2019
Lencana Kelayakan Bekalan adalah pengiktirafan kepada Pegawai Bekalan dan Urus Setia yang memiliki kelayakan profesionalisma yang diiktiraf dalam bidang logistic (CMILT).