Maklum Balas Buletin Q 1/16


Kajian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana pencapaian Buletin Q yang diterbitkan. Hasil daripada kajian ini diharap akan membantu Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) untuk merancang keperluan penghasilan Buletin Q yang berkesan di samping menambahbaik isi kandungan yang sedia ada. Sehubungan itu dimaklumkan bahawa tuan/puan telah dipilih sebagai responden dalam kajian ini. Segala maklumat yang diberi dianggap sulit dan hanya akan digunakan untuk tujuan kajian ini sahaja. Perhatian dan kerjasama tuan/puan untuk terlibat sama dalam kajian ini amat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih


Mengandungi 11 dalam soalselidik ini