Pada 16 Februari 2016, bertempat di Bilik Mesyuarat Saruna, Markas Wilayah Laut 2 Kota Kinabalu telah berlangsungnya Mesyuarat Lembaga Pelupusan Am 2 bagi Ex KT KEPAH. Mesyuarat dihadiri oleh wakil-wakil dari Lembaga Pelupusan Am 2 KEMENTAH, Pegawai Memerintah, pegawai dan anggota dari Depot Logistik Wilayah 2. Turut hadir ialah Komander Dilagar Muthumani a/l Chockalingam TLDM, PS1 Aset Markas Tentera Laut dan Pegawai Memerintah terakhir KTD KEPAH, Lt Kdr Amirul Aminur bin Othman TLDM. Mesyuarat dimulakan pada jam 0830 membincangkan tentang syor pelupusan kapal serta peralatan yang terdapat di Ex KT KEPAH.

1. Gambar Kenangan TLDM dan Tim LPA 2 di Ex KT KEPAH
Gambar Kenangan TLDM dan Tim LPA 2 di Ex KT KEPAH
2. Gambar Mesyuarat Tim LPA 2 dan TLDM
Gambar Mesyuarat Tim LPA 2 dan TLDM
3. Lawatan Tim LPA 2 2 ke stor DLW2
Lawatan Tim LPA 2 2 ke stor DLW2
4. Lawatan Tim LPA bersama Pegawai TLDM ke Ex KT KEPAH
Lawatan Tim LPA bersama Pegawai TLDM ke Ex KT KEPAH

Ahli mesyuarat bertukar idea dan memberi pandangan yang bernas dalam mencadangkan syor pelupusan agar ia memberi pulangan, faedah dan manfaat yang tinggi kepada TLDM. Setelah itu, Tim LPA 2 dibawa untuk lawatan keatas Ex KT KEPAH di Jeti PTKK bagi melihat sendiri struktur dan keadaan semasa kapal tersebut. Seterusnya dibawa ke Stor Pelupusan Depot Logistik Wilayah 2 bagi menilai keadaan alat ganti Ex KT KEPAH yang telah didaftarkan kepada Tidak Ekonomi Dibaiki (TEB). Selesai lawatan, pihak TLDM merakamkan ucapan terima kasih dan menyampaikan cenderamata kepada Tim LPA 2. Secara keseluruhan, pihak TLDM telah berjaya mengesyorkan kepada Tim LPA 2 bagi melupuskan Ex KT KEPAH secara tukar barang atau perkhidmatan (Barter Trade) bagi mendapat nilai pulangan dan faedah kepada TLDM. Selain itu, penjimatan juga dapat dilaksanakan dengan mengesyorkan semua barang dan peralatan yang masih baik untuk dipulangkan ke stor DLW 2 dan akan diberikan kepada kapal-kapal TLDM yang memerlukan.


Rujukan: 170217/05

Sumber: MAWILLA 2
ARTIKEL: Lt Muda Noor Hazmi bin Rosli TLDM
Jurufoto: MAWILLA 2

SERI ISKANDAR, 16 Feb - Pada 15 Feb yang lalu telah berlangsungnya dua  majlis pelancaran Program Remaja Berwawasan (PRB) 2017 serentak oleh KD PELANDOK bertempat di  SMK Seri Iskandar dan  SMK Ahmad Boestamam. Majlis di  SMK Seri Iskandar  telah dirasmikan oleh Pegawai Memerintah, Kept Rosli bin Abd Ghani TLDM. Beliau disambut oleh  Kdr Jamislan bin Abdul Jalil TLDM, Pengetua SMK Seri Iskandar, Puan Mashitah bt Ismail  dan turut hadir Yang DiPertua PIBG serta En Halim bin Hassan, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid serta warga sekolah yang lain.

KDP1
Ucapan Perasmian oleh Pegawai Memerintah KDP
KDP2
Menandatangani Simbolik Pelancaran NBOS
KDP3
Ikrar oleh Peserta PRB
KDP4

KDP5
Sekitar Pelancaran di SMK Ahmad Boestamam
KDP6
Wajah-wajah Peserta

Dalam ucapan perasmian tersebut, beliau memaklumkan sejak PRB dilancarkan maklum balas yang diterima sangat positif di mana tahap keyakinan diri murid yang terlibat telah meningkat dengan mendadak. Perubahan sikap murid yang terlibat juga didapati berubah daripada kurang berdisiplin kepada lebih berdisiplin. Kejayaan program ini  telah memberi impak besar dan telah berjaya mengasah sifat kepimpinan di dalam diri mereka. Diharapkan program yang dirancang pada tahun ini dapat dijalankan dengan lancar serta dapat impak yang lebih besar dalam  menghasilkan murid yang mempunyai disiplin yang tinggi serta berupaya menjadi insan yang berguna kepada agama, bangsa dan negara.

 

Rujukan: 170217/04    
Sumber: KD PELANDOK
Artikel: LT Noor Fadzillah binti Mohd Yasin TLDM
Jurufoto: Pejabat Perhubungan AWAM MPPL

Pada 13 dan 14 Feb 17 yang lepas, Cawangan Pengurusan Pasukan Simpanan, Markas Tentera Laut telah menganjurkan Seminar Integriti, Pengurusan Kewangan dan Aset unit PSTLDM di Bilik Mesyuarat Echo One, Markas Wilayah Laut 1 Tanjung Gelang, Kuantan.  Seramai 52 orang terdiri daripada pegawai dan anggota TLDM dari unit-unit PSTLDM terlibat dengan seminar ini. Objektif seminar ini dilaksanakan adalah bagi memperkukuhkan kesedaran kepada pegawai dan anggota terhadap integriti dalam menguruskan kewangan unit serta menyelaraskan panduan proses pembayaran elaun Latihan Tempatan, Latihan Berterusan, Tahunan dan Saguhati Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia (PSSTLDM) dan Pasukan Latihan Pegawai Simpanan-Laut (PALAPES-Laut).

1
Gambar Ahli Seminar bersama Pengarah Cawangan Pengurusan Pasukan Simpanan
2
Taklimat oleh Pengarah Simpanan kepada Ahli Seminar
3
Pembentangan Projek KKI KD SRI PINANG
4
Taklimat Proses Pembayaran Elaun Angkatan Sukarela Oleh Wakil dari Jabatan Arah Ugat
5
Taklimat Integriti oleh Wakil dari Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
6
Pemberian Cenderahati kepada wakil penceramah

Seminar yang dilaksanakan adalah berkonsepkan taklimat dan sesi soal jawab yang akan disampaikan oleh penceramah jemputan dari Jabatan Arah Urusan Gaji Angkatan Tentera (UGAT), Bahagian Materiel Mk TL, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), cawangan Pahang dan pegawai dari Cawangan Pengurusan Pasukan Simpanan.  Seminar kali ini juga turut disertakan dengan Program Team Building yang dikelolakan oleh Pegawai Koordinasi Universiti Malaysia Pahang (UMP) bertujuan bagi memupuk kerjasama dan disiplin yang tinggi di kalangan Pegawai Staf serta Pegawai Koordinasi Universiti Awam serta slot Pembentangan Projek KKI KD SRI PINANG yang bertajuk MEPS: Macro Excel Penyata Slip. Program ini telah mencapai matlamatnya untuk menerapkan budaya integriti, amanah dan keihklasan di dalam menjalankan tugas. Ceramah dari pihak SPRM telah memberi kesedaran kepada semua hadir tentang bahaya ketirisan integriti apabila menjalankan tugas.

Rujukan: 170217/04
Sumber: MKTL OPEKS
Artikel: MKTL OPEKS
Jurufoto: MKTL OPEKS

Lumut- 15 hingga 17 Februari 201,Tapisan Bajet Mengurus Tahun 2018 peringkat Asisten Ketua Staf Material telah dilaksanakan di Markas Pangkalan Lumut. Khas bagi  Pusat Tanggungjawab (PTJ) kawasan Semenanjung manakala untuk kawasan Sabah ianya akan dilaksanakan pada 23 hingga 24 Februari 2017. Tapisan ini bertujuan untuk menyemak dan memperincikan permohonan Bajet Mengurus tahun 2018 sebelum dibentangkan ke peringkat Panglima Tentera Laut, peringkat Bahagian Kewangan dan seterusnya ke peringkat Perbendaharaan pada bulan Mei 2017. Cadangan Bajet Mengurus tahun 2018 TLDM akan memfokuskan kepada perbelanjaan kritikal yang melibatkan pelaksanaan tugas teras TLDM terutamanya safety and security untuk mencapai keputusan di peringkat kementerian dan nasional. Objektif Tapisan adalah untuk membentang keperluan peruntukan Dasar Sedia Ada (DSA), Dasar Baru (DB) dan One-Off Tahun 2018. Selain itu tapisan ini untuk  memastikan semua perbelanjaan di bawah DSA terutamanya yang berstatus kontrak disediakan peruntukan yang mencukupi serta menyediakan Rancangan Perolehan (RP) DSA 2018 mengikut keperluan sebenar Markas dan Unit. Objektif-objektif yang telah dinyatakan amat penting bagi memastikan bajet yang diperuntukan untuk tahun 2018 adalah menepati tujuan utama dalam memperincikan permohonan bajet dan tidak lari dari landasan sebenar. Bagi memastikan penyediaan bajet dan Rancangan Perolehan 2018 mencapai objektif yang dihasratkan, PTJ dikehendaki menyediakan serta menentukan data dan maklumat yang diperlukan. Penyediaan batas peruntukan DSA hendaklah mengikut format Rancangan Perolehan yang sedia ada dan haruslah dibuat mengikut keutamaan dan keperluan kritikal. PTJ juga haruslah menyediakan maklumat prestasi perbelanjaan dua tahun sebelum sebagai perbandingan dan semakan trend perbelanjaan PTJ. Pembentangan cadangan peruntukan ini juga menentukan teguran yang dibangkitkan semasa pembentangan Bajet Tahun 2017 telah diambil tindakan dan tidak mengulami semula.

1

2
Ketibaan AKS Material
3

4

5
Mesyuarat Tapisan Berlangsung

Antara teguran semasa Pembentangan Bajet Tahun 2017 adalah batas dan trend perbelanjaan tahun sebelumnya telah dijadikan sebagai asas untuk menyediakan rancangan perolehan tahun berikutnya di mana ianya bukan berdasarkan kepada analisis dan kajian terhadap keperluan sebenar PTJ. Selain itu, anggaran harga perolehan yang dinyatakan dalam Rancangan Perolehan tidak mengambil kira kewajaran harga. Didapati terdapat perbezaan harga yang amat ketara antara anggaran harga perolehan yang didaftarkan di bawah pembelian terus dengan harga di bawah kontrak. Terdapat perolehan yang berulang setiap tahun dan tidak diwujudkan kontrak. Peratusan peruntukan bagi kerja-kerja selenggaraan kecil yang dilaksanakan oleh PTJ melalui pembelian terus dan sebut harga melebihi daripada peratusan peruntukan kontrak. Hal ini dikhuatiri akan wujudnya elemen pecah kecil. Oleh itu, teguran yang dibangkitkan pada pembentangan lepas telah diambil tindakan bagi tidak mengulanginya semula. Tambahan lagi, penjelasan berkaitan Objek Sebagai (OS) dan penyediaan rancangan perolehan dibentangkan semasa mesyuarat berlangsung. Bagi perkhidmatan dan bekalan, penyediaan peruntukan bagi bayaran perbelanjaan perjalanan dan sara hidup Anggota Tentera dan Kakitangan Awam akan diberikan bagi menampung bayaran tuntutan tugas rasmi. Selain itu, penyediaan peruntukan bagi perbelanjaan pengangkutan barang-barang kerajaan dan pengangkutan barang-barang semasa berkursus, berpindah/bertukar rumah untuk Anggota Tentera dan Kakitangan Awam. Penyediaan yang telah dinyatakan merupakan antara penjelasan berkaitan OS dan rancangan perolehan yang telah dibincangkan semasa mesyuarat berlangsung. Sebagai rumusan, keperluan rancangan perolehan hendaklah mengambilkira unit di bawah naungan dan Pusat Kos. Setiap senarai perolehan disokong dengan maklumat dan bahan bukti bagi mengukuhkan justifikasi. Maklumat dari perbelanjaan dan data management perolehan PTJ. Senarai perolehan disediakan mengikut keutamaan dan Keutamaan 1 adalah perbelanjaan komited di bawah kontrak dan perbelanjaan rutin khususnya bagi pengoperasian dan pentadbiran Markas/pangkalan. Peruntukan yang dirancang untuk kesiagaan tidak disalahguna untuk tujuan lain.


Rujukan: 170217/01
Sumber: Komunikasi Strategik LUMUT   

Artikel: Lt M Mohammad Izzuddin bin Ahmad Soid TLDM
Jurufoto: Komunikasi Strategik LUMUT

Kg. Gajah, 15 Feb 17. Majlis Pelancaran Program Remaja Berwawasan telah diadakan di SMK Dato’ Seri Maharaja Lela, Kampung Gajah, Teluk Intan. Majlis telah dirasmikan oleh Ketua Fakulti Pelaut KD SULTAN IDRIS I, Komander Mohd Husni bin Aris TLDM yang turut disaksikan oleh  Pengetua SMK Dato’ Seri Maharaja Lela, Puan Noor Hasnah binti Alang. Majlis diteruskan dengan acara gimik pelancaran yang dilakukan oleh pelajar yang menyertai Program Remaja Berwawasan itu sendiri. Program Remaja Berwawasan ini merupakan hasil cetusan idea YAB Perdana Menteri, Dato’ Seri Najib Bin Tun Abd Razak melalui program di bawah National Blue Ocean Strategy (NBOS).

1. Nyanyian lagu Kebangsaan
Nyanyian Lagu Kebangsaan
2. Ucapan dari Pengetua SMK Dato Seri Maharaja Lela
Ucapan dari Pengetua SMK Dato’ Maharaja Lela
3. Ucapan Perasmian Ketua Fakulti Pelaut KDSI I
Ucapan Perasmian Ketua Fakulti Pelaut KDSI I
4. Gimik upacara perasmian
Gimik Upacara Perasmian
5. Sesi Bergambar Bersama JurulatihGuru dan Pelajar
Sesi Bergambar Bersama Jurulatih, Guru dan Pelajar
6. Sesi Beramah Mesra antara Jurulatih dan Pelajar
Sesi Beramah Mesra antara Jurulatih dan Pelajar

Pelaksanaan program ini adalah bertujuan membentuk peribadi para pelajar sekolah. Program ini akan meliputi latihan berasaskan aktiviti-aktiviti luar yang amat mencabar mental dan fizikal pelajar disamping aktiviti pengukuhan kerohanian serta sahsiah dan jati diri pelajar. SMK Dato’ Seri Maharaja Lela merupakan salah satu sekolah di Negeri Perak yang telah terpilih bagi menjayakan program ini. Dalam ucapan perasmian oleh Ketua Fakulti Pelaut, beliau menyampaikan hasrat agar program ini akan mencapai matlamatnya kerana pelajar-pelajar yang telah terpilih mengikuti program ini merupakan pelapis yang akan mewarisi kemajuan negara ini pada masa akan datang.

Rujukan: 160217/03

Sumber: Pejabat Teknologi Maklumat KDSI I
Artikel: Lt Abdul Azim bin Abd Azis TLDM
Jurufoto: Lt Muda Mohammad Faidz bin Zalani TLDM

Lumut, 15 Feb 17 (Rabu). Majlis Pelancaran Program Remaja Berwawasan telah diadakan di SMK Pangkalan TLDM Lumut dan telah disempurnakan oleh Kept Ee (Yee) Tai Peng, Pegawai Memerintah KDSI I. Majlis pelancaran Program Remaja Berwawasan dilaksanakan secara serentak pada pagi ini di 140 buah sekolah di seluruh negara. Program remaja berwawasan ini merupakan cetusan idea Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia melalui program di bawah National Blue Ocean Strategy atau Strategi Lautan Biru Kebangsaan. Program peringkat kebangsaan ini diterajui oleh Angkatan Tentera Malaysia (ATM), Polis Di Raja Malaysia (PDRM) dan Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM). Beberapa kementerian dan jabatan lain seperti Jabatan Penjara Malaysia turut membantu dalam menjayakan program tersebut.

1. Ucapan perasmian pelancaran Program Remaja Berwawasan oleh Yang Berbahagia Kept Ee Yee Tai Peng Pegawai Memerintah KDSI I
Ucapan perasmian pelancaran Program Remaja Berwawasan oleh Kept Ee (Yee) Tai Peng, Pegawai Memerintah KDSI I
2. Program Remaja Berwawasan dirasmikan oleh Yang Berbahagia Kept Ee Yee Tai Peng diiringi oleh Encik Suhaimi bin Ramli PPD Manjung dan Encik Ayoub bin Abu Pengetua SMK Pangkalan TLDM
Program Remaja Berwawasan dirasmikan oleh Kept Ee (Yee) Tai Peng diiringi oleh Encik Suhaimi bin Ramli, Pegawai Pendidikan Daerah Manjung dan Encik Ayoub bin Abu, Pengetua SMK Pangkalan TLDM Lumut
3. Para pelajar SMK Pangkalan TLDM tekun menyaksikan upacara pelancaran Program Remaja Berwawasan
Para pelajar SMK Pangkalan TLDM tekun menyaksikan upacara pelancaran Program Remaja Berwawasan
4. Upacara menandatangani MoU dan penyerahan MoU kepada pihak SMK Pangkalan TLDM Lumut
Upacara menandatangani MoU dan penyerahan MoU kepada pihak SMK Pangkalan TLDM Lumut
5. Sesi ramah mesra tetamu kehormat bersama peserta Program Remaja Berwawasan
Sesi ramah mesra tetamu kehormat bersama peserta Program Remaja Berwawasan

Program Remaja Berwawasan ini dilaksanakan bertujuan untuk membina karektor pelajar-pelajar di sekolah-sekolah yang menyertai program ini. Program ini akan menggarapkan latihan bercorak aktiviti luar yang mencabar mental dan fizikal serta menyelitkan aktiviti kerohanian dan sahsiah diri. Program ini mula dilaksanakan pada tahun 2013 melibatkan 70 buah sekolah dari negeri-negeri seperti Johor, Selangor, Pulau Pinang, Perak dan Kedah yang melibatkan seramai 2800 orang pelajar. Pada tahun 2017, penambahan sebanyak 70 buah sekolah daripada negeri Perlis, Terengganu, Kelantan, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Sabah dan Sarawak yang melibatkan seramai 5,600 orang pelajar.


Rujukan: 160217/02

Sumber: Pejabat Teknologi Maklumat KDSI I
Artikel: Lt Kdr Syahrizal bin Abu Samah TLDM
Jurufoto: PR KDSI I

SITIAWAN, 14 Feb – Stesen Komunikasi TLDM Sitiawan telah melaksanakan satu latihan kebakaran bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) Sitiawan di pangkalan pagi ini. Latihan ini juga disertai oleh  stesen komunikasi berhampiran iaitu Stesen Komunikasi TLDM Parit dan Stesen Komunikasi TLDM Lumut.  Latihan tersebut bermula pada jam 0900H dimulakan dengan ucapan Pegawai Memerintah Stesen Komunikasi Lt Kdr Che Fakrul Azizi bin Che Lah TLDM serta taklimat keselamatan dan bahaya kebakaran  serta tatacara melawan kebakaran dengan betul yang disampaikan oleh Ketua Operasi Bomba JPBM Sitiawan, Tuan Ashaari bin Mat Radzi. Latihan berlangsung selama 4 jam dimana latihan kebakaran serta taklimat tatacara pengendalian peralatan alat pemadam api oleh pihak Bomba Sitiawan.

 DSC0930
Warga mendengar ceramah yang disampaikan JBPMSitiawan
 DSC0933
Bergambar kenangan bersama JBPM
 DSC0944
Penyampaian Cendera  kenangan  kepada wakil JBPM Sitiawan
 DSC0999
Latihan praktikal yang dilaksanakan bersama JBPM

Latihan tersebut diketuai oleh Pegawai Laksana Stesen Komunikasi TLDM Sitiawan, Lt Muhamad Munawar Fitree bin Mat Kilau TLDM selaku Pegawai Bomba unit dan turut dihadiri Ketua Cawangan Operasi, Encik Mohd Razlan dari JBPM Sitiawan selaku penilai bagi pihak JBPM. Objektif latihan ini untuk menguji keberkesanan anggota dalam melawan kebakaran dan memberikan pendedahan mengenai prosedur yang betul dalam melawan kebakaran serta menguji koordinasi TLDM dan JBPM semasa menghadapi insiden kebakaran. Sebuah jentera dan 10 anggota dari JBPM Sitiawan turut terlibat dalam latihan kebakaran ini. Kerjasama diberi oleh semua pihak telah menjayakan latihan tersebut. Sehubungan itu, unit telah membuat pemerhatian berkenaan latihan yang dijalankan menjadi panduan warga TLDM di masa akan datang.


Rujukan: 160217/01
Sumber: SKTLDM SITIAWAN
Artikel: SKTLDM SITIAWAN
Jurufoto: SKTLDM SITIAWAN

Lumut, 10 Feb 17 - Program Gempur Subuh dan Qiamullai bersama YAB Menteri Besar Perak, Dato’ Seri Diraja Dr. Zambery Bin Abdul Kadir telah dilaksanakan di Dewan Shariff. Turut hadir YBhg Panglima Armada serta Panglima-panglima formasi yang lain. Program dimulakan dengan Solat Sunat Tahajud diikuti dengan Solat Sunat Taubat dan seterusnya Solat Subuh. Tazkirah Subuh telah disampaikan oleh Mejar Ustaz Fauzi. Majlis juga berbesar hati menjemput YAB Menteri Besar menyampaikan tazkirah dan motivasi.

GAMBAR 1
Ketibaan YAB Menteri Besar Perak
GAMBAR 2

GAMBAR 3
Solat Sunat Tahajud
GAMBAR 4

GAMBAR 5
Solat Sunat Taubat
GAMBAR 6

GAMBAR 7
Solat Subuh
GAMBAR 8

GAMBAR 9
Tazkirah Subuh

Antara isi kandungan tazkirahnya, beliau menyeru kepada warga Navy People supaya sentiasa bersyukur diatas nikmat yang telah dikurniakan dan sentiasa jujur dalam menjalankan tugas yang diamanahkan. Beliau juga berpesan supaya mengutamakan keluarga disamping tugas yang dipikul supaya ianya seimbang dengan kerjaya di dalam perkhidmatan selain mendapat keberkatan. Seterusnya, program diserikan lagi dengan tayangan montaj penglibatan YAB Menteri Besar bersama warga Navy People sepanjang tahun 2015 dan 2016. Program berakhir jam 0830 pagi.


Rujukan: 150217/01

Sumber: MPB TLDM
Artikel: Komunikasi Strategik LUMUT
Jurufoto: Komunikasi Strategik LUMUT

Kuala Lumpur, 10 Feb 17 – Jawatankuasa Pegawai-Pegawai Tionghoa Mk TL diketuai oleh Laksma Chan Peng Cheong telah menganjurkan majlis sambutan Tahun Baru Cina 2017 di Hotel Grand Seasons, Kuala Lumpur.  Tahun 2017 merupakan tahun “Ayam” dalam kalender Cina yang diharap menjanjikan masa depan yang lebih cerah dan hebat. Selain daripada menyambut Tahun Baru Cina dengan semua pegawai di Lembah Klang, majlis ini juga bertujuan untuk mengumpulkan semua bekas pesara TLDM yang berbangsa Cina bagi mengeratkan siratulrahim dan reunion semua kawan-kawan lama.

chines new year
Gong Xi Gong Xi bersama Mantan-mantan PTL

CNY 2
Selamat Hari Jadi – Potong Kek

CNY 4
Tarian Ayam

CNY 5
Menjamu selera

CNY 6
Menggaul Yee Sang

CNY 7
Menggaul Yee Sang

CNY 8
Kesejahteraan dan Kebahagiaan

CNY 9
Gong Xi Fa Cai

CNY 10
Fruit Basket tanda penghargaan untuk Datin Adida

YBhg Timbalan Panglima Tentera Laut, Laksamana Madya Dato’ Anuwi bin Hassan dan Datin Adida binti Abdul Aziz serta mantan-mantan PTL telah menghadiri majlis ini bagimemeriahkan sambutan Tahun Baru Cina 2017 ini.  Kehadiran YBhg TPTL telah disambut oleh tarian singa yang merupakan simbolik bagi Tahun Baru Cina. Majlis ini juga dimeriahkan dengan pelbagai persembahan kebudayaan Cina seperti tarian singa, tarian tradisional serta persembahan silap mata oleh Young Malaysian Movement Group. Turut diadakan acara menggaul Yee Sang sebagai juadah membawa tuah. Semoga tahun Ayam ini membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi semua the navy people.

Rujukan:130217/01
Sumber: Sel Perhubungan Awam MkTL
Artikel: Lt Tan Sze Lin TLDM


Kuala Lumpur, 11 Feb 17 – Satu latihan menembak telah dijalankan di lapang sasar Kem Perdana Sungai Besi hari ini yang disertai anggota Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia (PSSTLDM) unit KD SRI KLANG.  Pegawai dan anggota yang menyertai latihan ini terdiri daripada anggota tetap dan PSSTLDM KD SRI KLANG. Turut hadir adalah Pegawai Memerintah Kept Prof Madya Dr Jamalunlaili bin Abdullah PSSTLDM, Pegawai Staf Lt Muhammad Nur Ariffin bin Rahmat TLDM.

CO dan Pengarah
Pegawai Memerintah dan Pengarah Cawangan
Simpanan
turut menyertai latihan

Menembak M4 dan M16
Latihan melibatkan pegawai dan anggota
tetap dan simpanan

Pegarah Cawangan Simpanan Markas Tentera Laut, Kept Khir Junaidi bin Idris TLDM juga telah meluangkan masa untuk meninjau aktiviti yang dijalankan.  Latihan dikelolai jurulatih persenjataan KD SRI KLANG, BK PAP (GI) Mahadir bin Barili dan melibatkan penembakan menggunakan senjata jenis M4 Carbine dan M16. Sebelum penembakan dijalankan, jurulatih memberi taklimat keselamatan dan juga cara menggunakan senjata yang betul, yang merupakan sebahagian daripada objektif aktiviti tersebut.  Setiap anggota dan pegawai menjalani penembakan di kedudukan jarak 100m dari sasaran. Setiap tembakan diambil markah, sesuai dengan salah satu objektif latihan iaitu untuk menguji keupayaan dan kemahiran warga KD SRI KLANG dalam menggunakan senjata. Pada sebelah petang, pertandingan menembak Falling Plate kategori berkumpulan pula diadakan.

Penembak terbaik individu
Penembak terbaik individu,
LK II TLS Chin Wong Kit

Juara berkumpulan
Pasukan Bantai menjuarai pertandingan
kategori berkumpulan

LK II TLS Chin Wong Kit berjaya meraih gelaran sebagai penembak terbaik individu manakala pasukan Bantai menjadi juara pertandingan menembak Falling Plate kategori berkumpulan. Tempat kedua dimenangi oleh pasukan Final Fantasy manakala pasukan Star One mendapat tempat ketiga.

Tempat kedua berkumpulan
Tempat kedua berkumpulan

Tempat ketiga berkumpulan
Tempat ketiga berkumpulan

Pegawai Memerintah telah menyampaikan hadiah kepada semua pemenang pertandingan. Beliau berpuas hati dengan kehadiran pada hari ini serta prestasi warga KD SRI KLANG yang memberikan komitmen sepenuhnya untuk menjayakan latihan pada hari ini. Pegawai memerintah turut memberikan penghargaan kepada semua yang terlibat untuk menjayakan aktiviti pada hari ini termasuk jurulatih dan ahli jawatankuasa latihan.  Latihan menembak yang dijalankan bukan sekadar memberi pendedahan kepada warga PSSTLDM mengenai pengendalian persenjataan. Ia juga mengasah kemahiran pegawai dan anggota PSSTLDM sejajar dengan moto KD SRI KLANG 'Ready for war time, relevant in peace time'.

Rujukan:130217/01
Sumber:KD SRI KLANG
Artikel & Jurufoto:KD SRI KLANG

ASIA PACIFIC'S PREMIER MARITIME AND AEROSPACE SHOWCASE ( LIMA '17 )

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

Hari ini 372

Semalam 375

Bulan ini 11890

Keseluruhan 246393

Tarikh Akhir Kemaskini:

PENYATAAN

Langgan Berita TLDM

qrcode   Sertai kami dengan berita
   yang menarik dan terkini.
   Jadilah sebahagian daripada
   WARGA TLDM