KUALA LUMPUR 20 Sep - Pertandingan Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK) Horizon Baharu Kementerian Pertahanan merupakan acara tahunan Kementerian Pertahanan yang telah diselaraskan berpandukan Panduan Pembudayaan dan Pemerkasaan Inovasi Dalam Sektor Awam Melalui Horizon Baharu KIK yang telah dikeluarkan oleh pihak MAMPU.

1
Tim KIK KD LAKSAMANA HANG NADIM membentangkan
hasil inovasi bertajuk V-TRAP

KIK Gambar 2
DC Floating Bag KD LEKIU yang memenangi pertandingan
inovasi di RIMPAC turut menjadi wakil TLDM

Tujuan penganjuran adalah menyemarakkan budaya inovasi dan kreativiti di kalangan warga Kementerian Pertahanan. Pertandingan ini akan turut disertai oleh tim projek dari ketiga-tiga perkhidmatan ATM, Markas ATM, Markas Angkatan Bersama dan juga Bahagian Awam. Sebanyak 16 projek dari TLDM dipilih untuk menyertai 2 KIK iaitu KIK Primer dan KIK Hibrid dalam 2 bidang inovasi dan 4 kategori pertandingan. Projek yang terpilih mewakili TLDM ke peringkat ini adalah merupakan pemenang-pemenang AITL Tahun 2018. Hadiah KIK Hibrid adalah bergantung kepada jumlah penyertaan manakala hadiah KIK Primer bagi setiap kategori akan menerima hadiah seperti berikut:

(1) Tempat Pertama. Piala, wang tunai RM5000.00 dan sijil.
(2) Tempat Kedua. Wang tunai RM3000.00 dan sijil.
(3) Tempat Ketiga. Wang tunai RM2000.00 dan sijil.

Proses penilaian Persada Inovasi KIK Horizon Baharu Peringkat Kementerian Pertahanan Tahun 2018 akan dilakukan dalam 2 peringkat, di mana pada peringkat pertama, Urus Setia BDPS akan membuat tapisan awal untuk menyenarai pendek laporan-laporan inovasi yang sememangnya menepati kriteria pelaporan untuk diserahkan kepada Panel Penilai Awam yang akan dilantik oleh Urus Setia BDPS. Seterusnya Panel Penilai Awam akan melaksanakan penilaian laporan projek berpandukan kepada format penulisan dan pemarkahan yang telah dikeluarkan oleh pihak MAMPU.

KIK Gambar 3
Panel Penilai Awam meneliti penyampaian setiap kumpulan KIK

KIK Gambar 4
KD TUN RAZAK membentangkan kaedah alternatif kepada
sistem pengeluaran minyak di kapal selam
bertajuk De-Fuel