Kajian Wifi Pangkalan TLDM Lumut
Kajian Impak ini bertujuan untuk menilai prestasi pemasangan Wifi TLDM di Pangkalan TLDM Lumut. Kajian ini hendaklah dilengkapkan oleh Pengguna Wifi TLDM. Maklumbalas yang tepat dan lengkap adalah penting untuk mengenal pasti keberkesanan Wifi TLDM yang telah anda gunakan. Respon yang disertakan dengan komen akan memberikan gambaran yang lebih jelas kepada Cawangan ini dalam membuat kesimpulan. Untuk maklumat lanjut, sila berhubung dengan Pegawai/Staf Cawangan Teknologi Maklumat sekiranya terdapat sebarang persoalan terhadap penilaian/kajian ini di talian 03-20715460.

 


Mengandungi 10 dalam soalselidik ini