PANGKALAN TLDM LUMUT

Pembinaan bangunan pangkalan ini dilaksanakan secara berperingkat dan selesai hampir keseluruhannya pada awal tahun 1980. Menjelang akhir tahun 1980, Pusat Latihan Tentera Laut Diraja Malaysia (KD PELANDOK) dan sejumlah enam buah kapal TLDM telah dipindahkan dari Pangkalan TLDM Woodlands, Singapura ke Lumut. Pada tahun 1981, Markas Panglima Armada TLDM mula berpindah ke Lumut, diikuti oleh Markas Panglima Material Armada dan KD MALAYA.