TRANSAKSI PERKHIDMATAN

TRANSAKSI PERKHIDMATAN (9)

Siri Perkhidmatan Atas Talian Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2019
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1 Kalendar 34 18  139 156  29  107 46 73  53  97   102 86 
2 Pertanyaan 22 11 17  23  13   41  29 21  13   54 27   18
3 Panduan Portal 3 1  6   9   8   1  3 2 1  7  5
4 E-Aduan 1  - 7 6 5  2  2 1  3
5 E-Publikasi 263 214 189  154 142  213  187 173 191 210   168  163
6 Muat Turun / Perisian 193 132 138  162  137   121  157 123  132  153  137  153 
7 E-Demand 168 328 273  199  284   206  199 202  214   111 163  178 
8 E-Carta 124 139 152  148  119   125 128 118  116 157  134  123 
9 Quotation 139 104 111  99  102   87  78     84 98  101  97  82
10 SPIAV3 45 21 39 31 18 11  15 28 13  8  4  9
11 Permohonan My Kad Pesara 741 851  1289  1101 1502 1189  1341 1039 1078  1217  1362  1329
12 Soal Selidik 29 26 131 187  38  112 86 82 163  84 128  57
Siri Perkhidmatan Atas Talian Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2018
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1 Kalendar 34 18  139 156  29  107 46 73  53  97   102 86 
2 Pertanyaan 22 11 17  23  13   41  29 21  13   54 27   18
3 Panduan Portal 3 1  6   9   8   1  3  2  1  7  5
4 E-Aduan 1  - 7 6 5  2  2  1  3
5 E-Publikasi 263 214 189  154 142  213  187  173  191 210   168  163
6 Muat Turun / Perisian 193 132 138  162  137   121  157 123  132  153  137  153 
7 E-Demand 168 328 273  199  284   206  199 202  214   111 163  178 
8 E-Carta 124 139 152  148  119   125 128 118   116 157  134  123 
9 Quotation 139 104 111  99  102   87  78     84  98  101  97  82
10 SPIAV3 45 21 39 31 18 11  15      28  13  8  4  9
11 Permohonan My Kad Pesara  741 851  1289  1101 1502 1189  1341     1039  1078  1217  1362  1329
12 Soal Selidik 29 26  131 187  38  112 86      82  163  84 128  57
Siri Perkhidmatan Atas Talian Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2017
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1 Kalendar 37 22  125 178  40  116 72 80  96   68 139  124 
2 Pertanyaan 28 16 14  20  18   36  30 24  32  12   27 18 
3 Panduan Portal 2 -  8   7   8   2  2  2  3  6  3
4 E-Aduan 2  - 8 7 8  2  2  1  2
5 E-Publikasi 272 252 203  178 136  206  196  182 191   201  169  162
6 Muat Turun / Perisian 201 126 183  150  142   119  162 112  132  154  173  135 
7 E-Demand 172 332 258  200  240   204  201 193  216  115  189  173 
8 E-Carta 119 154 146  157  128   117 120 132  116   157 136  124 
9 Quotation 143 103 100  100  100   66  73     88    97   100    100    87
10 SPIAV3 43 18 36
20
7  12      25    16     9     6    7
11 Permohonan My Kad Pesara  761 862  1367  1022 1485 1296  1459     998  1089  1182  1361  1498
12 Soal Selidik 37 22  125 178  40  116 72      68  163  87  136  63
Siri Perkhidmatan Atas Talian Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2015
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1 Kalendar 37 22  125 178  40  116 72 157  95  103  89  113 
2 Pertanyaan 28 16 14  20  18   36  30  15 29  33  19 
3 Panduan Portal 2 -  8   7   8   2  2
4 E-Aduan 2  - 8 7 8  2  2  2
5 E-Publikasi 272 252 203  178 136  206  196  169 153  201   183 179 
6 Muat Turun / Perisian 201 126 183  150  142   119  162  213 117   159  197  135 
7 E-Demand 172 332 258  200  240   204  201  235  217  198   215  187
8 E-Carta 119 154 146  157  128   117 120  123  159  113  135   131
9 Quotation 143 103 100  100  100   66  73    98   103   100   129  100
10 SPIAV3 43 18 36
20 5
7  12   53    13    21    15   35
11 Permohonan My Kad Pesara  761 862  1367  1022 1485 1296  1459  1239  1375  1529  1023  987
12 Soal Selidik 37 22  125 178  40  116 72   85   53   125   43   98
Siri Perkhidmatan Atas Talian Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2013
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1 Kalendar - 35 104 379 117 23  54  48  33  12  55  86
2 Maklum Balas 37 22 76 35 23 13  45 35 22 14  24
3 Panduan Portal 22 14 19 12 17 7  18  26  11  37  22  73
4 E-Aduan 4 4 2 6 2 1  -  -  1  1  -  2
5 E-Publikasi 1371 965 1555 1218 1352 66  54 86  73  127  223  427
6 Muat Turun / Perisian 1445 1297 1683 1276 1634 13  48  72  138  193  377  591
7 E-Demand - - 561 752 247 106  268  146  371  339  261  407
8 E-Carta - - 352 624 205 136  84  91  158  281  226  269
9 Quotation - - 421 549 375 85  66  155  262  571  438  558
Siri Perkhidmatan Atas Talian Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2012
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1 Kalendar 375 168 269 361 187 441 866 518 1806  751 672 1030
2 Maklum Balas - - - 62 58 68 55 60 44 35 37  23
3 Panduan Portal 11 8 6 9 13 47 32 74  43 179 57  37
4 E-Aduan - 3 - 2 5 3 4 5 9 6 1 0
5 E-Publikasi 158 170 130 159 144 204 357 175 238 1102 1539 664
6 Muat Turun / Perisian 19 11 15 17 9 28 17 257  340  1049 1635  894
Siri Perkhidmatan Atas Talian Jumlah Transaksi Untuk Tahun 2014
Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sep Okt Nov Dis
1 Kalendar 42 57 76  -  - -  -  -  - -  -  - 
2 Pertanyaan 37 56 68  23 9  5  7  12 41  22  14 18
3 Panduan Portal 28 16 14  11 8  13  11  19  22  7  19 6
4 E-Aduan - - 2  1 2  1  4  2  5  3  5  2
5 E-Publikasi 1471 864 255 231   186  105  129  147 203  213  186
105
6 Muat Turun / Perisian 1445 1279 1583 1178   788  433  357  451  644  407 347  443
7 E-Demand 272 552 561 372   264  231 321  228  201  179  211 262
8 E-Carta 201 146 352 474   234  163 113 104 157  158 233 221
9 Quotation 172 572 421 344  144  115  94  102  174 168 273  245
10 SPIAV3 - - - - - - - - 328  375  174 102
11 Permohonan My Kad Pesara - - - - - - - - 125  103 175 217
12 Soal Selidik 309 259 929 848 361 322 312 1063 36  243 146 186

MEDIA SOSIAL

STATISTIK PENGUNJUNG

Hari ini 852

Semalam 1056

Bulan ini 3007

Keseluruhan 971319

Tarikh Akhir Kemaskini:

PENYATAAN

Langgan Berita TLDM

qrcode   Sertai kami dengan berita
   yang menarik dan terkini.
   Jadilah sebahagian daripada
   WARGA TLDM