*

Littoral Combat Ship TLDM yang pertama bakal dilancarkan pada tahun 2017. TLDM telah memutuskan sebanyak 3 tema cadangan nama kapal disenarai pendek. Warganegara Malaysia dipelawa memberi respons pilihan terhadap cadangan nama kapal berdasarkan tema yang tertera. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Pegawai Perhubunganraya Pasukan Projek LCS TLDM di talian 05-6907000 samb 7681. Sila tandakan pilihan anda pada ruang kosong yang disediakan.


Pilih SATU dari jawapan yang diberi
* Sila nyatakan No Kad Pengenalan anda. (Contoh: 810628058802)

Hanya nilai integer boleh dimasukkan dalam bidang ini.