatkan ramai terkorban dan cedera. Semasa diserang mereka terpaksa berlindung di kawasan sekitar pangkalan tanpa dapat membuat serangan balas.

Pada malam 14hb Februari 1942, semua anggota Pasukan Malay Navy telah diberi taklimat oleh Lieutenant Commander Vickers. Tentera British mengaku bahawa mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan lambat laun Singapura akan jatuh ke tangan Jepun. Pada malam itu juga tentera Jepun telah mengebom sekitar Cbangi, Pasir Panjang dan Sembawang. Lieutenant Commander Vickers memberikan pilihan sama ada anggota-anggota Pasukan Malay Navy hendak terus tinggal di Singapura di bawah perintah tentera Jepun ataupun berundur dari Singapura bersama anggota tentera British.

Seperti yang diceritakan oleh beberapa orang anggota Pasukan Malay Navy, di antara 60 orang yang hadir dalam taklimat itu, hamper separuh memilih untuk terus tinggal di Singapura, sementara yang lainnya memilih ikut berundur menaiki beberapa buah kapal yang telah disediakan. Kapal-kapal itu meninggalkan Singapura hanya beberapa jam sahaja sebelum ia jatuh ke tangan tentera Jepun. Sungguh pun tujuan berundur ialah untuk menyelamatkan diri tetapi tidak semua selamat tiba di destinasi mereka, sama ada di Betawi atau Colombo.

Pada 15hb Februari 1942 jam 2.30 petang, tiga orang pegawai tentera British berpangkat Mejar yang diketuai oleh Major C. H. D. Wilde telah membawa bendera putih tanda menyerah kalah kepada pasukan tentera Jepun yang ketika itu telah pun berjaya menawan Singapura sepenuhnya. Peristiwa itu berlaku di Km 4, Bukit Timah. Pertemuan kernudiannya telah dibuat pada hari yang sama di Bangunan Syarikat Ford Motor di Bukit Timah, di mana termeterainya perjanjian menyerah kalah yang ditandatangani tepat pada jam 7.00 petang. Berikutan dengan itu Perdana Menteri Britain Winston Churchil telah membuat pengumuman dari London ke seluruh dunia mengenai kejatuhan Singapura ke tangan Jepun.

Sebaik sahaja Jepun dapat menawan Singapura, satu perintah telah dikeluarkan oleh Markas Tentera Jepun mengarahkan supaya semua bekas tentera yang ada di Tanah Melayu dan Singapura melaporkan diri ke markas tersebut untuk dihantar balik ke kampong masing-masing. Tetapi malangnya mereka yang melapor telah tertipu oleh dakyah tentera Jepun. Kebanyakan dari mereka telah dipenjara dan kemudiannya dijadikan buruh paksa di Siam, Burma atau Indonesia. Kira-kira seramai 25 orang anggota Pasukan Malay Navy yang masih berpakaian seragam Royal Navy telah dibunuh oleh tentera Jepun di Tanjung Pagar.


Anggota-anggota Pasukan Malay Navy yang berundur bersama tentera British pada malam 14hb Februari 1942 juga tidak terselamat dari padah serangan tentera Jepun. Kebanyakan dari mereka telah diserang ketika kapal berada di Sabang dan di Tanjung Periok.


LIEUTENANT COMMANDER H. VICKERS TERKORBAN

Di antara peristiwa sedih yang telah dioeritakan oleh beberapa orang anggota Pasukan Malay Navy ialah mengenai nasib Lieutenant Commander Vickers. Beliau adalah di antara pegawai Royal Navy yang terakhir meninggalkan Singapura. Mengikut cerita Encik Idris bin Md Yunus, pada 12hb Februari 1942 beliau telah menaiki HMS SlANG WHO untuk berundur ke Australia bersama-sama dengan Lieutenant Spillman. Semasa dalam pelayaran menuju ke Pulau Bangka pada 14hb Februari 1942, HMS SIANG WHO telah dibom dan mengalami kerosakan. Anggota-anggota Pasukan Malay Navy telah menanggalkan pakaian seragam dan menyembunyikan senjata mereka. Di sebelah malamnya Polis Marin Belanda telah membawa semua penumpang-penumpang dari kapal ke darat untuk berlindung. Anggota-anggota tentera British telah diberi perlindungan di dalam hospital. Pada keesokan harinya tentera Jepun telah mendarat di Pulau Bangka dan memerintahkan semua anggota tentera British keluar dari hospital untuk berbaris di tengah panas sepanjang hari.

Nasib anggota-anggota Pasukan Malay Navy agak baik. Mereka Lelah beberapa kali didatangi oleh seorang pegawai tentera darat Jepun berpangkat Kapten bersama beberapa orang askar untuk merisik mengenai tentera British. Able Seaman ldris bin Mohd Yunus, seorang anggota Pasukan Malay Navy dan rakan-rakannya turut tertangkap dan dijadikan buruh paksa.

Able Seaman Idris ada temampak Lieutenant Spillman dipaksa oleh tentera Jepun mengandar air bersama-sama anggota-anggota tentera British yang ditawan. Walau bagaimanapun Lieutenant Commander Vickers, iaitu Pegawai Memerintah mereka tidak kelihatan di mana-mana. Selepas dua hari dalam tawanan, Able Seaman ldris dan rakan-rakannya telah dibebaskan oleh tentera Jepun dan mereka menrantau ke kampong yang berhampiran lalu terus menetap di sana. Semasa di kampung itulah beliau diberitahu oleh penduduk-penduduk di situ yang Lieutenant Commander Vickers telah kelihatan mati di dalam semak belukar berhampiran kampong itu.


TAWANAN PERANG

Ketika Perang Dunia Kedua meJetus di Tanah Melayu, Able Seaman Yahaya bin Mohamad sedang berkhidmat di kapal HMS RAUB yang ditugaskan meronda perairan antara Belawan dan Sabang. Pada suatu hari kapal tersebut telah dibom oleh pesawat terbang Jepun dan terus tenggelam berhampiran jeti di Belawan. Dalam peristiwa itu Able Seaman Yahaya telah mengalami kecederaan parah di dalam telinga sehingga berdarah. Beliau dihantar ke Hospital Medan oleh tentera Belanda dalam keadaan tidak sedarkan diri. Selepas sebulan berada di hospital, Able Seaman Yahaya telah dibenarkan keluar dan ditempatkan bekerja di Pejabat Konsul British di Medan.

Tidak berapa lama kernudian tentera Jepun mendarat di Sumatra. Able Seaman Yahaya bersama-sama rakannya Abdullah bin Haji Baharin, Kamaruddin bin Dieu, Ibrahim bin Ahmad, Salehuddin bin Mohd Radzi dan Mohd Hashim bin Busu telah ditawan. Mereka dijadikan tawanan perang dan ditempatkan di sebuah kem yang merupakan bekas Rumah Sakit Otak Glugur berhampiran bandar Medan."

Able Seaman Yahaya dan rakan-rakannya dapat balik ke Pulau Pinang menaiki sebuah tongkang dengan pertolongan seorang India Muslim yang berniaga di antara Medan dan Pulau Pinang. Selepas tiga hari pelayaran mereka tiba di Pantai Sungai Glugur, Pulau Pinang tetapi ditangkap dan hamper dipenggal kepala mereka oleh askar Jepun kerana mendarat tanpa kebenaran. Mereka terselamat kerana dapat menunjukkan sekeping surat dalam tulisan Jepun yang   menyatakan mereka telah dibebaskan dari kem tahanan perang Glugur, di Medan. Mereka kemudian diarah melaporkan diri di Pelabuhan Swettenham untuk bekerja sebagai buruh kasar dengan gaji sebanyak 50sen sehari. Oleh kerana mereka tidak sanggup lagi menahan penderitaan dan kesihatan mereka yang semakin terganggu akibat kurang makanan berkhasiat selama setahun di kem tahanan, mereka melarikan diri dan bersembunyi di kampong berdekatan.


RUTIN HARlAN TAWANAN PERANG

Orang-orang tawanan Jepun dikejutkan dari tidur mereka di waktu dinihari dengan bunyi deringan loceng yang boleh memekakkan telinga. Kemudian mereka terpaksa bergegas berbaris berbondong-bondong seperti askar menuju ke arah tiang bendera dan berdiri tegak. Semasa bendera 'matahari terbit' dinaikkan. Selepas itu mereka dikehendaki tunduk ke arab negara matahari terbit sebagai perakuan taat setia kepada Maharaja Jepun. Acara senaman dimulakan sebaik sahaja upacara menaikkan bendera tarnal. Ia dijalankan hingga jam 7.30 pagi. Oleh kerana kekurangan bekalan air, selepas bersenam biasanya mereka hanya mengesat peluh di badan tanpa mandi.

Makanan untuk sarapan biasanya ialah air teh dan bubur nasi. Selepas sarapan mereka dibawa ke tempat kerja dengan menaiki trak. Mereka dipaksa bekerja membina jambatan dan landasan keretapi yang telah dimusnahkan oleh tentera Belanda semasa berundur. Pada jam 3.00 petang mereka dibawa balik ke kem untuk makan tengah hari. Makanan tengah hari ialah nasi dan sayur kangkong yang sudah dicincang dan dicampur dengan sayur-sayur lain. Ada kalanya dihidangkan juga ikan duri yang besar dan tidak bersiang. Lkan ini sangatlah hanyir baunya dan tidak sesiapa pun yang sudi menjamahnya. Makan malam biasanya tidak banyak berbeza dengan makanan yang diberikan di waktu tengah hari.           

PENTADBIRAN TENTERA BRITISH DI TANAH MELAYU

Pihak British berkuasa semula di Tanah Melayu dan Singapura pada bulan September 1945. Setelah Jepun menandatangani perjanjian menyerah kalah kepada tentera bersekutu, keadaan keselamatan di Tanah Melayu dan Singapura tidak tenteram kerana beberapa pertubuhan semakin aktif menunjukkan kuasa masing-masing. Dalam suasana yang masih huru-hara ada kumpulan yang telah mengambil kesempatan membalas dendam, terutama terhadap 'tali barut' Jepun. Untuk mengatasi masalah dan menyekat suasana dari menjadi semakin buruk, Kerajaan British telah menubuhkan British Military Administration (BMA). Pemulihan ekonomi telah diberi keutamaan bagi membaiki keadaan yang begitu buruk kesan dari pemerintahan tentera Jepun selama tiga tahun lapan bulan.


PERBARlSAN KEMENANGAN

Adalah menjadi tradisi tentera mengadakan Perbarisan Kemenangan (Victory Parade) setelah berjaya di dalam sesuatu peperangan. Objektif utama perbarisan ialah untuk menaikkan semangat anggota-anggota tentera yang telah terlibat di dalam perang di samping menerima penghormatan dari kerajaan dan masyarakat. Anggota-anggota yang tercedera menyertai perbarisan dengan cara berpimpin atau berusung bagi menunjukkan semangat kesetiakawanan. Biasanya pemimpin tertinggi kerajaan akan membalas tabik hormat semasa lintas-lalu Perbarisan Kemenangan.

Setelah Perang Dunia Kedua tamat, satu Perbarisan Kemenangan telah diadakan di London dan di beberapa tempat di Singapura dan Tanah Melayu pada bulan April 1946. Beberapa orang anggota tentera Tanah Melayu dan Singapura telah diberi peluang menyertai perbarisan di London bersama pasukan-pasukan tentera lain di bawah naungan British. Beberapa orang anggota Pasukan Royal Malay Navy telah terpilih. Mereka ialah Sub-Leftenan Mohd Zain bin Hussain MRNVR, Chief Petty Officer Ismail bin Hassan, Leading Seaman Sheikh Hussein bin Sheikh Ali, Leading Signal Ibahidudin bin Pandak Udin, dan Leading Seaman Yaakob bin Hj Ahmad.

Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve, pula diwakili oleh Chief Petty Officer Ismail bin Hj Yatim, Yeoman Ahmad bin Bujang, Petty Officer Mohd Nor bin Ismail, Petty Officer Sick Bay Abd Ghani bin Mohd Sharif, Leading Telegraphist Ibrahim bin Hj Ahmad, Leading Signalman Hashim bin Mohd Nor, dan Able Seaman Sulaiman bin Majid.

Selain dari anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy, Malayan Royal Naval Volunteer Reserve dan pasukan-pasukan tentera lain di Tanah Melayu dan Singapura, beberapa orang anggota gerila Malayan People Anti Japanese Army juga turut menyertai rombongan itu. Jumlah anggota di dalam kontinjen itu ialah 19 orang pegawai dan 118 orang anggota lain-lain pangkat. Mereka berlepas ke London pada 19hb April 1946.


MELAPOR SEMULA KE PEJABAT REKOD

Kesemua anggota Pasukan Royal Malay Navy dan pasukan-pasukan lain tentera pembebasan dari India telah tiba di Port Dickson dan Port Swettenham (sekarang Pelabuhan Kelang) pada 5hb September 1945. Anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy yang menyertai rombongan tersebut telah diberi cuti selama 42 hari. Walau bagaimanapun arahan itu telah dibatalkan kerana mereka dikehendaki melapor semula ke pejabat Pasukan Royal Malay Navy/Malayan Royal Naval Volunteer Reserve di Bangunan Union, Singapura. Anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy dan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve yang tidak berundur ke Colombo juga telah diarah melapor diri ke pejabat tersebut.

Surat pemanggilan semula itu telah dikeluarkan oleh pejabat Malaya Local Force (MLF) yang beribu pejabat di Singapura. Surat itu telah diedarkan ke pejabat-pejabat Kerajaan di seluruh Tanah Melayu dan Singapura untuk disampaikan kepada semua anggota Pasukan Royal Malay Navy. Sebahagian dari Malaya Local Force Directives January 1946 Part sebagaimana yang tersiar, di terjemahkan seperti berikut:


ARAHAN-ARAHAN MALAYA ARMED LOCAL FORCES (ROYAL MALAY NAVY) - TETAP

1. Ketika pengambilan semula Tanah Melayu pada bulan September 1945, dua kumpulan Pasukan Royal Malay Navy telah mendarat bersama Tentera Darat British; satu pasukan di Port Swettenham dan satu lagi di Port Dickson. Setelah mendarat anggota-anggota itu telah diberi cuti panjang kerana bertugas di luar negeri. Kedua-dua kumpulan itu kini berada di Singapura, dan bersama-sama 175 anggota lain yang telah dipanggil semula setelah menjadi tawanan perang dan buruh paksa dan lain-lain, mereka bertugas di Boom Defence Vessels, Bot Ronda dan menganggotai kapal-kapal dan pejabat-pejabat Royal Navy.

2. Dalam empat atau lima minggu lagi anggota-anggota Pasukan Royal Malay Navy akan menganggotai kapal-kapal milik Admiralty London dan mereka akan sibuk menjalani latihan di dalam semua cawangan tentera laut di laut dan darat.

3. Markas pasukan terletak di Tingkat 4 Bangunan Union, Singapura. Mana-mana anggota Pasukan Royal Malay Navy (bukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve) yang masih dalam perkhidmatan semasa pemerintahan Jepun tetapi tinggal di kampung masing-masing ketika itu dan selainnya mereka melapor kepada Pegawai Hal Ehwal Awam atau British Military Administration atau Pejabat-Pejabat Tentera di Tanah Melayu hendaklah diminta memberi butir-butir peribadi, iaitu nama penuh dan alamat, nombor perkhidmatan, jenis atau pangkat (AB, Stoker, Signalman dan lain-lain), tarikh masuk dan lain-lain maklumat perkhidmatannya. Semua maklumat itu hendaklah dimajukan kepada Lieutenant F.H. Biles RNVR, Setiausaha Pasukan Royal Malay Navy, Bangunan Union, Singapura, untuk pengesahan. Anggota-anggota hendaklah diberitahu supaya kembali ke rumah mereka dan menunggu keputusan dari Setiausaha Pasukan Royal Malay Navy. Wang pendahuluan tidak perlu diberikan kepada mereka oleh kerana persoalan gaji atau wang pendahuluan diuruskan di Singapura dan sehingga Setiausaha telah mengesahkan yang seseorang itu anggota Pasukan Royal Malay Navy, wang pendahuluan tidak akan diberikan kepadanya. Perkara ini penting kerana telah terjadi kes beberapa orang menerima wang pendahuluan $100 atau lebih dari Pegawai Hal Ehwal Awam dan Pegawai-Pegawai lain setelah melapor diri kepada mereka. Selepas itu diketahui orang-orang itu tidak pernah berkhidmat di dalam tentera laut.

4. Setelah pengesahan, jika seseorang itu dipanggil melapor kepada Pasukan Royal Malay Navy, beliau bolehlah melapor kepada pegawai Hal Ebwal Awam atau Pemerintah Tentera yang terdekat untuk menerima sedikit wang pendahuluan untuk membolehkannya pergi ke Singapura. Dalam hal ini beliau hendaklah menunjukkan surat yang ditandatangani oleh Setiausaha Pasukan Royal Malay Navy yang manggilnya, bersama-sama dengan waran perjalanan yang akan dihantar bersama kepadanya. Selain dari itu 'Surat Permohonan Wang Pendahuluan yang ditandatangani oleh Setiausaha dan menentukan sejumlah tertentu wang pendahuluan diberi kepadanya. Adalah sangat-sangat dihargai sekiranya perkara di atas dilakukan dan beliau diberi bantuan kenderaan. Wang pendahuluan tersebut akan dikembalikan setelah diterima nota debit yang dihantar kepada Setiausaha Pasukan Royal Malay Navy.

5. Pasukan Royal Malay Navy ditadbir, dikawal dan dibiayai oleh Admiralty dan ia bukan komitmen kerajaan Malaya buat masa ini.


COMMANDER H.E.H. NICHOLLS RN DILANTIK SEBAGAI PEMERlNTAH

Selepas Perang Dunia Kedua, HMS PELANDOK yang sebelumnya digunakan sebagai berek dan tempat latihan anggota Pasukan Royal Malay Navy tidak boleh digunakan sama sekali, kerana musnah dibom oleh pesawat terbang Jepun. Oleh itu kesemua anggota Pasukan Royal Malay Navy dan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve ditempatkan di bekas berek sementara tentera India yang terletak di Padang Lumba Kuda, Jalan Bukit Timah, Singapura. Pasukan tersebut telah diperintah oleh Commander H.E.H. Nicholls DSC RN. Pegawai-pegawai lain di dalam pasukan itu ialah Lieutenant Commander Spilman RN, Lieutenant Commander Henton RN, dan Lieutenant F.H. Biles RNVR sebagai Pegawai Bekalan.


CAPTAIN H.E.H. NICHOLLS ODE DSC RN

Commander Nicholls ditukarkan dari India ke Singapura pada bulan September 1945, kerana tugas khusus untuk memulihkan Pasukan Royal Malay Navy. Pasukan itu ditubuhkan semula pada bulan Disernber 1945 dan Commander Nicholls telah dilantik sebagai Pegawai Memerintah.

Meskipun Pasukan Royal Malay Navy dibubarkan 2 tahun kemudian, Commander Nicholls terus menetap di Singapura mengendalikan kerja-kerja di Pejabat Rekod Pasukan Royal Malay Navy di Belakang Mati. Pajabat Rekod kemudian dipindahkan ke Naval Headquarters bertempat di Bangunan Union, Jalan Clifford Pier t Singapura. Setahun kemudian pejabat itu berpindah pula ke Volunteer Records Office, di Beach Road, Singapura. Commander Nicholls kemudian menerima arahan dari pihak Admiralty London untuk membuat persiapan menubuhkan semula sebuah pasukan tentera laut di Singapura.

Pada 24hb Disember 1948 tertubuhlah Malayan Naval Force (MNF). Commander Nicholls telah dilantik sebagai Pegawai Memerintah yang pertama, Pasukan ini terus berkembang sehinggalah beliau bercuti dan terus bersara dalam pangkat Captain pada 1hb Mei 1957. Kini beliau dipercayai tinggal di Malta.


PINDAH KE HMS SULTAN

Pasukan Royal Malay Navy dan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve telah dipindahkan ke HMS SULTAN yang terletak di Pulau Belakang Mati tidak berapa lama selepas itu. Sebelum itu HMS SULTAN ialah sebuah pangkalan yang digunakan oleh Royal Navy. Pada 12hb Januari 1946 sebahagian dari anggota Pasukan Royal Malay Navy dan Malayan Royal Volunteer Reserve telah berkhidmat semula di HMS DERBY HEAVEN, sebuah frigate Royal Navy. Ini merupakan kali pertama mereka menjalankan tugas selepas Perang Dunia Kedua.

Pada awal tahun 1946 semua kegiatan pasukan termasuk latihan berjalan semula seperti sebelum tercetusnya perang. Pihak Admiralty telah melantik dua orang anak Melayu menjadi pegawai bagi pasukan tersebut. Mereka ialah Sub-Leftenan Mohd Zain bin Hussain dari Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve Cawangan Pulau Pinang, dan Sub-Leftenan Ali bin Ibrahim dari Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve Cawangan Singapura. Kedua-dua mereka telah berkhidmat dengan pasukan tersebut hinggalah ia dibubarkan.

Pada awal tahun 1946 semua kegiatan pasukan termasuk latihan berjalan semula seperti sebelum tercetusnya perang. Pihak Admiralty telah melantik dua orang anak Melayu menjadi pegawai bagi pasukan tersebut. Mereka ialah Sub-Leftenan Mohd Zain bin Hussain dari Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve Cawangan Pulau Pinang, dan Sub-Leftenan Ali bin Ibrahim dari Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve Cawangan Singapura. Kedua-dua mereka telah berkhidmat dengan pasukan tersebut hinggalah ia dibubarkan pada tahun 1947.

Sehingga awal tahun 1947 terdapat kira-kira seramai 350 orang anggota Pasukan Royal Malay Navy yang masih berkhidmat. Dalam tahun 1946 dan 1947 kegiatan pasukan ini hanya terbatas di sekitar perairan Tanah Melayu dan Singapura sabaja. Pihak Royal Navy tidak dapat membekalkan alat-alat kelengkapan seperti kapal perang, kerana kerajaan British menghadapi masalah kesempitan kewangan. Sepanjang tahun-tahun tersebut kegiatan pasukan hanya ditumpukan kepada latihan di laut, iaitu di atas kapal HMS DERBY HEAVEN dan beberapa buah Gun Boat.

Sungguhpun kegiatan operasi berkurangan tetapi kegiatan rondaan di pantai dan perbarisan mingguan masih diteruskan seperti biasa di Pulau Belakang Marl, Singapura. Pasukan ini merupakan sebuah pasukan tentera laut yang terkecil ditaja oleh Admiralty London. Kesanggupan pemuda-pemuda Melayu meneruskan khidmat mereka di dalam tentera laut walaupun mereka telah mengalami kepahitan, kesengsaraan dan derita di dalam Perang Dunia Kedua menunjukkan ketabahan, pengorbanan, keazarnan dan keinginan membuktikan keberanian bangsa Melayu di sarnping mengekalkan maruah bangsa. Kebolehan mereka sebagai sebuah pasukan tentera laut berjuang di medan perang bersama pasukan-pasukan tentera lain telah terbukti.


PERGOLAKAN EKONOMI DI BRITAIN DAN TANAH MELAYU

Selepas Perang Dunia Kedua tamat negara Britain menanggung beban yang begitu berat kerana kerugian besar dalam bidang ekonomi akibat kerosakan harta benda dibom oleh pesawat terbang Jerman. Dalam arena politik, Perdana Menteri Churchill telah dikalahkan oleh Clement Atlee pemimpin parti Buruh. Di Tanah Melayu pendapatan negara hasil dari getah dan bijih timah masih belum dapat dipulihkan.

Untuk mengatasi kekurangan kewangan beberapa langkah telah diambil oleh kerajaan British. Satu langkah yang .telah memberi kesan besar kepada pertahanan Tanah Melayu ialah pembubaran kedua-dua Pasukan Royal Malay Navy dan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve. Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve dibubarkan pada 26hb Februari 1946, sementara Pasukan Royal Malay Navy pada bulan Mac 1947.

Beberapa orang anggota dari kedua-dua pasukan itu telah diberi pekerjaan dengan pasukan Tentera British tetapi yang lainnya telah kembali ke kampung masing- masing. Ada di antara mereka telah mencapai kejayaan di dalam kerjaya sebagai ahli politik, anggota polis dan ahli perniagaan.

Sungguhpun Pasukan Royal Malay Navy telah dibubarkan pada bulan Mac 1947, tetapi sebuah Pejabat Rekod untuk menyenggara semua hal ehwal bekas anggota-anggota pasukan masih dikekalkan. Pejabat kecil ini terletak di HMS SULTAN di Pulau Belakang Mati, Singapura. Ia kemudiannya dipindahkan ke Naval Headquarters di Bangunan Union, Clifford Pier. Tidak berapa lama kemudian ia dipindahkan sekali Iagi ke Volunteer Records Office di Beach Road.


PEJABAT REKOD SUKARELA

Tujuan pejabat ini dipindahkan ke Volunteer Records Office ialah untuk mengkaji semula semua data keanggotaan dan juga untuk mencatatkan segala yang bersangkutan dengan hal-hal kebajikan anggota-anggota sukarela yang telah diberhentikan pada rabun 1947. Hanya sebuah sahaja pejabat seumpama itu yang terdapat di Singapura, sementara 10 buah lagi ada di Tanah Melayu. Selain dari kerja-kerja perkeranian, petugas di pejabat itu juga menerima dan merekod setiap aduan yang diterima dari bekas anggota-anggota pasukan yang diberhentikan pada tahun 1947.

Commander H.E.H. Nicholls RN, bekas Pegawai Memerintah Pasukan Royal Malay Navy telah mengetuai sendiri kerja-kerja dipejabat tersebut dengan dibantu oleh Lieutenant Commander A.J.P. Henton RN. Di samping itu terdapat dua orang bekas anggota Pasukan Royal Malay Navy yang turut bertugas sebagai kerani. Mereka ialah Sarkawi bin Bujang dan Abdul Majid bin Abdul Rahman.


URA-URA PENUBUHAN SEMULA TENTERA LAUT

Seperti yang tersiar di akhbar Times of Malaya keluaran 20hb Jan 1949, Lord Listowel, Setiausaha Tanah Jajahan menyatakan bahawa peraturan bagi menubuhkan semula sebuah pasukan tentera laut adalah mengikut kuasa-kuasa dan tatacara dibawah peraturan Colonial Naval Defence Act 1931. Di bawah kuasa tersebut pibak Royal Navy dibolehkan menubuh mana-mana cawangan tentera lautnya di negeri-negeri tanah jajahan takluk British, sama ada dalam bentuk Royal Naval Reserve atau Royal Naval Volunteer Reserve. Penubuhan cawangan tentera laut ini boleh dilaksanakan tanpa mandat dari pemerintah tempatan.

Satu perjanjian di antara kerajaan Tanah Melayu dengan Kerajaan Singapura telah dimeterai pada 21hb Januari 1948 untuk menubuhkan sebuah pasukan tentera laut. Penubuhannya merupakan satu usaha ke atas pertahanan Semenanjung Tanah Melayu dan juga Singapura, dan berkuatkuasa mulai l hb Februari 1948. Perjanjian dan kerjasama di antara Kerajaan Tanah Melayu dengan Singapura itu adalah atas dorongan pihak British. Kesediaan kedua belah pihak menerima cadangan British itu menunjukkan persefahaman kedua Kerajaan dalam usaha untuk mempertahankan negara sendiri. Selain itu, persetujuan tercapai sebagai usaha untuk membendung kegiatan komunis bersikap anti-Melayu yang mula merebak ke seluruh Tanah Melayu kerana mereka gagal menubuhkan Republik Demokratik Malaya.

Parti Komunis Malaya (PKM) bergiat di beberapa buah negeri di Semenanjung Kegiatan bersenjata pengganas komunis itu menyebabkan perisytiharan darurat di seluruh Tanah Melayu pada 12hb Julai 1948. Bilangan anggota-anggota tentera terpaksa ditambah untuk memerangi kegiatan pengganas itu.


SUMBANGAN KERAJAAN SINGAPURA

Penubuhan sebuah pasukan tentera Iaut tidak mungkin tercapai tanpa sumbangan dan kerjasama dari pihak British dan juga Singapura, kerana keadaan ekonomi Tanah Melayu pada masa itu masih belum kukuh. Pembangunan semula selepas tamat perang adalah satu hakikat yang terpaksa diterima oleh Tanah Melayu. Di samping itu kegiatan pengganas komunis telah menghalang kepesatan pembangunan terutama di kawasan luar bandar.

Berdasarkan kepada kelemahan ekonomi Tanah Melayu, Majlis Perundangan Singapura telah bersetuju untuk menubuh dan menyenggara sebuah pasukan tentera laut tempatan sebagai satu surnbangan untuk mempertahankan Semenanjung Tanah Melayu. Keputusan itu telah mendapat persetujuan Gabenor Singapura Sir Franklin Gimson KCMG. Sesungguhnya sumbangan Kerajaan Singapura itu amat tidak ternilai demi menegakkan kedaulatan Tanah Melayu, terutama semasa negara benar-benar memerlukan satu pasukan tentera laut untuk mencegah kegiatan komunis. Pada 22hb Disember 1948 Majlis Mesyuarat Undangan Singapura telah mengesahkan penubuhan pasukan tentera laut seperti yang dirancangkan dan satu kenyataan akhbar Telah dibuat oleh Setiausaha Tanah Jajahan, P.A.B. McKerron. Dalam kenyataannya beliau telah menegaskan bahawa kerajaan Singapura akan membiayai penyenggaraan pasukan tentera Iaut itu. Di antara ucapan beliau ialah seperti berikut:

I am happy to be able 10 announce that the Admiralty has offered all possible assistance in the provision of Officers, Instructors, Vesselsand training equipment. The Royal Navy will, in jact be the foster mother oj its young child.

Sungguhpun begitu, dalam perundingan awal timbul perselisihan faham untuk menamakan pasukan tersebut. Wakil Singapura mencadangkan supaya pasukan itu diberi nama Singapore Naval Force alas alasan bahawa ia ditubuhkan dan disenggara sepenuhnya oleh Kerajaan Singapura. Tetapi setelah diteliti babawa di waktu itu Singapura adalah sebahagian dari Tanah Melayu, serta memandangkan kepentingan dan keperluan penubuhannya adalah lebih banyak ditumpukan kepada Tanah Melayu, maka nama Malayan Naval Force (MNF) telah dipersetujui.

Dalam pertemuan itu McKerron juga menyatakan: "Pasukan Askar Melayu dan Royal Malay Navy, kedua-duanya telah dicipta untuk tujuan pertahanan Tanah Melayu. Maka sudah sepatutnya kita semua sama-sama berkongsi perbelanjaan dalam mengendalikan pasukan tentera kita".

Kedudukan ekonomi Singapura yang kukuh dan meningkat membolehkannya mengurus Malayan Naval Force. Kewujudan pangkalan Royal Navy di Singapura dapat memudahkan lagi penyenggaraan kapal-kapal pasukan itu.

Pada 24hb Disember 1948 Malayan Naval Force Ordinance 1948 telah diluluskan oleh Majlis Mesyuarat Undangan Singapura. Ordinan ini telah disiarkan di dalam Singapore Government Gazette pada 31hb Disember 1948. Satu lagi ordinan, The Malayan Naval Force Regulation 1949 telah diwartakan pada 4hb Mac 1949.

Dengan tertubuhnya Malayan Naval Force maka kerja-kerja pengambilan anggota baru menerusi Volunteer Record Office di Beach Road telah dimulakan. Penawaran secara bersurat telah dibuat kepada bekas anggota Pasukan Royal Malay Navy. Ketika itu terdapat juga beberapa orang bekas anggota Pasukan Royal Malay Navy yang datang sendiri ke pejabat tersebut untuk memohon masuk semula berkhidmat. Mengikut syarat-syarat pengambilan anggota, semua kaum yang telah menjadi warganegara British, atau rakyat DYMM Sultan-Sultan Melayu, atau warganegara Persekutuan, Brunei, Borneo Utara, dan Sarawak layak memohon. Peraturan itu dibuat berdasarkan kepada penubuhan Malayan Naval Force yang bermaksud untuk tanah jajahan Kerajaan British dan Kerajaan DYMM Sultan-Sultan Negeri-Negeri Melayu. Penubuhan Malayan Naval Force telah memberi peluang kepada rakyat Tanah Melayu dari semua bangsa untuk menganggotai pasukan tersebut.

Rancangan awal Pasukan Malayan Naval Force bercadang mengambil seramai 750 anggota menjelang akhir tahun 1951. Pada peringkat awal pasukan itu banya menerima bekas anggota Pasukan Royal Malay Navy sahaja. Sehingga bulan Februari 1949 hanya 35 orang bekas anggota Pasukan Royal Malay Navy yang telah melaporkan diri untuk berkhidmat dengan Malayan Naval Force. Anggota yang pertama sekali melapor ialah Sarkawi bin Bujang, yang diberi nombor 80000.

Sungguhpun Volunteer Records Office mengendalikan kerja-kerja pendaftaran semula bekas anggota Pasukan Royal Malay Navy, tetapi tidak ramai yang melaporkan diri untuk berkhidmat dengan Malayan Naval Force. Kebanyakan mereka telahpun mempunyai pekerjaan tetap seperti di pejabat kerajaan, menjadi petani dan juga nelayan. Ada juga di antara mereka yang tidak berpuas hati dengan jumlah wang saguhati yang diberi, setelah mereka berhenti berkhidmat dari Pasukan Royal Malay Navy.

Pada 18hb Februari 1949, Captain H.E.H. Nicholls RN, telah dilantik sebagai Senior Officer Malayan Naval Force oleh Setiausaha Tanah Jajahan. Lieutenant Commander Henton RN, telah dilantik sebagai Setiausaha kepada beliau. Sungguhpun Malayan Naval Force telah mempunyai jurulatih dan anggota-anggota, namun ia belum mempunyai pangkalannya sendiri, kerana kerajaan Singapura belum dapat memperuntukkan wang bagi pembinaannya. Oleh kerana kerumitan ini pihak Royal Navy di Singapura telah menyerahkan HMS TEST, sebuah kapal frigate yang kemudiannya dijadikan sebagai pangkalan sementara bagi pasukan tersebut, Kapal yang dibina pada tahun 1941, seberat 1,460 ton dan panjangnya 283 kaki itu seterusnya dijadikan sebagai 'accomodation ' ship. Kapal itu juga digunakan untuk melatih anggota-anggota Malayan Naval Force, kerana kegiatan pasukan pada masa itu hanya terhad kepada latihan sahaja. Latihan kawad telah dijalankan di sekitar kawasan pelabuhan berhampiran dengan Naval Base. Sementara latihan bagi anggota-anggota kelasi dan juga cawangan radio terus dijalankan di HMS TEST.

Tarikh 8hb April 1949 merupakan satu sejarah baru bagi Malayan Naval Force. Kebanyakan akhbar-akhbar terbitan hari itu melaporkan tarikh tersebut sebagai hari tertubuhnya pasukan Malayan Naval Force. Ianya berikutan dengan penyerahan sebuah kapal yang pertama kepada Malayan Naval Force yang diadakan di Red House Jetty di Naval Base Sembawang, Singapura. Kapal itu ialah jenis Landing Craft Tank No 341 yang telah diperbaiki semula. Kapal yang seberat 300 ton dan panjangnya 200 kaki itu telah dibawa ke Singapura apabila tercetusnya Perang Dunia Kedua. Dilengkapi dengan dua buah senjata jenis Oerlinkon.

Kapal tersebut diserahkan oleh Rear Admiral C.B. Carlson CBE. RN, (Flag Officer Malayan Area) kepada Tuan Yang Terutama Gabenor Singapura, dan ia dinamakan Malayan Ship PELANDOK (MS PELANDOK). Pada bulan Jun 1949 Adm iralty London telah bersetuju menyerahkan Landing Craft Gunnery No 450 (LCG 450) kepada Malayan Naval Force dan Kerajaan Singapura telah memperuntukan $180,000 untuk memperbaikinya. Kapal itu dirancang untuk menjalankan tugas latihan di laut. Kapal tersebut dilengkapi dengan sebuah Meriam 4.7 inci laras kembar. Meriam-meriam itu telah digunakan kemudiannya dalam operasi darurat. LeG 450 kemudian ditukar narnanya kepada MS PELANDOK, sementara MS PELANDOK yang lama dinarnakan MS MALAYA. Tujuannya ialah untuk mengekalkan nama PELANDOK sebagai pangkalan Pasukan Royal Malay Navy dan kini diabadikan kepada pelapor Malayan Naval Force.

Pada 30hb Jun 1949, selepas memeriksa HMS TEST Setiausaha Tanah Jajahan British telah membuat kunjungan ke bekas stesen wireless milik Royal Air Force di Woodlands, yang telah diambilalih oleh tentera laut untuk pembinaan berek berharga $164,000. Berek itu telah dirasmikan sebagai Berek Malayan Naval Force pada 19hb November 1949.

Dalam tahun 1949, Flag Officer Malayan Area ada sebanyak 7 buah Seaward Defence Motor Launch (SDML) di bawah pemerintahannya. Pada bulan September 1949, Admiralty London telah meluluskan pemindahan milik SDML No 3509 dan ia merupakan bot yang pertama diserahkan dan dianggotai oleh anggota Malayan Naval Force. Selepas selesai pembaikan yang dibiayai oleh Admiralty London, ia diserahkan kepada Pasukan Malayan Naval Force pada 10hb September 1949.

Pada awal tahun 1950 anggota-anggota Malayan Naval Force telah berpindah dari HMS TEST ke Berek di Woodlands, dan HMS TEST yang telah dipinjam selama 6 bulan dikembalikan kepada Royal Malay Navy.Pada 31hb Disember 1949 kekuatan Pasukan Malayan Naval Force ialah:

Pegawai yang dipinjamkan dari Royal Navy  10
Jurulatih yang dipinjamkan dari Royal Navy 15
Chief dan Petty Officer 17
Leading Rate 21
Able Rate dan ke bawah 81
JUMLAH KEKUATAN 144


Pegawai-pegawai yang dipinjamkan dari Royal Navy ialah Commander H.E. H.Nicholls, Lieutenant Commander F. Hodgson, Lieutenant W.A. Wilcocks, Lieutenant W.A. Wooley, Lieutenant (S) K.H. Marshall, Lieutenant (S) L.H. Morrison, Lieutenant P. Wilson, Senior Commissioned Shipwright F.G. Pope, Commissioned Mechanician R.H. Allen, dan Temporary Commissioned Gunner A.R. Keywood.


PASUKAN MALAYAN ROYAL NAVAL VOLUNTEER RESERVE CAWANGAN SINGAPURA

Sebelum Pasukan Malayan Naval Force ditubuhkan, Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve Cawangan Singapura telah ditubuhkan semula pada tahun 1948. Ramai anggota Pasukan Malayan Royal Naval Volunteer Reserve yang ditamatkan perkhidmatan mereka telah menyambung semula perkhidmatan dalam pasukan tersebut. Di antara mereka ialah Mohd Yassin bin Endot, Kadir bin Yassin, Anuar bin Mohd Ishak, Osman bin Jaffar, Haron bin Salleh dan Ahmad bin Kassim. Pasukan Cawangan Singapura itu telah diletakkan di bawah Tentera Laut Diraja Malaysia sehingga tamat konfrontasi. Apabila Singapura berpisah dari Malaysia pasukan itu kekal sebagai Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Singapura.

Mar 13

Sejak Malayan Naval Force ditubuhkan pada 24hb Disember 1948 ia telah berkembang secara sederhana oleh kerana kekurangan wang. Namun begitu pertambahan anggotanya agak pesat. Royal Navy telah menghadiahkan beberapa buah kapal kepada pasukan itu untuk membolehkannya menjalankan tugas-tugas latihan dan operasi dalam keadaan terhad. Sebahagian besar dari pegawai-pegawai dan jurulatihnya dipinjam dari Royal Navy.


PENGURNIAAN TARAF DIRAJA

Setelah wujud kira-kira 3 tahun, Pasukan Malayan Naval Force mencatatkan satu sejarah pada 29hb Ogos 1952, apabila ia dianugerahkan taraf 'Diraja' oleh Kerajaan British. Anugerah telah dikurniakan sendiri oleh Ratu British, Queen Elizabeth II, berdasar kepada jasa-jasa serta pengorbanan yang telah ditunjukkan oleh pasukan semenjak mula ditubuhkan dalam tahun 1939. Dengan penganugerahan taraf 'Diraja' itu maka semua pangkalan dan kapal-kapal Malayan Naval Force kemudiannya dikenali dengan panggilan Her Majesty Malayan Ship (HMMS). Pangkalan tunggal yang ada di Singapura dikenali sebagai HMMS MALAYA.

Serentak dengan penganugerahan taraf Diraja itu nama Malayan Naval Force telah ditukar kepada Royal Malayan Navy (RMN). Ia telah disiarkan dalam Singapore Government Gazette (Change of Name). Upacara penukaran sepenuhnya telah diadakan pada 29hb Ogos 1952 bendera putih lambang Royal Malayan Navy buat pertama kalinya dinaik untuk menggantikan bendera biru Royal Navy.

Walaupun namanya telah bertukar kepada Royal' Malayan Navy tetapi segala pentadbirannya tetap diuruskan oleh Kerajaan Singapura, Berikutan dengan perkembangan terbaharu itu, pada 16hb Oktober 1952 Flag Officer Malayan Area, Rear Admiral A.F. Pugsley CV DSO RN, telah melaporkan perkembangannya kepada Gabenor Singapura seperti berikut:

Though still in its infancy the Royal Malayan Navy making steady progress. If (there is) war tomorrow I am confident it would acquit itself well.


PEMBESARAN HMMS MALAYA

Dalam bulan julai 1953 beberapa buah bangunan tambahan di HMS MALAYA untuk kegunaan asrama dan latihan telah disiapkan, untuk menampung pengambilan rekrut baru. Sejumlah 3,000 permohonan telah diterima tetapi hanya seramai 500 orang sahaja yang dipanggil untuk temuduga untuk sepanjang tahun 1953.

Pada pertengahan bulan april 1953 lima orang anggota Royal Malayan Navy telah berangkat ke London untuk menyertai upacara pertabalan Ratu Elizabeth 11. Pertabalan itu berlansung pada 2hb Jun 1953. Kontigen itu telah diketuai oleh Lieutenant C.M.G Bankart RN. Anggota-anggota yang ikut serta ialah Chief Petty Officer Adnan bin Raji, Yeoman Mohamad Nor bin Ahmad, Petty Officer Osman bin Zakaria, Petty Officer bin Ismail bin Bujang, dan Stocker Mechanic Muk Chew Tong.


KERJAYA DALAM ROYAL MALAYAN NAVY DIPERLUASKAN

Sungguhpun Royal Malayan Navy sudah mempunyai kapal dan pangkalannya sendiri tetapi perkembangannya adalah amat terbatas. Kesemua pegawainya adalah dipinjam dari Royal Navy untuk menentukan perkembangan yang seimbang dan membimbing anak-anak tempatan dalam kerjaya mereka supaya mencapai tahap kemahiran yang diperlukan. Di samping itu belum ada dasar yang membolehkan anggota-anggota tempatan dlitauliahkan menjadi pegawai. Oleh yang demikian pihak Admiralty London telah mengubah peraturan baru bertujuan meningkatkan kerjaya anggota-anggota tempatan.

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan Royal Malayan Navy telah diwartakan di dalam Singapore Government Gazette. Di antaranya ialah:

1. The Royal Malayan Navy (Promotion to Branch Rank) Regulation, 1953.

2. The Royal Malayan Navy (Entry of Naval Cadets) Regulation, 1953.

3. The Royal Malayan Navy (Officers Pay and Allowances) Regulation, 1954.

4. The Royal Malayan Navy (Retired Pay, Pensions, Gratuities and Other Grants) Regulation, 1955.

Pada tahun 1953 Kerajaan British telah memberikan tawaran kepada anak-anak tempatan untuk berkhidmat dengan Royal Malayan Navy sebagai pegawai dan menjalani latihan di England. Sambutan dari belia-belia tempatan amat menggalakan walaupun hanya ada enam kekosongan. Di peringkat terakhir ujian pemilihan, hanya seorang sahaja yang Berjaya terpilih, iaitu Chia Cheng Lock. Beliau mula masuk berkhidmat dengan Royal Malayan Navy pada bulan January 1954, dan dihantar ke Dartmouth, England untuk latihan lanjutan pada bulan April tahun yang sama.

Di samping pengambilan anggota-anggota kadet, Royal Malayan Navy juga mentauliahkan pegawai dari kalangan anggota-anggota bawahan melalui skim Royal Malayan Navy. Pilihan dibuat dari anggota-anggota berpangkat Chieff Petty Officer dan Petty Officer yang berkelayakan dan berkaliber. Dalam kumpulan pertama seramai lapan orang telah dipilih untuk menjalani latihan intensif selama tiga bulan sebelum dinaikkan ke pangkat Master Chief Petty Officer. Dari kumpulan ini hanya dua orang sahaja yang Berjaya ditauliahkan pada 1hb Disember 1953. Mereka ialah Ismail bin Hasan, dan Syed Halim bin Syed Abu Hasan.

Perkembangan Royal Malayan Navy dalam tahun 1953 amat ketara sekali dimana berbagai-bagai usaha telah di rancangkan untuk memajukan pasukan tersebut. Pada tahun itu terdapat sejumlah 150 rekrut, yang mana 50 dari mereka telah pun tamat menjalani latihan di akhir tahun tersebut. Di samping itu hamper 100 orang telah dianugerahkan pingat Naval General Service Medal.

Di sepanjang tahun 1954 sejumlah 5,000 surat permohonan telah diterima untuk masuk berkhidmat dalam Royal Malayan Navy sebagai rekrut. Dari jumlah tersebut seramai 71 orang telah diambil berkhidmat pada bulan Mac, sementara 95 orang lagi pada bulan Oktober. Pengambilan anggota rekrut terpaksa dihadkan oleh kerana kekurangan kemudahan asas di pengkalan. Pada tahun itu hanya seorang sahaja calon pegawai yang terpilih. Beliau ialah Charles Thong Yin Sin, yang masuk pada 1hb Jun 1954 dan mengikuti latihan di Dartmouth, England pada bulan September tahun yang sama.

Dari segi penambahan aset pula, pihak Royal Malayan Navy telah menghadiahkan sebuah kapal jenis Controlled Minelayer, yang dinamakan HMMS PENYU, dan kemudian ditukar kepada KD SRI JOHOR pada 31hb Ogos 1958. Kapal itu pernah mengambil bahagian di dalam upacara Pemeriksaan Armada Diraja oleh DYMM Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 7hb September 1958.

Di awal tahun 1955 semua bangunan baharu di HMMS MALAYA telah digunakan sepenuhnya. Ia termasuk Bahagian Pentadbiran, Bahagian Bekalan, Bahagian Latihan, dua buah asrama, Mes Pegawai, Padang Kawad, Wisma Bintara dan rumah-rumah kelamin. Untuk menampung kekurangan, beberapa bangunan lain seperti bangunan Pejabat Kenderaan, lima buah banglo, bangungan flet pegawai, dua buah bangunan flet jurulatih, rumah sakit, rumah masak dan dewan makan telah dibina.

Pada 5hb Ogos 1955 Ketua Menteri Singapura, David Marshall telah melawat Pangkalan Woodlands. Beliau merasa kagum dengan perkembangan pesat di pangkalan itu. Dalam tahun itu juga beberapa buah kapal Royal Malayan Navy telah menyertai beberapa siri Iatihan dengan Royal Navy dan Tentera Laut negara Komanwel yang lain.

Tugas-tugas yang dilakukan oIeh Royal Malayan Navy di tahun lima puluhan tertumpu kepada mengawal keselamatan perairan Tanah Melayu dan juga Singapura. Dalam masa darurat tumpuan rondaan ialah di perairan Pengerang Batu Pahat, di mana kegiatan pengganas komunis dipercayai berleluasa. Sementara itu HMMS PELANDOK banyak membantu dalam rondaan di sekitar kawasan pantai Semenanjung Tanah Melayu dan juga memberi bantuan kepada anggota-anggota polis dengan membuat tembakan dari laut.

Menjelang tahun 1956 semua kapal yang berkhidmat dengan Royal Malayan Navy sudahpun mencapai usia hampir 15 tahun. Biasanya kapal-kapal itu sudah layak dilupuskan. Tetapi oleh kerana keadaan politik semasa, Kerajaan Singapura tidak dapat membuat pembelian baharu walaupun pada dasarnya Kerajaan telah bersetuju membeli beberapa buah kapal baru sejak tahun 1953. Sungguhpun usia kapal-kapal itu sudah meningkat tetapi ia masih dalam keadaan baik kerana senggaraan berjadual dilaksanakan dengan rapi. Sehingga akhir tahun 1957 rancangan pembelian kapal-kapal baru masih belum terlaksana.

Pada 31 hb Disember 1956 jumlah anggota-anggota Royal Malayan Navy ialah seramai 663 orang. Pecahannya ialah seperti berikut:

PEGAWAI
1 Pinjarnan dari Royal Navy 15
2 Bekas pegawai Royal Navy yang berkhidmat secara 10
3 Boatswain 2
4 Kerani 1
5 Guru 1
6 Doktor Gigi (anggota awam) 1
7 Dalam Latihan 20
JUMLAH 50
LAIN-LAIN PANGKAT
1 Jurulatih Royal Navy 30
2 Chief Petty Officer 29
3 Petty Officer 35
4 Leading Rate 58
5 Able Rate dan Ordinary Rate 461
JUMLAH 613


Sejak penubuhannya Royal Malayan Navy telah ditadbirkan oleh Kerajaan Singapura. Dalam buku Annual Report on Local Forces of Singapore keluaran tahun1957, ada disenaraikan beberapa buah pasukan tentera wujud di Singapura. Di antaranya ialah Royal Malayan Navy, Malayan Royal Naval Volunteer Reserve, The Singapore Military Forces, The Singapore Section of the Malayan Auxiliary Air Force, dan The Civil Defence Corps. Buku itu juga menyatakan tentang wujudnya pasukan-pasukan lain seperti Singapore Hospital Reserve dan Singapore Harbour Board Reserve.

Kesemua pasukan itu ditadbirkan oleh Ketua Setiausaha di Bahagian Pertahanan. Semua rekod berhubung dengan pasukan tentera tempatan disimpan oleh Pegawai Rekod Pertahanan, yang bertanggungjawab membayar pemberian pencen dan wang sagu hati di bawah Akta Personal Injuries Scheme 1941. Pasukan Royal Malayan Navy dan Singapore Infantry Regiment diletakkan di bawah tanggungjawab Kerajaan Singapura sepenuhnya, sementara pasukan-pasukan lain berkhidmat secara sukarela. Saraan ke atas Royal Malayan Navy bermula dari tahun 1948 hingga 1956 amatlah banyak. Jumlah keseluruhan yang dibelanjakan oleh pasukan ini sebagaimana yang dikeluarkan dalam satu kenyataan adalah seperti berikut:

JUMLAH PERBELANJAAN
1 Kos Tanah $100,000
2 Bangunan $7,017,000
3 Pembelian Kapal $52,000
4 Pembaikan Kapal $3,712,000
5 Kelengkapan $25,248,000
6 Gaji dan Elaun $9,956,000
7 Perbelanjaan Pencen $280,000
8 Pergerakan $496,000
9 Perbelanjaan lain-lain $1,600,000
JUMLAH $25,248,000

 


KEMERDEKAAN TANAH MELAYU

Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada 31hb Ogos 1957, perkara utama yang difikirkan oleh pemimpin-pemimpinnya ialah mengenai keselamatan negara. Peristiwa Tanah Melayu dijajah Jepun pada tahun 1941 telah menjadi pengajaran supaya ia tidak berulang setelah negara mencapai kemerdekaan. Kemerdekaan Tanah Melayu menamatkan penjajahan British dan sekaligus kuasa mutlak berpindah sepenuhnya kepada pernimpin negara. Lni termasuklah juga dalam hal ehwal keselamatan yang masih lagi dirunding bagi menentukan.penempatan pasukan tentera di Tanah Melayu.

Dalam Perjanjian Persekutuan 1948 (yang menggantikan Malayan Union) Singapura terus dikekalkan sebagai tanah jajahan. Sungguhpun begitu kerjasama dalam semua bidang di antara Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura masih terus kerjasama menghantar pasukan tentera darat sekiranya Singapura diserang atau diancam dari luar. Kerajaan Singapura pula bersetuju memberi sumbangan dan kerjasama dengan menghantar pasukan tentera laut (Malayan Naval Force) untuk meronda di sekitar perairan Tanah Melayu.

Penubuhan Malayan Naval Force pada tahun 1948 adalah hasil dari persetujuan di antara Kerajaan Singapura dan Tanah Melayu atas dasar untuk perlindungan bersama. Tetapi apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, soal untuk mengambil semula Royal Malayan Navy dari Kerajaan Singapura telah berbangkit. Beberapa perundingan telah diadakan di antara pemimpin-pernimpin kedua buah negara. Sungguhpun keanggotaan Royal Malayan Navy amat kecil (kira-kira 650 orang), tetapi dalam bentuk sumbangan untuk keselamatan ianya amat diperlukan oleh Tanah Melayu.

Pada tahun itu juga banyak perubahan telah berlaku dalam sistem pentadbiran Royal Malayan Navy. Skim gaji baru bagi anggota-anggotanya telah diperkenal dan dikuatkuasakan bermula pada 1hb Januari 1957. Skim tersebut telah memperkenalkan factor Cost oj Living Allowance (COLA) dan juga elaun Singapura yang dikira sebagai sebahagian dari gaji pokok. Elaun-elaun yang lain termasuklah elaun peruntukan perkahwinan. Elaun yang dimansuhkan ialah elaun Bahasa Inggeris dan juga elaun Lencana Kelakuan Baik (Good Conduct Badge). Walau bagaimanapun elaun tugas khas bagi mereka yang menjalankan tugas di luar kawasan pangkalan masih dikekalkan.

Pada 15hb Mei 1957 jawatan Senior Officer Royal Malayan Navy telah diambilalih oleh Captain E.D. Norman 080. DSC. RN. Beliau mengambilalih jawatan tersebut dari Captain H.E.H. Nicholls CBE. DSC. RN, yang telah berkhidmat dengan pasukan ini sejak tahun 1946.


COMMODORE EDWARD DUDLEY NORMAN DSO, DSC, RN

Commodore E.D. Norman dilahirkan pada 2bb Ogos 1910, di Burton Bradstock, Dorset, England. Beliau masuk berkhidmat dalam Royal Navy sebagai kadet. Dalam Perang Dunia Kedua beliau terlibat di dalam peperangan di Eropah. Oleh kerana tugas yang cemerlang, beliau telah dianugerahi pingat Distinguished Service Cross-DSC dan Distinguished Service Order-DSO.

Pada tahun 1948 beliau ditukarkan ke Admiralty di London setelah mendapat pengalaman yang banyak dikapal. Dua tahun kemudian beliau ditugaskan semula di kapal sebagai Pegawai Memerintah HMS NEREIDE yang beroperasi di Selatan Atlantik. Beliau pernah berkursus di Armed Forces Staff College, di Amerika Syarikat.

Pada tahun 1957 apabila dinaikkan ke pangkat Captain, beliau telah ditugaskan menjadi Pegawai Pemerintah Royal Malayan Navy. Bila Royal Malayan Navy diambilalih oleh Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu pada 1hb Julai 1958, beliau dinaikkan ke pangkat Commodore dan menjadi Ketua Turus Tentera Laut yang pertama.

Perkembangan yang dicapai oleh Royal Malayan Navy pada tahun tersebut begitu menggalakan sekali. Pada masa itu pengambilan anak-anak tempatan untuk jawatan pegawai telah banyak dilakukan. Begitu juga dengan rancangan pengambilan rekrut-rekrut baru yang mencerminkan matlamat pasukan tersebut untuk persediaan di tahun-tahun seterusnya. Walau bagaimanapun oleh sebab-sebab tertentu, pembatasan pengambilan rekrut pada tahun 1957 terpaksa dilakukan. Di antara sebabnya ialah:

1. Hasil negara Singapura terpaksa dibahagikan di antara Singapura dan Britain. Kedua-dua negara memerlukan wang untuk pernbangunan negara masing-masing.

2. Keselamatan perairan tidak begitu terancam. Walaupun kegiatan komunis masih lagi berterusan, tetapi ianya tidak banyak melibatkan kapal-kapal Royal Malayan Navy.

3. Perkembangan politik di Singapura dan Tanah Melayu turut menjadi factor utama. Beberapa cadangan juga telah disuarakan berkenaan kedudukan Royal Malayan Navy dengan Singapura. Walaupun pada masa itu Kerajaan Singapura telah menanggung perbelanjaan Royal Malayan Navy sepenuhnya, tetapi dari segi kelengkapan dan kapal- kapal, ianya diberi percuma oleh pihak Royal Navy. Sementara itu Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu juga turut memberikan kerjasama dan minat yang lebih terhadap pasukan ini yang dianggap sebagai sebahagian dan pasukan tentera Persekutuan.


PERBARISAN KEMERDEKAAN

Di dalam perbarisan kemerdekaan pada 31hb Ogos 1957 di Kuala Lumpur, pasukan tentera telah mempamerkan kewujudannya kepada wakil negara-negara lain yang hadir, sebagai menunjukkan kemampuan menjadi benteng mempertahankan kedaulatan Persekutuan Tanah Melayu yang baru mencapai kemerdekaan. Pasukan Royal Malayan Navy telah juga menyertai kontinjen itu dengan memperagakan kesegakan pakaian seragam putihnya.

KEMERDEKAAN TANPA PERTAHANAN YANG LENGKAP

Semasa kemerdekaan diisytiharkan, Persekutuan Tanah Melayu hanya mempunyai beberapa buah battalion Pasukan Askar Melayu yang dianggap masih belum cukup untuk tujuan pertahanan. Walaupun pada masa itu kerjasama British dalam bidang pertahanan masih diteruskan, tetapi pemimpin-pemimpin Persekutuan berusaha untuk melengkapkan pasukan tentera yang dianggotai oleh anak-anak tempatan, Kerajaan Persekutuan juga telah lama bercadang untuk mengambilalih Pasukan Royal Malayan Navy dari Singapura untuk tujuan pertahanan perairannya. Pendirian tersebut mendapat sokongan dari semua golongan rakyat di Tanah Melayu, terutama di kalangan orang-orang Melayu sendiri. Dalam hal ini kerjasama dari para pemimpin Singapura juga telah diminta untuk sama-sama menyedari hakikat bahawa Tanah Melayu tidak kesanggupan menubuhkan satu pasukan tentera laut yang baru. Malah sekiranya Tanah Melayu diserang dari luar, ia terpaksa meminta bantuan dari negara sahabat yang mempunyai tentera laut yang kuat seperti Britain.

Apa yang pernah dibayangkan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj seperti yang dilaporkan oleh akhbar-akhbar di Tanah Melayu dan Singapura pada masa itu,bahawa kerajaan Persekutuan ingin membentuk sebuah pasukan tentera laut yang sederhana tetapi cukup lengkap dan dapat mengawal kawasan pantai negara. Perbincangan seterusnya mengenai penyerahan Royal Malayan Navy telah dibuat oleh pemimpin-pemimpin Tanah Melayu dan Singapura. Beberapa perkara telah dipersetujui pada dasarnya dan segala butir-butir persetujuan telah disusun semula untuk melaksanakan satu perjanjian sebagaimana yang dikehendaki oleh kedua-dua pihak. Pada 17hb April 1958, Ketua Menteri Singapura Encik Lim Yew Hock sewaktu pulang ke Singapura setelab membincangkan perkara tersebut di Kuala Lumpur, telah membayangkan bahawa rundingan lanjut patut dilakukan oleh Menteri Pertahanan Persekutuan Date' Abdul Razak dengan Ketua Setiausaha Singapura E.B. David.

Pada 8hb Jun 1958, Menteri Pertahanan Persekutuan telah mengumumkan bahawa Ketua Menteri Singapura bersetuju menyerahkan Royal Malayan Navy kepada Persekutuan Tanah Melayu. Dato' Abdul Razak menyanjung tinggi jasa baik Ketua Menteri Singapura itu dan ia tetap akan dikenang selama-lamanya disamping mengekalkan persababatan baik diantara kedua buah negara. Dato' Abdul Razak juga mengalu-alukan pegawai-pegawai dan anggota-anggota Royal Malayan Navy yang akan ditukarkan itu. Di antara lain beliau berkata:

"Saya boleh memberikan jaminan kepada setiap orang di antara mereka bahawa kepentingan mereka akan tetap dikawal. Kita menunggu mereka memasuki pelabuhan-pelabuhan IOta di masa hadapan dengan mengibarkan bendera lambang Persekutuan dengan bangganya."Dewan Undangan Persekutuan telah  meluluskan undang-undang Tentera Laut Diraja Malaya, untuk membolehkan Persekutuan menubuhkan tentera lautnya sendiri. Dalam majlis itu juga diumumkan bahawa penyerahan akan dilakukan pada lhb Julai 1958. Menteri Pertahanan  seterusnya menyatakan bahawa perbelanjaan untuk pentadbiran bagi tahun 1958 akan ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan Singapura. Persetujuan-persetujuan lain adalah seperti berikut:

1. Tarikh kuatkuasa penyeraban Tentera Laut Diraja Malaya kepada Persekutuan ialah pada 1hb Julai 1958.

2. Kos perbelanjaan pentadbiran dan lain-lain perbelanjaan selepas tarikh tersebutkan dibiayai oleh Kerajaan Singapura sepenuhnya hingga ke akhir tahun1958.

3. Kerajaan Persekutuan akan mengambil kuasa pentadbiran Tentera Laut Diraja Malaya mulai pada 1hb Januari 1959.

4. Persekutuan Tanah Melayu dibenar terus menempatkan pasukan tentera lautnya di Singapura untuk tempoh selama empat tahun , berkuatkuasa mulai 1hb Januari 1959. Jika ada keperluan untuk meLanjutkan penempatan itu, ia boleh diperbaharui melalui perjanjian yang akan dibuat di masa-masa akan datang.

5. Sebelum pertukaran kuasa, anggota-anggota tentera laut yang sedang berkhidmat hendaklah diberi opsyen sama ada maju terus berkhidmat. Sekiranya mereka enggan, ganjaran sewajarnya hendaklah dibayar.

6. Semua kapal-kapal akan diserahkan kepada Kerajaan Persekutuan dengan percuma atau akan terus dipinjamkan oleh British mcngikut peraturan perjanjian yang akan dilakukan dari masa ke semasa.


SUMBANGAN TANAH MELAYU

Selain dari itu persetujuan juga telah dicapai di mana mulai 1hb Januari 1959 Kerajaan Persekutuan dikehendaki membayar sewa tahunan ke atas pangkalan tentera laut di Woodlands, Singapura sebanyak $200,000. Sementara sebanyak $200,000 lagi dibayar untuk tujuan perbelanjaan pentadbiran ke atas pangkalan tersebut. Menteri Pertahanan Persekutuan juga menyatakan bahawa layanan masa depan bagi mereka yang berkhidmat dengan Tentera Laut Persekutuan tidak akan berubah. Peraturan-peraturan  yang sedia ada akan terus dikekalkan sehingga peraturan baru dapat disusun dan diperkenalkan kemudian. Sungguhpun di masa hadapan hanya rakyat Persekutuan sahaja yang akan diterima berkhidmat, tetapi buat sementara waktu anggota-anggota bukan rakyat Persekutuan dibenarkan berkhidmat tanpa sebarang perubahan. Seterusnya ketika berucap di Dewan Undangan Persekutuan, Dato' Abdul Razak telah merakamkan ucapan terima kasih kepada Kerajaan Singapura, kerana sumbangan yang sangat besar dalam menubuhkan pasukan-pasukan bersenjata Persekutuan.


PENGURNIAAN BENDERA TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA

Pada bulan Jun 1958, DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah merestui penggunaan bendera Tentera Laut Diraja Malaya yang baru bagi mengantikan bendera Royal Navy. Bentuk bendera tersebut hampir serupa dengan bendera Royal Navy, kecuali di sudut suku atasnya menggambarkan bendera kecil Persekutuan. Pengesahan penggunaan bendera itu telah dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan di Kuala Lumpur.

Pada 1hb Julai 1958 Tentera Laut Diraja Malaya secara mutlak menjadi hak milik Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Sepatutnya penyerahan secara rasmi berlangsung pada tarikh tersebut, tetapi oleh kerana sebab-sebab tertentu ia ditangguhkan ke hari lain. Sungguhpun begitu upacara menaikkan bendera baru Tentera Laut Diraja Malaya telah dilangsungkan di ibu pejabat Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaya (PSSTLDM) di Jalan Ampang, Kuala Lumpur. Upacara ltu dilakukan tepat jam 6.00 petang pada 1hb Julai 1958 dengan disaksikan oleh kira-kira seramai 56 orang pegawai dan anggota Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaya yang diketuai  sendiri oleh Pegawai Memerintah, Lieutenant Commander R.A Lee MRNVR.
Upacara yang sama juga telah berlangsung di Cawangan Pulau Pinang diketuai oleh Pegawai Memerintah, Lieutenant Commander J.W. Hoskins MRNVR. Mulai dari tarikh tersebut kedua-dua cawangan Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaya itu telah menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan sepenuhnya. Manakala Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaya Cawangan Singapura masih kekal di bawah kuasa Singapore Local Defence Forces di bawah pentadbiran Kerajaan Singapura.


PEMERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA MALAYA YANG PERTAMA

Pada hari yang sama Captain A.D. Norman RN, telah dilantik menjadi Ketua Pemerintah Tentera Laut Diraja Malaya yang pertama dan juga memegang jawatan pebagai Deputy Chief of Staff (Navy) yang berpejabat di Kuala Lumpur. Oleh kerana memegang dua jawatan, Captain Norman terpaksa menetapkan hari-hari tertentu dalam seminggu bagi memenuhi tugasnya sebagai Pemerintah Tentera Laut Diraja Malaya di Woodlands, dan juga selaku Timbalan Pertama Ketua Staf di Kuala Lumpur.

Dalam ucapan ulungnya pada hari itu Captain Norman telah menegaskan bahawa kedudukan Tentera Laut Diraja Malaya di masa hadapan adalah amat cerah dan baik. Menurutnya Kerajaan Persekutuan sendiri telah menyusun rancangan-rancangan bagi membesarkan lagi pasukan tersebut. Tentera Laut Diraja Malaya juga diramalkan akan menerima banyak lagi bantuan dari pihak Royal Navy di masa hadapan. Dalam rangka pembesaran Tentera Laut Diraja Malaya, Kerajaan British akan memberi bantuan sebanyak $7.9 juta. Ia melibatkan pemberian percuma dan pemberian secara pinjaman kapal-kapal oleh Royal Navy.


TENTERA LAUT DIRAJA MALAYA BERPINDAH MILIK

Pemindahan kuasa pentadbiran Tentera Laut Diraja Malaya dari Singapura ke Persekutuan memanglah merupakan suatu detik sejarah yang dinanti-nantikan oleh setiap rakyat. Langkah bijak itu dianggap dapat memperkuat lagi usaha untuk mempertahankan negara sendiri oleh anak watan. Pergantungan pertahanan kepada negara lain bukanlah suatu perkara yang wajar dikekalkan. Upacara penyerahan dilaksana di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaya, Woodlands Singapura, pada hari Selasa 12hb Julai 1958, dan di hari yang sama Captain Norman telah dinaikkan ke pangkat Commodore. Penyerahan aset dalam bentuk kapal-kapal dan pangkalan yang  bernilai sejumlah $20 juta itu, telah ditandatangani oleh Perdana Menteri Tunku  Abdul Rahman Putra Alhaj bagi pihak Kerajaan Persekutuan dan Ketua Menteri Encik Lim Yew Hock bagi pihak Kerajaan Singapura. Upacara bersejarah itu dihadiri oleh menteri-menteri dan pegawai-pegawai tinggi Angkatan Bersenjata kedua-dua buah negara. Di antara mereka yang hadir ialah Menteri Pertahanan Persekutuan Dato' Abdul Razak bin Husin, Gabenor Singapura Sir William Goode, dan Commander-in-Chief Far East Station Vice Admiral Sir Gerald Fladstone RN.

Akhbar-akhbar di Tanah Melayu dan Singapura telah memberikan liputan yang meluas mengenai sejarah Tentera Laut Diraja Malaya dan perkembangannya. Akhbar Berita Harlan dalam terbitannya pada 6hb Julai 1958 telah membuat rencana awal seperti berikut:


SUMBANGAN SINGAPURA

"Pada hari Selasa minggu hadapan Persekutuan Tanah Melayu akan memperolehi Angkatan Laut, kapal dan orang-orangnya sekali di samping pangkalan-pangkalan. Angkatan Laut tersebut tidak begitu besar tetapi akan menjadi dasar bagi menubuhkan pasukan yang lebih besar lagi. Singapura akan berasa kecewa kerana kehilangan kapal-kapal kecilnya, tetapi pemberian ini besar ertinya untuk menghubungkan tali muhibbah di antara dua buah negeri itu",

Mulai dari tarikh tersebut semua .kapal dan pangkalan Tentera Laut Diraja Malaya mula menggunakan bendera baru. Pada tarikh itu juga semua kapal-kapal dan pangkalan tidak lagi menggunakan awalan HMMS. Awalan yang baharu ialah KD yang membawa makna 'Kapal Diraja'.


UPACARA PENYERAHAN

Di dalam ucapan bersempena Upacara Penyerahan Tentera Laut Diraja Malaya kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Alhaj telah menekankan betapa perlunya Persekutuan Tanah Melayu yang mempunyai pantai yang panjang, memiliki sebuah pasukan tentera laut untuk mengawalnya. Tentera Laut Diraja Malaya berfungsi mengekalkan keamanan di perairan negara dan juga melindungi rakyatnya yang mencari nafkah di sekitar kawasan tersebut. Tunku juga menyatakan bahawa rakyat Persekutuan amat menghargai jasa Tentera Laut Diraja Malaya kerana perkhidmatannya yang cemerlang dan Berjaya dalam membantu gerakan menghapuskan pengganas komunis. Di atas kecemerlangan tugas-tugas tersebutlah maka beliau dan lain-lain wakil Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu datang ke Singapura, dengan perasaan sukacita dan bangga untuk merasmikan pemindahan pasukan tersebut dari Kerajaan Singapura kepada Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Perdana Menteri Persekutuan telah mengucapkan taniah dan berbesar hati kepada Ketua Menteri dan Gabenor Singapura, kerana peranan mereka berdua menjayakan pemindahan milik itu. Selepas itu Tunku telah membacakan Perutusan Ucap Selamat dari Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong kepada anggota-anggota Tentera Laut Diraja Malaya. Di akhir ucapannya pada hari itu Tunku Abdul Rahman telah meyakinkan anggota-anggota yang hadir, sambil antara lain beliau berkata:

"Kami menunggu tuan-tuan di semua pelabuhan-pelabuhan kami, dimana tuan-tuan boleh merasakan dan menganggap bahawa tuan-tuan sebagai anggota tentera laut Persekutuan dan dari satu cabang Pasukan Bersenjata Persekutuan".

Ketua Menteri Singapura berasa sedih di atas penyerahan Tentera Laut Diraja Malaya kepada kerajaan Persekutuan kerana Singapura terpaksa berpisah dengannya. Di antara lain beliau berkata:


"Penyerahan Angkatan Laut ini adalah sebagai satu kejadian dalam family sahaja, iaitu menyerahkan satu perkhidmatan penting family itu dari penjagaan seorang adik kepada abang sebagai menghormatinya".

Seramai kira-kira 600 orang pegawai dan anggota Tentera Laut Diraja Malaya telah mengambil bahagian dalam perbarisan penyerahan tersebut. Hari itu merupakan kali pertama Tunku Abdul Rahman menerima tabik hormat dan memeriksa perbarisan kehormat dari anggota-anggota Tentera Laut Diraja Malaya. Sebelum upacara penyerahan bermula Tunku telah dibawa menaiki KD PELANDOK dengan diiringi oleh Dato' Abdul Razak, Encik Lim Yew Hock, Admiral Fladstone, Encik David, dan Commodore Norman. KD PELANDOK kemudiannya berlabuh di Selat Johor untuk  rnenerima lintas hormat dari tujuh buah lagi kapal-kapal Tentera Laut Diraja Malaya.

Bilangan anggota-anggota Tentera Laut Diraja Malaya pada masa itu ialah 30 orang pegawai dan 630 orang anggota lain-lain pangkat. Walau bagaimanapun seramai 78 orang anggota yang terdiri dari rakyat Singapura telah memilih untuk menamatkan perkhidmatan mereka.


ORGANISASI KUASA TERTINGGI

Bermula dari tarikh perjanjian penyerahan, Tentera Laut Diraja Malaya secara langsung diperintah oleh Lembaga Pasukan-Pasukan Bersenjata Persekutuan Tanah Melayu. Lembaga tersebut menjalankan kuasa-kuasa dan kewajipan sepertimana yang lazimnya dilakukan oleh Admiralty London. Mahkamah Persekutuan telah dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kewajipan yang berhubung dengan mahkamah Admiralty. Satu organisasi khas untuk Tentera Laut Diraja Malaya telah digubal dan dibawa ke Dewan Perundangan pada 19hb Jun 1958. Ia telah diluluskan oleh DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong pada 26hb Jun 1958. Dalam ordinan tersebut telah diterangkan tentang penubuhan sebuah pangkalan, kapal-kapal, tatatertib, serta undang-undang tentera laut (Tentera Laut Diraja Malaya).

Lembaga Pasukan-Pasukan Bersenjata Persekutuan juga menimbangkan perkara-perkara lain yang perlu untuk pentadbiran Tentera Laut Diraja Malaya. Beberapa peraturan pentadbiran untuk kapal-kapal telah digubal oleh Lembaga itu. Peraturan-peraturan tersebut adalah hampir serupa sebagaimana yang digunakan oleh Royal Navy. Sungguhpun begitu terdapat sedikit perubahan yang dipinda mengikut keadaan umpamanya tiada seorang pun boleh diberi pangkat atau berkhidmat dalam Malaya dalam hal-hal perkhidmatan (Regulation 1960). Dengan itu peraturan dan perundangan dapat diselaraskan di antara ketiga-tiga perkhidmatan Angkatan Tentera Persekutuan. Peraturan itu juga telah melibatkan skim gaji dan elaun pegawai dan anggota-anggota Tentera Laut Diraja Malaya.


PERTUKARAN NAMA KAPAL

Pada 31hb Ogos 1958 bersempena menyambut perayaan ulangtahun pertama kemerdekaan Tanah Melayu, DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan meluluskan penamaan semula semua kapal serta pangkalan Tentera Laut Diraja Malaya dengan mengambil sempena nama negeri-negeri di Persekutuan. Nama baru bagi kapal-kapal itu ialah seperti berikut:

NAMA ASAL NAMA BARU
ML 3501 KD SRI KEDAH
ML 3502 KD SRI TRENGGANU 
ML 3505 KD SRI PAHANG
ML 3506 KD SRI NEGERI SEMBILAN
ML 3507 KD SRI PERAK
ML 3508 KD SRI KELANTAN
ML 3509 KD SRI SELANGOR
HMMS PENYU KD SRI JOHOR
HMMS PELANDOK KD SRI PERLIS
HMMS MALAYA KD SRI MELAKA

 

Bagi Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaya di Woodlands tetap kekal dengan nama asalnya KD MALAYA. Sementara Cawangan Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaya di Pulau Pinang namanya telah diubah kepada KD SRI PINANG.


PEMERIKSAAN ARMADA YANG PERTAMA (FLEET REVIEW)

Berikutan dengan penukaran nama semua kapal Tentera Laut Diraja Malaya, pada hari Ahad 7hb September 1958, buat pertama kalinya dalam sejarah Tentera Laut  Diraja Malaya, DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah berkenan membuat pemeriksaan armada di Port Dickson. Lapan buah kapal yang terlibat dalam pemeriksaan tersebut ialah KD SRI PERLIS, KD SRI JOHOR, KD SRl KEDAH,KD SRl TRENGGANU, KD SRI PAHANG, KD SRl KELANTAN, merangkap Menteri Pertahanan Dato' Abdul Razak bin Hussein, Menteri Pelajaran Encik Mohamad Khir bin Johari, Menteri Kerjaraya Pos dan Telekom Encik Sardon bin Haji Jubir , Menteri Pengangkutan Encik Abdul Rahman bin Talib, Menteri Kesihatan Encik Sambanthan, dan Menteri Buruh Encik Ong Yoke Lin.

Orang-orang kenamaan lain yang turut serta mengiringi DYMM Tuanku ialah Menteri Besar Negeri Sembilan, Ketua Turus Pasukan Bersenjata Persekutuan Tanah Melayu Major General F.H. Brooke, dan Ketua Pemerintah Tentera Laut Diraja Malaya Commodore A.D. Norman RN. Upacara pemeriksaan telah dijalankan selama empat jam di mana semua kapal yang terlibat telah menunjukkan kemahiran dalam mengendalikan pergerakan di laut, termasuk menembak sasaran. Kemuncak upacara tersebut ialah acara berbaris untuk lintas hormat. DYMM Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong telah membalas tabik hormat dari KD SRI PERLIS.

Pemeriksaan Armada itu telah membuka lembaran sejarah permulaan zaman kapal-kapal Tentera Laut Diraja Malaya ke arah pembangunannya sendiri .Ia memberi erti yang sungguh unik kerana pada hari itu anggota-anggota Tentera Laut Diraja Malaya telah mengadakan upacara tersebut atas nama perkhidmatan kepada negara sendiri.


BANTUAN BRITISH DILANJUTKAN

Bentuk bantuan pihak British kepada Tentera Laut Diraja Malaya telah disiarkan pada 2hb Julai 1958 oleh Pejabat Perhubungan Komanwel di London yang kemudiannya dipetik oleh akhbar Utusan Melayu pada 3hb Julai 1958. Dalam kenyataan tersebut Kerajaan British berjanji menyumbangkan sebanyak 900,000 pound sterling. Selain dari itu Britain juga bersetuju memberi sejumlah 145,000 pound sterling untuk membeli alat-alat kelengkapan dan sejumlah 780,000 pound sterling lagi bagi membina sebuah pangkalan baru di Port Swettenham. Pihak British juga telah memberikan kapal-kapal yang bemilai sebanyak 2.3 juta pound sterling. Kerajaan British bersetuju meluluskan pinjaman pegawai-pegawai danjurulatih dan Royal Navy kepada Tentera Laut  Diraja Malaya dan akan terus dipinjamkan walaupun selepas penyerahan tersebut.

Bantuan kepakaran, alat-alat kelengkapan dan juga kapal-kapal yang lebih baik terus diberikan oleh Kerajaan British dalam rancangan bantuannya kepada Tentera Laut Diraja Malaya, bagi memenuhi kehendak semasa dan berdasarkan kepada kerjasama kepada sebuah negara Komanwel bekas naungannya. Sesungguhnya tidak dapat dinafikan ketika itu Kerajaan Persekutuan memang mengharapkan apa jua bentuk bantuan dari pihak British dalam mengendalikan sebuah pasukan tentera lautnya.

Sesungguhnya Kerajaan British telah memberikan sumbangan yang begitu berharga dalam rancangan permodenan Tentera Laut Diraja Malaya, di mana dua buah lagi kapal telah diberikan. Upacara penyerahan telah diadakan di Limbungan Royal Navy Sembawang, Singapura pada 1 hb April 1959 oleh Commander-in-Chief Far East Station, Admiral Sir Gerald Fladstone RN. Bagi pihak Kerajaan British kepada Timbalan yang dimaksudkan Perdana Menteri Dato' Abdul Razak bin Husem ialah  HMS ALTHAM dan HMS ASHELOHAM dua buah kapal yang kemudiannya diberi nama baru KD SRI JOHOR dan KD SRI PERLIS. Kedua-dua buah kapal itu adalah untuk menggantikan KD SRI PERLIS dan KD SRI JOHOR yang telah usang. Penyerahan kapal-kapal yang bernilai $2 juta itu adalah pemberian ketiga dalam rancangan bantuan sebanyak $12 juta.

Sebelum itu dua buah kapal telahpun diserahkan kepada Tentera Laut Diraja Malaya. Penyerahan yang pertama dilakukan pada 12hb Ogos 1958 di mana HMS BED HAM, iaitu sebuah kapal jenis Inshore Minesweeper (lMS) diberi nama baru KD LANGKASUKA. Kapallnshore Minesweeper kedua HMS BRANTINGHAM telah diserahkan pada 1hb November 1958 di HM Dockyard Singapura. Namanya kemudian ditukarkan kepada KD TEMASEK.

Penyertaan kapal-kapal baru ke dalam armada adalah sebahagian dari rancangan Pembesaran Tentera Laut Diraja Malaya. Sehingga 25hb Mei 1960 sebanyak 11 buah kapal telah pun diterima dan dalam skim bantuan tersebut Britain telah menganggarkan babawa penyerahan kapal-kapal dari jenis Inshore Minesweeper sahaja sudah bernilai $20 juta.

KD MAHAMIRU yang asalnya HMS DARLSTON ialah kapal jenis Coastal Minesweeper (CMS), kapal yang terbesar sekali dimiliki oleh Tentera Laut Diraja Malaya pada masa itu. Beratnya ialah 360 ton dan telah diperbaiki semula ketika berada di Malta. Seramai 23 orang anggota Tenter Laut Diraja Malaya telah diterbangkan ke Malta untuk membawa balik kapal tersebut ke Singapura. Mereka diketuai oleh Leftenan Syed Halim bin Syed Abu Hasan TLDM. Dengan penyerahan KD MAHAMIRU maka tamatlah program bantuan oleh Kerajaan British kepada Tentera Laut Diraja Malaya yang bermula semenjak tahun 1958. Sungguhpun begitu oleh kerana Tentera Laut Diraja Malaya masih Iagi kekurangan pegawai dan jurulatih, semua anggota pinjaman terus berkhidmat dengan Tentera Laut Diraja Malaya.


LATIHAN DENGAN TENTERA LAUT ASING

Dalam usianya yang masih muda Tentera Laut Diraja Malaya buat pertama kalinya menyertai latihan bersama dengan pasukan-pasukan tentera laut Komanwel yang diadakan pada bulan Februari 1960. Latihan tersebut dinamakan JET 60 (Com- mon wealth Joint Exercise Training). Pasukan Tentera-Tentera Laut yang terlibat ialah dari Australia, Ceylon, India, New Zealand, Pakistan dan United Kingdom. Latihan tersebut telah banyak memberi peluang kepada anggota-anggota Tentera Laut Diraja Malaya untuk mencari pengalaman bersama tentera laut negara-negara lain.

Sebenarnya sebelum latihan gabungan itu Tentera Laut Diraja Malaya sudah pun Berusaha sendiri mengadakan latihan seperti 'Latihan Tolong' yang diadakan pada 29hb dan 30hb Julai 1959. Latihan tersebut hanya merupakan satu usaha mencari pengalaman di kalangan anggota-anggota Tentera Laut Diraja Malaya, di mana ia lebih banyak ditumpukan kepada taktik keselamatan perairan. Lanjutan dari latihan tersebut, satu latihan dengan kerjasama pasukan tentera udara dan juga Polis Persekutuan telah diadakan. Latihan sehari itu dinamakan Latihan Fairway yang berlangsung pada 27hb Ogos 1959. Untuk mengeratkan kerjasama dari segi keselamatan kedua buah negara, Tentera Laut Diraja Malaya juga mengadakan latihan di singapura, Pada 26hb dan 27hb September 1959 Tentera Laut Diraja Malaya telah mengadakan latihan Coastguard yang bertujuan untuk pertahanan pelabuhan singapura.


PERINTAH TENTERA LAUT DIRAJA MALAYA YANG BARU

Pada 8hb Februari 1960 Captain W.l. Dovers DSC ADC RAN. Telah menggantikan Commodore Norman yang bersara dari jawatannya sebagai Captain 0/ the Navy Tentera Laut Diraja Malaya. Captain Dovers adalah orang yang kedua memegang jawatan itu. Pada   tahun itu juga timbul masalah berhubung dengan perkhidmatan pegawai kerana ketiadaan pegawai teknikal. Masalah menjadi meruncing apabila pihak Royal Navy tidak lagi mernbenarkan pegawai-pegawainya melanjutkan perkhidmatan mereka dengan Tentera Laut Diraja Malaya dengan cara kontrak ataupun secara pinjaman. Walau bagaimanapun pihak Royal Australian Navy telah bersedia mengisi kekosongan yang diluangkan oleh pegawai-pegawai Royal Navy. Selepas tahun 1960 rancangan pinjaman perkhidrnatan pegawai telah dibuka kepada pegawai-pegawai dari  negara Australia, New Zealand, dan India.


CAPTAIN W.J. DOVERS DSC. ADC. RAN

Captain W.J. Dovers menggantikan Commodore E.D. Norman sebagai Captain of the Navy pada 8hb Februari 1960, dan merupakan pegawai Royal Australian Navy yang pertama berkhidmat dengan Tentera Laut Diraja Malaya. Cawangan Tentera Laut di Kementerian Pertahanan telah diperbesar dan dikemaskinikan semasa pimpinan beliau. Captain Dovers berkhidmat di dalam Tentera Laut Diraja Malaya sehingga 14hb Julai 1962.

Perkembangan Tentera Laut Diraja Malaysia dalam dekad 70an dengan zaman pembaharuannya adalah berhubungkait, baik dari segi urutan peristiwanya, mahupun dari aspek kepimpinannya. Justeru, di dalam zaman pembaharuan banyak urutan peristiwa berkisar di dalam dekat 70an. Sejajar dengan pembesaran Angkatan Tentera, pada 1hb Jan 1973 Menteri Pertahanan Tun Abdul Razak bin Hussein telah mengumumkan kenaikan pangkat beberapa orang pegawai tinggi Angkatan Tentera Malaysia. Di antara pegawai-pegawai itu ialah Komander Dato' K. Tbanabalasingam telah dinaikkan ke pangkat Laksamana Muda,dan Komander Udara Dato' Sulaiman bin Sujak (Ketua Turus Tentera Udara) dinaikkan ke pangkat Naib Marsyal Udara. Setahun kemudian, iaitu pada 1hb Februari 1974 Kepten Mohamad Zain bin Mohamad Salleh TLDM telah dinaikkan ke pangkat Komander, menjawat jawatan Timbalan Ketua Turus Tentera Laut.

Dalam bulan Oktober 1975, tiga orang pegawai jurutera dan tiga orang Chief Petty Officer dari Royal Navy dan Indian Navy telah menamatkan perkhidmatan mereka dengan Tentera Laut Diraja Malaysia. Mereka terdiri dari Lieutenant Commander Madan Lal IN, Lieutenant Commander B.B. Tapuria IN, Lieutenant T. Mac- Donald RN, CPO J.E. Tyler, CPO S.R. Johnston dan CPO G.B. Preston. Mereka merupakan anggota ekspatriat yang terakhir meninggalkan perkhidmatan Tentera Laut Diraja Malaysia.

Pada 5hb Julai 1975, YAB Perdana Menteri Tun Abdul Razak bin Hussein semasa membuat lawatan ke Pangkalan di Woodlands, menyatakan bahawa Tentera Laut Diraja Malaysia akan diperbesarkan lagi dalam rangka Rancangan Malaysia Ketiga. Di antara rancangannya ialah menggantikan kapal-kapal dan alat-alat kelengkapan yang lama, termasuk pembinaan sebuah pangkalan di Lumut dan sebuah lagi di Tanjung Gelang, Kuantan.

Pada 31hb Disember 1976 Ketua Turus Tentera Laut, Laksamana Muda Dato'K. Thanabalasingarn telah bersara dari perkhidmatan. Jawatan beliau telah diambilalih oleh Komander Mohamad Zain bin Mohamad Salleh dalam pangkat Laksamana Muda mulai 1hb Januari 1977.


LAKSAMANA MADYA DATO' MOHD ZAIN BIN MOHD SALLEH SPMJ DPTS DSSP DSSA KMN

Laksamana Madya Dato’ Mohd Zain bin Mohd Salleh dilahirkan pada 9hb Julai 1935, di Batu 11 1/2, Jalan Jelapang, Chemor, Perak.Beliau mendapat didikan awal di Sekolah Melayu Chemor dan kemudian melanjutkan pelajaran eli Sekolah Menengah Anderson, lpoh. Setelah tamat persekolahan pada 30hb Mei 1955, beliau masuk berkhidmat dengan Tentera Laut Diraja Malaya dan dihantar menghadiri latihan Pegawai Kadet di Britannia Royal Naval College, Dartmouth, England mulai 1hb Januari 1956.

Pada 19hb Disember 1958 beliau dinaikkan ke pangkat Leftenan Muda dan ditugaskan di HMS ST BRIDES BAY yang beroperasi di Timur Jauh. Kemudian beliau berkhidmat di KD MAHAMIRU sebagai Pegawai Panduarah. Beliau dinaikkan ke pangkat Leftenan pada l hb September 1961 dalam jawatan Pegawai Memerintah KD SRI NEGERI SEMBILAN (Seaward Defence Motor Launch). Beliau mengikuti kursus staf di Royal Naval College Greenwich. England. Setelah tamat kursus beliau dijawatkan sebagai Pegawai Memerintah KD SRl TRENGGANU untuk membawa pulang kapal tersebut ke tanahair.Pada 18hb April 1966, beliau dinaikkan ke pangkat Leftenan Komander dalam jawatan sebagai Pegawai Memerintah KD TAHAN. Kemudian beliau dihantar semula ke England untuk mengikuti Kursus Pegawai Laksana dan Pegawai Memerintah di HMS DRY AD, sebelum dijawatkan sebagai Pegawai Laksana KD RAHMAT yang pada masa itu sedang dibina di England.

Pada Ihb Ogos 1969, beliau dinaikkan ke pangkat Komander dan dijawatkan ke KD HANG TUAH sebagai Pegawai Memerintah. Pada tahun 1971 beliau dihantar berkursus di Joint Services Staff College, Latimer, United Kingdom. Sekembalinya dari kursus tersebut, beliau terus bertugas di Kernenterian Pertahanan sebagai Ketua Pegawai TUTUS. Pada Ihb Februari 1971, beliau dinaikkan ke pangkat Kepten dan dijawatkan sebagai Timbalan kepada Ketua TUTUS Tentera Laut. Pada 12hb Februari 974 beliau dinaikkan ke pangkat Komander dan megang jawatan Timbalan Ketua Turus Tentera Laut. Pada I hb Januari 1977 beliau telah mengambilalih jawatan Ketua Turus Tentera Laut dari Laksamana Muda Dato' K. Thanabalasingam dalam pangkat Laksamana Muda. Pada Ihb Januari 1981 beliau dinaikkan ke pangkat  Laksamana Madya dan memegang jawatan Panglima Tentera Laut. Beliau bersara dari Tentera Laut Diraja Malaysia pada 1hb Mac 1986.

Ketika mengumumkan perlantikan Laksamana Muda Dato' Mohamad Zain menjadi Ketua Turus Tentera Laut, Timbalan Menteri Pertahanan Encik Mokhtar bin Haji Hashim menyatakan keyakinannya akan kemampuan Laksamana Muda Dato' Mohamad Zain meneruskan usaha-usaha memajukan Tentera Laut Diraja Malaysia. Serentak dengan itu Penasihat Pertabanan di Kedutaan Besar Malaysia eli Washington, Kepten Abdul Wahab bin Nawi TLDM telah dilantik sebagai Tirnbalan Ketua Turus Ekoran dari pertukaran pucuk pimpinan Tentera Laut Diraja Malaysia itu, seramai 87 orang lagi pegawai terlibat. Ini merupakan satu penyusunan semula jawatan yang paling besar pernah dilakukan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia. la amat besar ertinya terutama di dalam aspek operasi selaras dengan tanggungjawab Tentera Laut Diraja Malaysia yang semakin bertambah dan mencabar.Di bawah kepimpinan Laksamana Muda Dato' Mohamad Zain, tumpuan utama ditujukan kepada pernbinaan pangkalan-pangkalan Lumut dan di Kuantan. Kewujudan kedua-dua pangkalan tersebut menjadi .semakin penting apabila Kerajaan Saigon jatuh ke Langan Vietnam Utara. Pengunduran tentera Amerika dari Vietnam dalam bulan April 1975, telah menyedarkan negara-negara Asean betapa pentingnya 1977-1980 yang melibatkan sejumlah US$544 juta, iaitu yang terbesar di kalangan negara-negara Asean bagi tempoh yang sama. Kepesatan pembangunan dapat diukur melalui pertambahan kapal-kapal di dalam inventori Tentera Laut Diraja Malaysia. Dalam belanjawan 1983 sebanyak $3.888 ribu juta telah diperuntukkan kepada pertahanan. Dari jumlah tersebut Tentera Laut Diraja Malaysia mendapat $803 juta. Mulai 1hb Januari 1981 nama jawatan Ketua Turus Tentera Laut yang disandang oleh Laksamana Muda Dato' Mohd Zain bin Mohamad Salleh telah ditukar menjadi Panglirna Tentera Laut dan dinaikkan tarafnya kepada pangkat Laksamana Madya.


KD PELANDOK

Bagi mengenang sejarah di mana (HMS) PELANDOK  telah digunakan  sebagai nama barek dan pusat latihan semasa penubuhan Straits  Settlement Naval Volunteer Reserve  dan Malay Navy  sebelum Perang Dunia Kedua, nama itu dihidupkan  semula dan  diberi  kepada  pusat  latihan  yang baru, dengan nama  KD PELANDOK. Dengan pertambahan bilangan kapal baru, pangkalan-pangkalan   serta pengwujudan jawatan-jawatan di dalam Tentera  Laut Diraja  Malaysia, sudah  tentu ia juga melibatkan pertambahan  anggota. Untuk memenuhi keperluan tersebut pengambilan anggota-anggota   baru telah dilakukan dengan  pesatnya.

Masalah tempat dan kelengkapan bagi melatih anggota-anggota  baru timbul dan disedari  pada awal tahun 1970. Pada 12hb Ogos  1970, sepasukan  pegawai-pegawai dari  bahagian  Turus Tentera Laut dan Bahagian  Lojistik Kementerian  Pertahanan telah membuat lawatan dan penyelidikan ke Kem Khatib yang terletak di Sembawang, Singapura.  Kem itu ialah bekas pangkalan  Tentera  Darat Malaysia seluas kira-kira 12 ekar. la telah dihadiahkan oleh Kerajaan British kepada Malaysia semasa Singapura masih lagi di dalam gagasan Malaysia.

SOCIAL MEDIA

VISITOR STATISTICS

Today 810

Yesterday 978

Month 6936

All 1290385

Last Updated:

Statement

Subscribe to RMN

qrcode   Join us with exciting
   and latest news.
   Be part of 
   NAVY PEOPLE