MARKAS WILAYAH LAUT 3 (MAWILLA 3)

Projek Penubuhan Markas Wilayah Laut 3 telah mula dilaksanakan dalam Rancangan Malaysia Ke-8 bermula pada tahun 2000 sehingga 2005. Pembinaan Markas ini telah siap dan beroperasi sepenuhnya pada 1 April 2007.