Print this page

ePEMBELAJARAN

epembelajaran
Sistem ePembelajaran merupakan salah satu sistem pembelajaran secara atas talian. Sistem diwujudkan agar The Navy People tidak terbelakang dalam menggunakan teknologi terkini, sekaligus menyahut seruan kerajaan menjayakan Koridor Raya Multimedia.

Sistem ePembelajaran telah dibangunkan di dalam TLDM sejak tahun 2003, Sistem ePembelajaran Fasa 1 telah berjaya dilaksanakan pada tahun 2004 dan Sistem ePembelajaran Fasa 2 pula telah selesai dilaksanakan pada 23 Sep 2008.

Kini, sistem ini dibangunkan dengan pengisian pembelajaran secara atas talian yang lebih padat dan menarik. Ianya boleh diakses walau dimana jua pelatih berada.